Žáci z Vodňanky zkoušeli vyzrát na Cévní mozkovou příhodu (CMP)

V úterý 17. 5. 2022 zavítali žáci sedmých a osmých ročníků naší školy do Vzdělávacího centra Prachatice, kde pro ně byl připraven zajímavý program. V rámci workshopů jim byl změřen krevní tlak, hladina cukru v krvi a saturace krve kyslíkem. Malou zkouškou odvahy pak byl GUSS TEST (vyšetření míry schopnosti polykání u nemocného s akutní CMP). Navíc se díky speciálnímu gerontoobleku vžili do kůže lidí dříve narozených, kteří mají mnohdy zdravotní limity (zhoršený zrak a hybnost, porucha rovnováhy).
V následných přednáškách se pak dozvěděli, co je ateroskleróza, hypertenzce a CMP (a také jak ji rozpoznat pomocí FAST TESTU).
Ing. Radovana Kutláková a Mgr. Pavel Študlar