Učitelé se vzdělávali v České televizi

V úterý 15. listopadu se čtyři pedagogové z naší školy zúčastnili zajímavého semináře v Praze v prostorách České televize. Tématem celodenního vzdělávání byla oblast mediální výchovy. Pedagogové ze základních škol se teoreticky i prakticky seznamovali s problematikou fake news a s bezpečností v online prostoru. Velmi zajímavou a poučnou přednášku vedl novinář Marek Woolner, který se zaměřil na novodobé fenomény mediálního světa. Lektorka Renata Týmová seznámila učitele s mediálním chováním různých sociodemografických skupin české populace a se vznikem výzkumů sledovanosti médií. Po obědě pracovali pedagogové ve skupinách a přímo prakticky si zkoušeli učivo z portálu JSNS.CZ, jehož autorem je Karel Strachota, který vzdělávání vedl. Závěrečná část semináře byla nejnáročnější, učitelé přímo vytvářeli a natáčeli zprávy pro dětský pořad Zprávičky. Odměnou za jejich práci byla pak prohlídka natáčecích studií a zázemí České televize. Pedagogové si odvezli ze semináře nejen mnoho námětů do své výuky, ale i zajímavé zážitky.