Ceník obědů

Ceník jídel vařených ve školní kuchyni

Stravování dětí 1. – 4. ročník (7 .- 10. rok věku) *
26 Kč
Stravování dětí 5. – 9. ročník (11 – 14. rok věku) *
29 Kč
Děti nad 15 let *
32 Kč
Pravidelné stravování cizích strávníků
70 Kč

* Nově, podle vyhlášky č. 107/2005, se vypočítáva cena obědu dle věku dítěte k 31.8. daného školního roku. Již není směrodatný přímo ročník, do kterého žák nastupuje, ale jeho věk k danému datu.

Ceny jídel pro cizí strávníky, jednorázového stravování skupin

pracovní dny
sobota/neděle
snídaně
45 Kč
56 Kč
oběd *
65 Kč
85 Kč
oběd, balíček na cestu
75 Kč
večeře
65 Kč
85 Kč

* Oběd dospělí. Žáci nad 15 let – 63,- Kč, II. st. 61,- Kč, I. st. 58,- Kč
STRAVOVÁNÍ SE POSKYTUJE 20 A VÍCEČLENNÝM SKUPINÁM.