Animovaný film žáků 6. A

Během prvního pololetí se z žáků 6. A stali umělci tvořící animovaný film. Žáci se seznámili s místní lidovou slovesností, konkrétně s několika prachatickými pověstmi z období Zlaté stezky. Nakonec si vybrali pověst Velikonoční kohout, odehrávající se v Prachaticích v dobách obléhání města a následujících, vázanou k místní Žižkově skále. Tu následně oživili pomocí animační techniky Stop motion. Všechny scény žáci tvořili koláží nebo kresbou v plošné podobě a následně po malých úsecích fotografovali. Jednotlivé fotky byly ve finále rozpohybované pomocí počítačové aplikace Editor videa ve windows. Kromě této činnosti se žáci seznámili i s nahráváním hudby, kterou za pomoci orffových nástrojů vytvořili v hodinách hudební výchovy. Nahrávka byla použita jako hudební doprovod. Jak se celý film povedl, můžete posoudit sami.