Organizační pokyny pro zahájení školního roku 2021-2022

Pro všechny ročníky probíhá prezenční výuka

Časový harmonogram výuky:

Středa:
1. ročník – 1 hodina  – 8:00 h – 9:00 h (rodiče musí mít respirátor, u dětí postačí rouška)
2. – 5. ročník – 2 hodiny  – do 9:40 h
6. – 9. ročník – 3 hodiny –  do 10:45 h

Čtvrtek:
1. ročník – 2 hodiny – do 9:40 h
2. – 5. ročník – 3 hodiny – do 10:45 h
6. ročník – 2 hodiny – do 9:45 h, pak adaptační kurz
7. – 9. ročník – 4 hodiny – do 11:35 h

Pátek
1. ročník – 3 hodiny – do 10:45 h
2. – 5. ročník –  podle platného rozvrhu
6. ročník – adaptační kurz
7 – 9. ročník –  podle platného rozvrhu

Následující týden probíhá výuka pro všechny podle aktuálně platného rozvrhu od 1. září 2021.

Testování žáků:

Preventivní screeningové testování žáků proběhne:
Pro žáky 1. ročníku – 2. září, 6. září, 9. září
Pro ostatní žáky – 1. září, 6. září, 9. září

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žáci, kteří spadají do výjimek pro testování, si hned první den přinesou příslušné potvrzení. Pokud ho nepředloží, budou muset podstoupit test.

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale za podmínky použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole i školní družině.

Pro všechny zaměstnance, žáky platí povinnost nosit ve společných prostorách respirátory, roušky. Osoby nad 15 let respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (FFP2, KN95), děti pod 15 let zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující požadavky normy ČSN EN 14683+AC.

Školní družina

Provoz školní družiny zajišťujeme od 6:00 h do 16:30 h. bez omezení.

Školní jídelna

Provoz školní jídelny bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek, ale bez omezení. Pro přihlášení nebo odhlášení obědů, svačin volejte paní Ivanovou, vedoucí školní jídelny,
tel. 388 317 794, 739 762 343.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.