Dotazníkový průzkum města ke školství v Prachaticích

Vážení rodiče,
město Prachatice zahájilo na počátku roku 2022 přípravu strategického rámce pro podporu vzdělávání a školství, ve spolupráci s firmou PAQ Research, z.ú. Jedním z klíčových zdrojů dat v přípravě strategie je pohled rodičů a pracovníků školských zařízení na současný stav a případně podpory možnosti zlepšení podmínek a průběhu vzdělávání.

Dovoluji si Vás proto požádat o vyplnění dotazníku na přiloženém odkazu. Jedná se především o hodnocení naší školy, proto bych byla ráda, kdybyste si našli čas a dotazník vyplnili. 

Veškeré dotazování je anonymní a bude použito pouze pro přípravu strategie. Termín vyplnění je do 10. 4. 2022 (včetně).

Všem Vám děkuji za spolupráci.

Mgr. Bc. Petra Sandanyová
ředitelka