Zpívání pro UNICEF

Dětský flétnový a pěvecký soubor Skřivánek vedený Mgr. Alenou Bískovou přijal pozvání smíšeného sboru Česká píseň a svým programem také přispěl k úspěchu akce Vítání jara – Zpíváme pro UNICEF. Výtěžek vstupného do Radničního sálu v Prachaticích byl určen pro podporu „Dětí ve válce“ a dosáhl téměř pěti tisíc korun.
Alena Bísková