Knihovna

Knihovna otevřena každou středu, od 13:15 – 14:45.

Školní knihovna již řadu let patří k nedílným součástem provozu školy. Poskytuje dětem jak možnost půjčování knih, tak i zajišťuje řadu dalších akcí, jež jsou využívány pro výuku. Knižní fond je pravidelně obohacován, v letošním roce se opět zaměříme na četbu 1. i 2. stupně v projektu (grantu) gramotnost.

Součást aktivit je organizace výstavek k příležitosti významných dnů, či svátků. Vyučující si mohou hodinu organizovat přímo v knihovně a zde využít připravených materiálů (literatury, diaprojekce, zvukových nahrávek, map) a tím v praxi učit děti kompetencím jako je práce s různými druhy dokumentů, schopnost pracovat ve skupině, umět se dohodnout a prezentovat vědomosti, které zde načerpaly.Pravidelně jsou připravovány výstavky připomínající J. Ladu, kolem Vánoc výstava“ Biblické příběhy Starého i Nového zákona“, encyklopedie a prázdniny.
Další výstavka připomene i události 8. 5. 1945 a aktuální svátky a výročí.
Dále v knihovně probíhají besedy pro nejmenší čtenáře, besedy na téma: “Pohádky, pověsti“, besedy pro školní družiny, knihovna je využívána kroužkem Klub zvídavých dětí.

Naše knihovna funguje jako informační centrum. Na počítačích mohou děti každý všední den pracovat s internetem a využít jej pro úkoly do hodin, mají přístup i k výukovým programům, encyklopediím apod. Prostředky na vybudování informačního centra byly získány z grantu MŠMT, který škola zpracovala.

Zveme další čtenáře a připravujeme pravidelné novinky knih a časopisů.15