Bakaláři – informace

Informace k webové aplikaci Bakaláři

Vážení rodiče,
od září 2020 využíváme webovou aplikaci systému Bakalář. Po přihlášení zde najdete přehled osobních údajů, průběžnou i pololetní klasifikaci, rozvrh, domácí úkoly, komunikační systém Komens a v neposlední řadě také platební modul.

Aplikaci Bakaláři si můžete zdarma stáhnout do Vašeho mobilního telefonu v Google Play nebo AppStore.

Z důvodu bezpečnosti je nutné věnovat velkou pozornost soukromé povaze přihlašovacího jména a hesla do systému. Heslo mohou dostat pouze rodiče, resp. zákonní zástupci žáků osobně od třídních učitelů. V případě jeho ztráty, zcizení či zveřejnění prosíme o neprodlené informování školy. Rodiče získají své vlastní přístupové údaje, odlišná přihlašovací jména a hesla obdrží od svých třídních učitelů i žáci, kteří tak budou mít přehled o svých studijních výsledcích.

Veškerá klasifikace bude zapisována do systému Bakaláři v modulu webové aplikace tzv. elektronická žákovská knížka (EŽK), a to na webových stránkách školy www.vodnanka.cz (kliknutím na ikonu Bakalářů) nebo zadáním adresy vodnanka.bakalari.cz.

Papírový žákovský deník bude dále sloužit především pro předání informací rodičům, hodnocení studijních období žákem i učitelem, omlouvání absence, informace a kontakty na zaměstnance školy, aj. Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka, kde si můžete v sekci Nástroje – Přehled přihlášení zkontrolovat historii posledních přihlášení, a tak si ověřit, zda do systému nevstoupil někdo cizí.

Současně budeme pro vzájemnou komunikaci využívat již zmiňovaný systém Komens, přes který budeme také komunikovat se žáky.

Nově také zavádíme systém bezhotovostních plateb:

Výhody:

  • rodiče mají neustálý přehled o pohybu a použití svých peněz v třídním fondu
  • děti nemusí nosit do školy hotovost, předejdeme tak případným ztrátám
  • možnost doplnit fond svého dítěte kdykoli v průběhu roku podle předpokládaných výdajů
  • systém je ovládán z výše popsaného nastavení přes webové stránky školy nebo na adrese vodnanka.bakalari.cz
  • dítě má po celou dobu školní docházky přidělen jeden variabilní symbol, který obdržíte od třídního učitele.

Návod k použití budete mít k dispozici na našich webových stránkách a obdržíte jej také od třídních učitelů.

Pokud již víte, že Vaše dítě bude navštěvovat kroužky organizované naší školou nebo bude chodit do školní družiny, využijte, prosím, pro bezhotovostní platby následující specifické symboly. Ty nám usnadní přiřazení platby ke konkrétní školní aktivitě. Číslo účtu a variabilní symbol je vždy pro Vaše dítě stejné.
Děkujeme

Číslo účtu pro zasílání plateb:    123-2136680227/0100

VS
nutné vždy uvádět pro správné přiřazení platby právě k účtu Vašeho dítěte (obdrželi jste od třídní učitelky/učitele)

SS       999   třídní fond (pomůcky, exkurze, výlety, kroužky….)
            2023  platba za školní družinu