7. B

 

Třídní učitelka:
Mgr. Jana Červenková


Šesťáci v zákopech 1. světové války – 2. 6. 2021
Přesto, že je tato látka čeká až za dva roky, využili i naši nováčci na druhém stupni možnost „zakusit“ syrovost a surovost bojů prvního světového konfliktu. A i když jim to nyní možná přišlo jako zábava, časem jistě pochopí nesmyslnost válčení a ocení to, že přes všechna omezení a těžkosti žijeme alespoň tady u nás v ČR v míru.


Adaptační kurz v 6. ročnících – září 2020
Jak se lépe seznámit s novými spolužáky i systémem výuky druhého stupně (střídání vyučujících atd.)? Samozřejmě pomocí adaptačního kurzu. Kvůli současným omezením se kurz scvrkl pouze na jedno dopoledne a odpoledne, ale i tak to stálo za to.
Spousta aktivit a her se speciálním pedagogem panem Vlastimilem Ondokem a návštěva areálu lesních her! 🙂


Školní rok 2019/20

Den laskavosti v V. B – 13. 11. 2019
Na letošní den laskavosti jsme si připravili děkovné karty pro paní kuchařky a paní vedoucí školní jídelny, paní uklízečky a pana školníka.
Všem jsme poděkovali za jejich práci.
Kdo kartu vyrobil, ten ji také osobně předal určené osobě. Radost měli obdarovaní i dárci!Těšíme se do Strážnice na Mezinárodní folklorní festival
Naše třída 4. B byla vybrána, aby se zúčastnila v rámci MFF ve Strážnici přehlídky pro dětské folklorní sbory zvané Dětská Strážnice.
Na vystoupení jsme se poctivě připravovali celé jaro a secvičili jsme vystoupení s názvem Hra na konopickou. Tímto vystoupením chceme seznámit diváky s lidovou oslavou úrody obilí, lnu a konopí v našem regionu.
Dlouho jsme nevěděli, jaké budou kroje, ve kterých budeme vystupovat a v pátek jsme si je vyzkoušeli a dokonce jsme v nich i tančili pro diváky z naší školy. Byl to krásný zážitek.
Po potlesku diváků jsme získali novou chuť vystupovat a ještě se i zlepšit, protože přece budeme reprezentovat naši školu i naše město!