Zájmové kroužky

Sportovní klub
Pěvecký sbor
Redakční rada časopisu Paprsek
Vodník – televizní vysílání
Zdravotnický kroužek 6. – 9. roč. Dovedné ruce
Hra ve školní skupině
Rádio Junior
Taneční kroužek
Klub zvídavých dětí
Mladý čtenář
Včelařský kroužek
Atletika

Výtvarný kroužek
Logopedické cvičení
Pohybové hry 1
Anglický jazyk 1. roč.
Anglický jazyk 2. roč.
NJ pro začátečníky
NJ pro 5., 6.
Pohybové hry
Míčové hry
Výtvarné techniky
Cvičení s hudbou
Kroužek Vaření

Informace k úhradě za kroužky najdete v oddílu – „Školní družina – Informace

Fotografie z aktivit

Děti z kroužků Šikula 1 a Šikula 2 tvoří na podzim z různých druhů materiálů výrobky, které si pak odnášejí domů.