Informace k zápisu do prvního ročníku pro ukrajinské děti