Výchovné poradenství a prevence

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE
Pracovník
Pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Kaimlová Petra
Výchovný poradce
388 302 029
kaimlova@vodnanka.cz
Mgr. Grabmüllerová Šárka
Metodik prevence
388 302 020
grabmullerova@vodnanka.cz
Mgr. Vlastimil Ondok
Speciální pedagog
388 302 029
ondok@vodnanka.cz