Úhrada letního tábora pro účastníky, kteří nejsou žáky naší školy

Vážení rodiče,
poplatek za letní tábor, na který jste přihlásili své dítě, uhraďte na bankovní účet:

číslo: 78-0647390257/0100
částka: 3.350,- Kč

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení svého dítěte.

Uhraďte do 30.6.2021

Další informace sdělíme na tel. čísle 388302022 – kancelář EKO