(Nejen) žáci z Vodňanky vyrazili na Den Země do Rakouska

V pátek 22. dubna 2022 zavítali žáci ze tří prachatických škol do rakouského města Waidhofen an der Thaya. Symbolicky na Den Země všechny čekala exkurze do sběrného dvora a kompostárny. V první části mohli pozorovat třídění odpadu do jednotlivých betonových kójí. V kompostárně pak byli všichni udiveni tím, co ucítili. Nebo spíše neucítili. Díky speciálním odvětrávacím drážkám, otvorům a filtračnímu zařízení byly „haldy“ kompostu téměř bez zápachu. Během několika týdnů díky mísení se dřevem (kůrou) a čištěním v třídícím stroji vzniká nová čistá zemina, která se dá znovu použít v zemědělství. Návštěvníci dostali na památku vzorek této země v plastové popelničce, do které si zasadili např. slunečnice atd.

Cestou zpátky jsme pak měli rozchod přímo v centru Waidhofenu, kde jsme si pomocí map a svých jazykových znalostí mohli ověřit nejen svůj orientační smysl, ale i svou němčinu.

Poděkování patří odboru životního prostředí města Prachatice, zejména paní Peřinkové, která celý zájezd zařídila a také panu tlumočníkovi z jazykové školy Klíč.