Ceník obědů

Ceník jídel vařených ve školní kuchyni

Stravování dětí 1. – 4. ročník (7 .- 10. rok věku) *
28 Kč
Stravování dětí 5. – 9. ročník (11 – 14. rok věku) *
31 Kč
Žáci nad 15 let a více
34 Kč
Cena svaèinky
15 Kč

* Nově, podle vyhlášky č. 107/2005, se vypočítáva cena obědu dle věku dítěte k 31. 8. daného školního roku. Již není směrodatný přímo ročník, do kterého žák nastupuje, ale jeho věk k danému datu.

Ceny jídel pro cizí strávníky, jednorázového stravování skupin

pracovní dny
sobota/neděle
snídaně
52 Kč
62 Kč
oběd
80 Kč
88 Kč
oběd I. stupeň
58 Kč
 
oběd II. stupeň
61 Kč
 
oběd, balíček na cestu
85 Kč
večeře
80 Kč
88 Kč

STRAVOVÁNÍ SE POSKYTUJE 20 A VÍCEČLENNÝM SKUPINÁM.