Seznam přijatých žáků do 1. ročníku dle přidělených registračních čísel