KreBul, o. p. s. tmelí kolektivy na Vodňance

Obecně prospěšná společnost KreBul tmelí kolektivy na ZŠ Vodňanská 287, Prachatice. Žáci všech ročníků prochází programem, který podporuje znovunavázání vztahů jak mezi žáky, tak i s učiteli, po ukončení distanční výuky loňského roku. Program je zaměřen na socializaci, tedy začlenění do společnosti třídy, utužení přátelství, osvojení hodnot, norem chování, učení se rolím a posilování zdravých životních návyků a postojů. Žáci si tedy vyzkouší pozdravy různých národů, zjistí, kdy a jak je vhodné pozdravit ve společnosti, vyzkouší si hru na zvířátka, která učí dodržování pravidel chování při hodině, nebo se promění v koníky na dostizích či zatvrzelé oslíky, kterým je třeba pomoci se dohodnout a naučit spolupracovat. Žáci druhého stupně si vyzkouší týmovou spolupráci na zapeklitém úkolu. Také sbírají informace o sobě a hledají vhodný postup k oslovování mezi sebou. Činnosti jsou prokládány i pohybovými aktivitami.
Program je zaměřený na danou skupinu dle věku, tedy opírá se o vývojovou psychologii a pedagogiku zážitku. Děti si hrají a hledají poučení v každé hře s možností přesahu do běžného života či fungování ve třídě a třídním kolektivu. Tento projekt je realizován na základě národního plánu Podpory návratu do škol „Spolu po covidu“ a je hrazen z MŠMT.

Za KreBul, o. p. s.
Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.