Spolek přátel školy

Spolek přátel školy je na základě společného jednání rady rodičů a ředitelky školy pro školu partnerem, jako občanské sdružení podporující akce a život školy organizačně i finančně.
Důraz je kladen na dobrou spolupráci s radou rodičů ve stejných oblastech jako v minulých letech a rozšiřovat spolupráci třídního učitele a rodičů jeho třídy. Konkretizace spolupráce po jednání s radou rodičů  v průběhu roku. Cíleně zlepšovat komunikaci s rodiči, zaměřit se na osvětu, přístupy k hodnocení atd.
Tradiční akce: ples školy, táborák na závěr školního roku,  plavecký a lyžařský výcvik, finanční podpora výletů, exkurzí,  finanční podpora kulturních programů pro žáky,  turnaj v odbíjené rodiče – žáci – učitele, Den otevřených dveří, stravovací komise, spolupráce  v činnosti výchovné komise. Účast na evaluaci školy.

Základní údaje

  • Registrace 20. 1. 1992 u Ministerstva vnitra ČR
  • IČO 41880528
  • Stanovy Spolku jsou k dispozici u členů rady rodičů a vedení školy
  • Nejvyšší orgán: rada rodičů ( zástupci jednotlivých tříd)

Členové Rady rodičů

TřídaJméno
I.AMartin Schönbauer, Veronika Skumancová
I.BPetr Muf, Kateřina Matulková
II.APetra Fraško Burkhardová, Ivana Zámečníková
II.BPetráčková Ludmila, Balková Anna
III.AZdenka Motyčáková, Vladimíra Šmajclová
III.B Marcela Rosová, Zuzana Pelikánová
IV.A Pavlína Tomanová – Sabová, Mazáčková
IV.BTomáš Dresler, Jana Hanakovičová
V.ALenka Vávrová, Věra Kreiplová
V.BAnna Balková, Věra Vlčková
VI. AMarcela Lošťáková, Jana Bursová
VI.BPavla Bürgerová, Hana Fialová
VI.CJitka Tomsová
VII.AHedvika Medřická, Iva Pešková
VII.BBožena, Jaroslav Šimkovi
VIII.AJana Fáberová
VIII.BZuzana Novotná, Ivana Krejsová
IX.APetra Ondrišová, Marcela Rosová
IX.Bmanželé Šimkovi

Dokumenty