Evropský den jazyků

EDJ je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě, který od roku 2001 každoročně připadá na 26. září. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v jednotlivých zemích Evropy. Naše škola se k těmto aktivitám již několik let přidává a pedagogové spolu s žáky připravují v jednotlivých učebnách i na chodbách pestrý výběr stanovišť a aktivit orientovaných právě na jazykovou průpravu. Konceptem letoška bylo motto „Poznej různé země světa“. Žáci se tak mohli seznámit s reáliemi např. severských zemí – Norska, Finska, Dánska – ale o několik zastavení dále už na ně čekala slunná Itálie a Řecko. V relaxační místnosti zavítali do Austrálie a na Nový Zéland, v prostorném společenském sále na ně čekaly aktivity a informační panely orientované na německy mluvící země – Německo, Rakousko, Švýcarsko a nechyběl ani vtipný fotokoutek. Větší část sálu byla věnována také Velké Británii, jejím reáliím a kulturním zajímavostem. Žáci se tak pomyslně podívali do Skotska i Walesu, navštívili Severní Irsko i královskou rodinu, vyzkoušeli si znalost anglosaské mytologie a mnoho dalšího. Ve vestibulu školy pak na žáky čekalo malé překvapení – v rámci stanoviště USA si mohli prohlédnout dva skutečné motocykly Harley-Davidson, se kterými se mohli i vyfotit. Výstava k USA pak pokračovala v naší nové jazykovně, kde se žáci mohli seznámit s národními parky USA, důležitými městy, dozvědět se o významných amerických svátcích, o typických pokrmech ale např. i o studené válce a dobývání vesmíru.
Mgr. Stanislava Zíková