Preventivní program 7. B – Kyberprostor – AI

V polovině února proběhl v sedmém ročníku preventivní program na téma Kyberprostor. V průběhu dvou vyučovacích hodin se děti zábavnou a interaktivní formou seznámily s bezpečným chováním na internetu, s možnostmi a riziky využití umělé inteligence.