Informace o školní jídelně

Kapacita jídelny: 450 obědů
Počet strávníků: průměrně 360 žáků a pracovníků školy
Doplňková činnost:
ŠJ nabízí možnost závodního stravování pro podniky a instituce, průměrně vaříme pro 40 cizích strávníků.
tel: 388 317 794, 724 130 285

e-mail: skolnijidelna@vodnanka.cz

Vedoucí ŠJ: Bc. Markéta Ivanová
Vedoucí kuchařka:
Lenka Attendornová
Ostatní zaměstnanci:
Monika Nováková, Alena Sitterová, Dagmar Jakoubková, Petra Kolafová

Odhlášky, způsob objednání a výběru jídla v ŠJ

Manipulovat s obědy (přihlášky a odhlášky) lze nejdéle do 7:30 hod. téhož dne. Výběr obědů č. 2 se provádí minimálně 2 dny dopředu.
Odhlášky lze provádět po telefonu (388 317 794, 724 130 285) nebo prostřednictvím e-mailu (skolnijidelna@vodnanka.cz)
Ve školní jídelně je možnost výběru mezi dvěma jídly. Výběr mezi jídly se provádí prostřednictvím objednávkového boxu, prostřednictvím portálu www.strava.cz (viz  Přihlašování, odhlašování, změna obědu přes internet), případně přes mobilní aplikaci na Google Play – Strava.
V případě, že daný den bude počet objednávek obědu č. 2 20 a méně, bude automaticky zrušeno vaření tohoto oběda a objednávka strávníka bude převedena na oběd č. 1.

Dokumenty

Informace k platbě částky za čip

Cena 115,- Kč za čip na stravování je posuzována jako vratná kauce. Po skončení stravování je nutné čip vrátit nejpozději do 6 měsíců, jinak vratná kauce za čip v hodnotě 115,- Kč propadá a bude použita na náhradu vzniklé škody. (tzn. že tato částka za čip propadá a později již čip není možné vrátit!)

Rozpis výdeje jídel

cizí strávnící
11:00 – 11:30 hod. – výdej na talíře a do jídlonosičů
žáci a pedagogové
10:45 – 13:45 hod

Strava ve školní jídelně se vydává v hodinách určených ředitelkou školy po dohodě s vedoucí jídelny tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů a aby nebyl narušen stravovací režim dětí a provoz školy.

Pokladní hodiny vedoucí školní jídelny

pondělí – pátek
06:30 – 08:00
11:00 – 11:30
 12:00 – 13:30

V těchto hodinách je vedoucí ŠJ vždy v kanceláři nebo v kuchyni na vyřizování veškeré agendy (mimo případné nemoci nebo školení). V ostatním čase, při nepřítomnosti vedoucí kanceláře, lze vše vyřídit v kuchyni. Na prodej obědů bude vždy stanoven rozpis pokladních hodin zvlášť.