Technicko-pěstitelská praktika – stavění se stavebnicí Gravitrax

Při hodině technicko-pěstitelských praktik si žáci na praktické činnosti ověřili platnost fyzikálních zákonů, když stavěli dráhy pro kuličky se stavebnicí Gravitrax . V praxi si mohli ověřit účinky polohové a pohybové energie. A jejich vzájemné přeměny.