Netradiční setkání žákovské rady – návštěva spoluobčanů se zdravotním postižením

Na dubnovém setkání žákovské rady jsme přivítali vzácnou návštěvu. Paní Rabenhauptová – koordinátorka Studentské rady města Prachatice přivedla na naše setkání spoluobčany se zdravotním postižením, aby nám představila karty s názvem „Jak můžeme pomoci spolužákům se zdravotním postižením?“ Na tvorbě karet se podíleli právě zástupci žákovské rady se svými spolužáky a nyní mohli spatřit na vlastní oči vzniklé dílo. Děti si pokyny uvedené na kartách nejen přečetly, ale mohly si i prakticky vyzkoušet pomoc jedincům se zdravotním postižením – podat ruku slepé paní, pomoc obléknout svetr dívce na vozíku, tlačit vozík… Setkání bylo velmi příjemné a pro všechny zúčastněné přínosné. Doufáme, že karty budou všem dobře sloužit.