9. A (2013-2022)

 

Třídní učitelka:
Mgr. Jana Beyerová

Školní rok 2020/2021

„To bylo za tý vojny s Napoleonem….“ aneb dějepis v 8. ročnících na Vodňance – 8. 12. 2020 Týden po 215. výročí bitvy „Tří císařů“ u Slavkova (2. 12. 1805) čekalo na žáky a žákyně osmých ročníků naší školy (a nejen na ně) velké překvapení. V rámci výuky o napoleonských válkách se jejich dějepisář Mgr. Pavel Študlar doslova vžil do role a předstoupil před žáky v uniformě francouzského granátník z období vojenských tažení „Malého Korsičana“ (přezdívka Napoleona Bonaparta). Jako doplněk měl ještě repliku muškety z 19. století, plastovou šavli a vlastnoručně vyrobený „papírový model“ torny, ve které vojáci tehdejší doby nosili své osobní věci. Po vyprávění o jednotlivých součástech výstroje a výzbroje si mohli zájemci kostým sami vyzkoušet a navíc si vystřelit i z pušky (je na kapslíkové patrony, takže doprovázena i zvukovým efektem). Mezi chlapci i děvčaty byl o zpestření výuky a možnost si věci sami vyzkoušet velký zájem a hodinu si užili. Jak prohlásil jeden z nich: „Honem pojďte, tohle se stane jednou za život!“


Školní rok 2019/2020

Lyžařský výcvik 7. ročníku – 2. – 6. 3. 2020Den laskavosti v 7. A Tento rok světový den laskavosti vyšel na středu. Pro někoho bohužel, pro jiného možná hurá, „nebude“ výtvarka. Sice jsme čas netrávili rukodělným tvořením, kreslením nebo malováním, ale naučili a prožili jsme toho zase docela dost. Celá třída se dohodla udělat tentokrát radost třídní paní učitelce z prvního stupně a místo posledních dvou hodin jsme vyrazili přímo k jejímu domovu. Vybaveni jsme byli přáním a kytičkou, někteří i osobním dárkem. Potěšení a radost jí zářily z očí a nám tudíž také. Takto rozzáření jsme poté zavítali do cukrárny. Mohlo by se zdát, že to byla „zbytečnost“, ale myslím, že ne. Slušně a zdvořile se chovat na veřejných místech a strávit čas s kamarády bez používání mobilů, byla pro některé z nás téměř novinka. A navíc laskavost přeci může udělat i dospělák dětem. Prožili jsme společnou příjemnou chvíli a domů odcházeli spokojení.

Besedy KreBulu a Portusu – 15. 5. 2019 Ve středu 15.5. žáci 6. ročníků v rámci Výchovy ke zdraví absolvovali besedu připravenou prachatickým KreBulem o zdravém životním stylu, výživě a poruchách příjmů potravy. Mohli spatřit historický vývoj a pohled na ideál krásy nejen žen, ale i mužů, viděli různé příběhy lidí, kteří i přes nějakou svou anomálii se stali úspěšnými, spokojenými a šťastnými lidmi, slyšeli více informací o problémech spojených se stravou a životním stylem jako takovým. Věříme, že beseda byla přínosem. Další zkušeností a poznáním byla návštěva Krizového centra Portus Prachatice. Tam se ve čtvrtek 23.5. podívala celá 6. A. Je to centrum, kam každý, kdo spadá do věkové hranice od 6-20 let může přijít. Buď to strávit příjemně a jinak svůj volný čas, potkat nové kamarády, odpočinout si, nechat si pomoct se školou, zahrát si hry, kterých mají na výběr velké množství, atd. Otevřené dveře má i ten, kdo se potýká s nějakým svým jakýmkoli problémem a potřeboval by poradit nebo pomoci. Panuje zde diskrétnost a vřelá a příjemná atmosféra. Žáci při návštěvě formou zajímavé aktivity sami hledali náměty, s kterými mohou přijít, se kterými jim při případné návštěvě bude ochotně pomáháno. Do písku si poté společně tvořili z figurek a kresby podobu naší třídy a hledali řešení pro některé třídní nesrovnalosti. Po obou akcích je třeba téměř všechny děti pochválit za slušné, pozorné a aktivní chování.Akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – 9. 4. 2019 V úterý 9. dubna naše třída opět uklízela, tentokrát v Rumpálovce a u tamního sportovního hřiště. Alespoň trochu jsme pomohli přírodě, na pohled „vylepšili“ a zkrášlili kousek našeho okolí. Většina dětí se zapojila se zájmem a někteří dokonce odcházeli i s dobrým pocitem na duši.Čertovské nadělení – 5. 12. 2018 Přišli do třídy Mikuláš, andělé a čerti. Nadílku jsme nedostali, ale alespoň jsme zůstali všichni…


Adventní trhy – 29. 11. 2018 Čtvrtek 29.12. se ve škole provoněl cukrovím, zněly koledy, lidé přicházeli a spokojení odcházeli, z žáků se stávali obchodníci a všude panovala adventní a vánoční atmosféra. Krásný stánek s širokou nabídkou jsme při celoškolních adventních trzích vytvořili i my. Dětem i rodičům patří velký dík za spolupráci jak během trhů, tak i při výrobě dekorace a dobrot. Zapojili se téměř všichni.


Den laskavosti – 13. 11. 2018 Tento den jsme se pokusili strávit jako „Laskavci“. V pondělí si každé dítě vylosovalo jednoho spolužáka a jednoho učitele a po celé úterý se mu snažilo něčím dělat radost a tento den mu zpříjemnit. Někomu se to dařilo méně, někomu více. Společně jsme udělali radost paní ředitelce, které jsme před ředitelnou zazpívali nacvičenou písničku od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Óda na radost“. Navíc s houslovým doprovodem. A nebylo to všechno. Předali jsme jí i vlastnoručně upečenou bábovku od Elišky, o kterou se nakonec s námi se všemi podělila. Odpoledne jsme si zpříjemnili třídním piknikem a hrami.


Projektový den – 100 let vzniku ČR – 26. 10. 2018 V pátek 26. 10. se v naší škole neučilo tradičně podle rozvrhu, nýbrž trochu jinak. Konal se projektový den zaměřený ke stoletému výročí vzniku republiky. Každá třída zpracovala jednu významnou oblast, událost nebo období týkající se let 1918 – 2018 a tu poté představovala třídám ostatním. Tímto způsobem jsme se dostali do koncentračního tábora, do zákopů během první světové války, na olympiádu do Nagana, byli jsme téměř součástí akce Anthropoid, zjistily jsme změny ve sportu a poznali naše nejvýznamnější sportovce, zkusily si zahrát tenis nebo zvítězit nad soupeři jako judista Lukáš Krpálek, hledali jsme změny v našem městě, viděli vybavení domácností a peníze z dob minulých, poznali jsme naše všechny prezidenty, zazpívali celou píseň od J. K. Tyla s hudbou od F. Škroupa, z které se posléze stala Česká hymna a mnoho dalšího. Celý den uběhl jako voda a my odcházeli plni zážitků a vědomostí.


Exkurze – Netolice, Kratochvíle – 10. 10. 2018 Dne 10.10. jsme v 8 hod ráno nasedli do autobusu, který nás odvezl do Netolic na náměstí. K prvnímu cíli jsme museli kousek za město dojít pěšky. Byl jím archeopark ve stylu open-air muzea, představující raně středověké hradiště. Vznikl na místě bývalého slovanského hradiště se zbytky mohutných valů a s četnými nálezy předmětů z 10. – 13. století. Přivítala nás tam paní archeoložka, která nás seznamovala s výzkumem tohoto místa. Výhledem na město a okolní krajinu Šumavy ze strážní věže, kam si děti mohly vylézt a prozkoumat jí, jsme ukončili návštěvu a zamířili zpět do města, konkrétně do nejzachovalejšího renesančního domu v Netolicích – do muzea. V přízemí jsme mohli shlédnout výstavu dětských prací k výročí 100 let od založení republiky, středověkou studnu uprostřed jedné z místností a shlédnout krátký dokument k těžbě vltavínů, které si bylo možno i prohlédnout ve sbírce. V prvním patře jsme se přesunuli do historie nejen Netolic. Nejzajímavější z celé exkurze byla návštěva renesančního zámku Kratochvíle, kudy nás velmi zajímavě, vtipně a poutavě provedla jedna z průvodkyň. Zpět do Prachatic jsme si všichni odvezli spousty cenných informací a zážitků.


Branný závod – 4. 10. 2018 Dne 4. 10. celá třída po první vyučovací hodině vyšla směrem k prachatické střelnici na start Branného závodu pro žáky 6. roč. prachatických ZŠ. Rozdělila se na dvě osmičlenná družstva a v konkurenci 15 dalších týmů po sobě vyrazila, plná odhodlání a naděje, získat cenu v podobě putovního poháru Městské policie a sladkého dortu. Úkolem bylo co nejrychleji dorazit do bývalého vojenského prostoru v Kahově a zdolat nástrahy jednotlivých stanovišť s co největším bodovým ohodnocením. Děti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a luku, řešily testy pedagogicko-psychologické poradny, pracovaly s mapou, orientovaly se v přírodě, házely granátem na cíl, poznávaly pachatele, sílu a spolupráci předvedly při přenosu pneumatik, šplhaly na laně přes potok, nechyběl koutek ekologie a první pomoci. Vše se odehrávalo pod dohledem zástupců Policie ČR, Červeného kříže, DDM a Pedagogicko-psychologické poradny. Více jak měsíc obě družstva s netrpělivostí čekala na výsledky. A konečně se to stalo. V pátek 9. 11. se ve třídě objevil pan starosta. A nepřišel s prázdnou. Hurá. Hlídka ve složení Terka, Kristýna, Ondra, Honza, Pavel T., David, Lubor a Lukáš získala vytouženou cenu. 2. místo, dort a tašku plnou sladkostí a jiných drobností. Celá akce byla od začátku až do konce velmi vydařená a u dětí se potkala s nadšením.


Adaptační kurz – 5. a 6. 9. 2018 Dva dny hned v prvním týdnu nového školního roku měli šesťáci zpříjemněné adaptačním kurzem. Trávili spolu téměř třicet hodin v kuse a mimo školu. Navštívili DDM, kde si každý výtvarně a podle svých představ a fantazie nazdobil tričko nebo plátěnou tašku. Spousty legrace, her, ale i pro někoho dřiny zažili při výstupu na Libín. Nahoře všichni dali hlavy dohromady a pro 6. B vymysleli uschování pokladu i se zašifrovanou cestou. Překvapení a zábava připravená pro druhého přeci potěší stejně nebo možná ještě víc. Při zpáteční cestě si opekli buřty a zamířili na Dřípatku, kde jsme všichni společně přespávali. Z večerního filmu nakonec byla pouze půlhodinová chvilka, protože lepší než televize je to s kamarády při kartách, tanci nebo jen obyčejném povídání. Druhý den byl vyplněn hrami na Dřípatce. Stačil jeden a půl dne, aby děti prožily nějaké to dobrodružství, zábavu, poznaly lépe sebe i ostatní, nevyjímaje třídní učitelky, měly společné zážitky, o kterých si mohou vyprávět a na druhý stupeň se tak mohly těšit.


Akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ – 11. 9. 2018 V úterý 11.9. se celá naše třída vydala s odpadkovými pytli a igelitovými sáčky na rukou směrem ke hřbitovu. Zapojili jsme se do celostátního projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Naším cílem bylo zkrášlit svatopetrskou cestu, zpříjemnit jí lidem, kteří tam hledají odpočinek nebo tudy prochází, sesbírat co nejvíce odpadků. Myslím, že se nám to společně podařilo.