Virtuální mobilita na Vodňance

Naše škola je zapojena do dlouhodobého projektu s názvem „ Žili jsme v jednom státě- Československu“, který je spolufinancován evropským programem Erasmus +. Z důvodu současných vládních opatření v obou zemích bývalého Československa nemohli žáci naší školy navštívit své kamarády v Dobré Nivě. To nás ale nezastavilo a díky současným technickým možnostem a vymoženostem jsme uskutečnili virtuální mobilitu, která se konala 11. – 13. 10 2021. Při této on-line aktivitě čeští a slovenští žáci z 2. stupně zpracovávali téma „ Spoločné a před sa iné“. Po seznámení se žáků navzájem následovala práce ve skupinách na tématech týkajících se památek UNESCO druhé země, představování hlavního města, zámku a pohoří. Poslední den žáci společně rozebírali téma recyklace a následně vytvářeli výrobky z recyklovatelných materiálů. Veškeré vyhotovené práce si následně prezentovali přes Google Meet. V průběhu těchto třech dní žáci navazovali nová přátelství, učili se navzájem česká a slovenská slova a vyměnili si telefonní kontakty. Všichni se už moc těší a doufají, až se v květnu fyzicky shledají, tentokrát v Prachaticích

Erasmu-skcz logo