Informace k testování na onemocnění covid-19

Vláda ČR schválila mimořádné opatření MZ, ze kterého vyplývá, že v okrese Prachatice proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.
Organizace testování bude probíhat stejně jako při nástupu do školy v září 2021, tzn. samoodběrem prostřednictvím antigenních testů.
Testování se nemusí účastnit žáci, kteří:
– jsou očkovaní (doloží potvrzením),
– přinesou potvrzení o provedeném testu z laboratoře,
– v posledních 180dnech prodělali výše uvedené onemocnění (doloženo lékařským potvrzením).