Vystoupení ke Dnu matek v Domovu Matky Vojtěchy

Na pozvání jsme si pro obyvatele Domova Matky Vojtěchy připravili vystoupení ke Dni matek.
Využili jsme hru na flétnu z kroužku Přípravný zpěv – zpíváme s flétničkou, básně s jarní tématikou, které se děti naučily pro recitační soutěž a také jarní lidové písničky.
Program se nám povedl, všichni měli velkou radost. Za to si děti mohly vybrat jednu výbornou sladkost na cestu.