Identifikační údaje

Oficiální název:
Základní škola Prachatice,Vodňanská 287
Zařazení do sítě škol:12. 3. 1996
Právní forma:příspěvková organizace od 1.1. 2002
Adresa:Základní škola Prachatice,Vodňanská 287
Vodňanská 287
383 01 Prachatice
IČO:70932158
IZO:107 722 101
Redizo:600062961
Statutární orgán:Ředitelka školy: Mgr. Bc. Petra Sandanyová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Šárka Grabmüllerová

Součásti školy

Zřivovatel školy

Město Prachatice, Velké náměstí 3, 38301 Prachatice

StarostaIng. Jan Bauer
Telefon388 607 217
E-mail jbauer@mupt.cz

Obecné informace

Dle zřizovací listiny ze dne 5. 11. 2001:
příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, zařízení školního stravování, školního klubu a školní družiny

Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanovení Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání

Zařízení školního stravování: školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se
ke školnímu stravování. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými právními předpisy.

Školní klub poskytuje zájmově vzdělávání; jeho činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahující se k zájmovému vzdělávání.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahující se k zájmovému vzdělávání.

Škola oceněna společností Comenius v oboru
Nejlepší vzdělávací instituce 2005.