Informace o školní jídelně

Kapacita jídelny: 450 obědů
Počet strávníků: průměrně 360 žáků a pracovníků školy
Doplňková činnost:
ŠJ nabízí možnost závodního stravování pro podniky a instituce, průměrně vaříme pro 40 cizích strávníků.
tel: 388 317 794, 724 130 285

e-mail: skolnijidelna@vodnanka.cz

Vedoucí ŠJ: Bc. Markéta Ivanová
Vedoucí kuchařka:
Lenka Attendornová
Ostatní zaměstnanci:
Monika Nováková, Alena Sitterová, Dagmar Jakoubková, Petra Kolafová

Odhlášky, způsob objednání a výběru jídla v ŠJ

Manipulovat s obědy (přihlášky a odhlášky) lze nejdéle do 7:30 hod. téhož dne. Výběr obědů č. 2 se provádí minimálně 2 dny dopředu.
Odhlášky lze provádět po telefonu (388 317 794, 724 130 285) nebo prostřednictvím e-mailu (skolnijidelna@vodnanka.cz). 
Ve školní jídelně je možnost výběru mezi dvěma jídly. Výběr mezi jídly se provádí prostřednictvím portálu www.strava.cz (viz Přihlašování, odhlašování, změna obědu přes internet), případně přes mobilní aplikaci na Google Play – Strava). O přístupové údaje je nutné si zažádat v kanceláři školní jídelny! 
V případě, že daný den bude počet objednávek obědu č. 2 20 a méně, bude automaticky zrušeno vaření tohoto oběda a objednávka strávníka bude převedena na oběd č. 1. 

Dokumenty

Informace k platbě částky za čip

Cena 121,- Kč za čip na stravování, čip již nebude posuzován jako vratná kauce, tzn. nebude za něj vrácena záloha. Po skončení stravování je nutné čip vrátit nejpozději do 6 měsíců, jinak vratná kauce za čip v hodnotě 115,- Kč propadá a bude použita na náhradu vzniklé škody. (tzn. že tato částka za čip propadá a později již čip není možné vrátit!)

Rozpis výdeje jídel

cizí strávnící
11:00 – 11:30 hod. – výdej na talíře a do jídlonosičů
žáci a pedagogové
10:45 – 13:45 hod

Strava ve školní jídelně se vydává v hodinách určených ředitelkou školy po dohodě s vedoucí jídelny tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů a aby nebyl narušen stravovací režim dětí a provoz školy.

Pokladní hodiny vedoucí školní jídelny pro běžný školní rok

pondělí – pátek
06:30 – 08:00
11:00 – 11:30
 12:00 – 13:30

Pokladní hodiny školní jídelny pro platby na školní rok 2022/23

V těchto hodinách je vedoucí ŠJ vždy v kanceláři nebo v kuchyni na vyřizování veškeré agendy (mimo případné nemoci nebo školení). V ostatním čase, při nepřítomnosti vedoucí kanceláře, lze vše vyřídit v kuchyni. Na prodej obědů bude vždy stanoven rozpis pokladních hodin zvlášť.

 
 21