Adaptační kurz 6. ročníku

Žáci 6. A a 6. B společně absolvovali 7. – 8. 9. 2023 adaptační kurz, jehož program vyplnil čtvrteční a páteční vyučování minulého týdne. Na čtvrtek pro ně byly v sále školy připraveny týmové aktivity pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Ondoka, které měly stmelit třídní kolektiv a umožnit novým i „domácím“ žákům se vzájemně lépe poznat, v pátek obě třídy vyrazily do areálu lesních her nad Lázněmi sv. Markéty. Počasí nám přálo a pobyt na čerstvém vzduchu byl příjemným zahájením nového školního roku.