Výtvarná výchova v 6. B – čtyři živly

Při dnešní lekci jsme se soustředili na práci s barvou. Tématem byly čtyři živly: voda, vzduch, země a oheň. Cílem bylo abstraktně vyjádřit tyto živly jako životní síly. Naše práce se chvílemi měnila v akční malbu. Z daných archů následně vytvoříme koláž.