Pochvala paní ředitelky Davidu Hazukovi a rozhovor s hrdinou okamžiku

Nový školní rok jsme letos v naší škole zahájili netradičním  způsobem, paní ředitelka ocenila pochvalou ředitelky školy Davida Hazuku, žáka 9. třídy.
David spolu se svým kamarádem dokázal o letních prázdninách pohotově reagovat na situaci, kdy kolemjdoucí paní potřebovala pomoct, a svým jednáním s naprostou samozřejmostí zajistil, že se staršímu člověku v nouzi dostala odpovídající zdravotní péče. 
Tím, jak se zachoval, dokázal, že mu záleží na druhých lidech, váží si jich, nejsou mu lhostejní a že v budoucím, skoro dospěláckém životě, do kterého už za rok vykročí, se určitě neztratí. Umět si všímat toho druhého je totiž jedna z nejdůležitějších vlastností, kterou pro život potřebujeme.