Ukliďme Česko – ukliďme okolí školy

2. A – Úklid v okolí školy – 3. 4. 2024
V rámci týdne úklidu s názvem „Ukliďme Česko“ se naše třída věnovala místu okolo zvoničky a na plácku před školní družinou. Děti pilně nosily, co do těchto míst nepatří, pomohly jim třídní dětské rukavice od pana Schönbauera. Celkem našly dva pytle odpadu. Plastové lahve, kameny, větve, papírky, plastové kousky, ale i železo nebo staré čepice. Tato činnost je bavila, výborné bylo i příjemné počasí. Dobrý pocit z dobře provedené práci v rámci pracovní výchovy byl pro všechny největší odměnou.

9. A uklízela „Česko“
Ve středu 27. 3. v rámci týdne úklidu okolí školy „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ žáci 9. A „vycídili“ prostor u Komerční banky, kde na piedestalu stávala socha našeho prvního komunistického prezidenta (žáci by určitě věděli 😊 V odpadkových pytlích se octla pestrá směsice lahví, obalů od potravin i „vajglů“ (nedopalků od cigaret). Při rojnici na přilehlé louce se dokonce podařilo nalézt kreditní kartu, kterou jsme odevzdali na městskou policii.
Dobrý skutek dokonán, ale obáváme se, že další den bychom na stejné místo mohli vyrazit znovu. Je to jako úklid „Augiášových chlévů“…