Vyhlášení ředitelského volna

Ve dnech 25. – 28. 6. 2024 vyhlašuji ředitelské volno z důvodu řešení technických záležitostí souvisejících s provozem školy.
V těchto dnech bude uzavřena školní jídelna i školní družina.

Mgr. Bc. Petra Sandanyová
ředitelka