Knihovna

Knihovna otevřena každou středu od 13:00 – 14:15.

Školní knihovna již řadu let patří k nedílným součástem provozu školy. Poskytuje dětem jak možnost půjčování knih a časopisů, tak i zajišťuje řadu dalších akcí, jež jsou využívány pro výuku. Knižní fond je pravidelně obohacován.
Knihovnu využívají děti, učitelé a ostatní pracovníci školy, školní družiny. Z knihovny je zapůjčována společná četba na první stupeň.

Na druhém stupni se mohou knihy půjčovat v souvislosti s povinnou četbou či při hledání informací do výuky. Žáci z prvního i druhého stupně si také mohou přijít půjčovat literaturu při tvorbě závěrečných prací.

Žákovská knihovna je využívána jako místo pro kroužek Mladého čtenáře. V tomto kroužku se děti seznamují s českými i zahraničními autory a jejich nejvýznamnějšími díly literatury pro děti a mládež, s prózou i poezií, s odbornou literaturou, encyklopediemi. Kroužek je doplňován předčítáním, pracovními listy, prezentacemi, ukázkami z filmů.

V knihovně jsou připravovány minivýstavy knih o historii, přírodě atd.

Zveme další čtenáře do naší malé knihovny 🙂