Sázení stromků na školní zahradě

Na podzim jsme v předmětu Technicko pěstitelských praktik vysázeli se žáky devátých tříd několik ovocných stromů na školním pozemku.