Intereg – Workshop robotiky s partner. školou z Aigen-Schlägelu

Projekt Interreg – Česko-rakouské partnerství
Naše škola se zapojila do projektu Interreg – Česko-rakouské partnerství, který byl zaměřen na seznámení se s moderními technologiemi a robotikou. V rámci setkání naší a partnerské školy se uskutečnil workshop žáků a pedagogů dne 28. 1. 2020, kde byli žáci z obou škol rozděleni do třech skupin. V těchto týmech se žáci seznamovali se stavebnicemi, se základy programování a s robotikou. Žáci pracovali v jazykově smíšených skupinách, skládali roboty, programovali je. Pro účastníky workshopu to bylo první setkání s moderními technologiemi. Žáci si procvičili slovní zásobu obou jazyků, naučili se týmové spolupráci, prohloubili vzájemné vztahy mezi školami a hlavně se seznámili s pro ně novými moderními technologiemi.
Druhé společné setkání se mělo uskutečnit v partnerské škole Mittelschule Aigen – Schlägl v Rakousku, kde mělo proběhnout sportovní utkání. Bohužel kvůli celosvětové pandemii Covid-19 a v souladu s vládními nařízeními se toto setkání neuskutečnilo.