Přestávky s relaxací

Celý týden, od 11. do 15. března, mohli žáci využít o přestávkách otevřenou relaxační místnost, kde pro ně byly připraveny jednoduché relaxační hudební nástroje, které spolu dohromady krásně ladí a souzní. Tím vytvářejí příjemnou relaxační atmosféru a pro žáky příležitost, jak kreativně strávit čas mezi učením.