Global Money Week 2023

V týdnu od 20. 3. do 26. 3. 2023 proběhla akce GMW, která se koná ve 176 zemích světa. Cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Organizátorem GMW je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Hlavní myšlenkou je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.
V naší škole se do projektu zapojilo celkem 113 žáků (3. ročník, 5. ročník a 8. B). Všichni si v jednotlivých hodinách či projektových dnech rozšiřovali svoje znalosti a dovednosti z oblasti finanční gramotnosti.