Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků

V úterý 7. května se žáci ze Zdravotnického kroužku zúčastnili okresní soutěže mladých zdravotníků, ve které měli předvést, jak si dokáží poradit s transportem zraněných, technikou obvazování a s provedením první pomoci. Žáci se nakonec umístili na 7. místě ze 13. Současně se zdravotnickou soutěží probíhala i soutěž hasičská.
Velké poděkování patří jak všem soutěžícím, tak i všem figurantům.