2. A

 

Třídní učitelka:
Mgr. Dagmar Staňková

Školní rok 2021/2022