2. B

 

Třídní učitelka:
Mgr. Renata Lustigová

Školní rok 2021/2022