Praktická cvičení ve fyzice

Elektromagnet
Co je suchá teorie, když si to člověk může vyzkoušet v praxi. Šesťáci si zkusili vyrobit elektromagnet a on fungoval.

Práce 9. B v elektronické laboratoři Voltík
Vyvrcholením učiva o polovodičích bylo praktické cvičení z fyziky s elektronickou laboratoří Voltík, kde si „deváťáci „ ověřovali získané poznatky z elektroniky.
Jen tak něco nejstarší žáky nezaujme, ale práce s elektronickou laboratoří zaujala skoro všechny, po rozpačitém začátku se všichni vrhli do sestavování elektronických obvodů podle schémat, odměnou jim byly fungující elektronické obvody.