7. A

 

Třídní učitelka:
Mgr. Jana Beyerová

Školní rok 2022/2023

Popis pracovního postupu – 21. 3. 2023
Žáci 6. A v úterý 21. března prezentovali své projekty v rámci výuky českého jazyka, kdy si vyzkoušeli popis pracovního postupu a připravili pro své kamarády ve třídě recept spolu s malou ochutnávkou. Někdy i čeština může vypadat lákavě a chutnat lahodně! 🙂 Děkuji všem pilným žákům za jejich energii, nadšení a čas, který věnovali přípravě svých prací.
Mgr. Zíková,

Animovaný film žáků 6. A 
Během prvního pololetí se z žáků 6. A stali umělci tvořící animovaný film. Žáci se seznámili s místní lidovou slovesností, konkrétně s několika prachatickými pověstmi z období Zlaté stezky. Nakonec si vybrali pověst Velikonoční kohout, odehrávající se v Prachaticích v dobách obléhání města a následujících, vázanou k místní Žižkově skále. Tu následně oživili pomocí animační techniky Stop motion. Všechny scény žáci tvořili koláží nebo kresbou v plošné podobě a následně po malých úsecích fotografovali. Jednotlivé fotky byly ve finále rozpohybované pomocí počítačové aplikace Editor videa ve windows. Kromě této činnosti se žáci seznámili i s nahráváním hudby, kterou za pomoci orffových nástrojů vytvořili v hodinách hudební výchovy. Nahrávka byla použita jako hudební doprovod. Jak se celý film povedl, můžete posoudit sami.

Výuka Fyziky – Částice a jejich náboj – leden 2023
Pochopit co je kladná a záporná částice, dá pořádně zabrat. Šesťáci se na hodině fyziky dozvěděli co je iont a co je kationt a aniont a jak tyto částice vznikají. Cílem bylo Infocentrum na Kvildě, Jezerní slať a Jelení obora. Obě třídy se vystřídaly, krásné počasí dovolilo zahlédnout jelení zvěř při krmení. V infocentru jsme zhlédli film o Šumavě, v přízemí jsme poznávali faunu i flóru Šumavy. Nejvíc se nám líbila interaktivní expozice a možnost si zakoupit pěkné suvenýry.

Školní rok 2021/2022

Školní rok 2020/2021


Školní rok 2019/2020


Školní rok 2018/2019hr>