1. ročník – beseda s policistou a nácvik přecházení