2. A

 

Třídní učitelka:
Mgr. Alena Bísková

„Ukliďme Česko – ukliďme svět“  – 14. 9. 2021
Celotýdenní akce úklidu v okolí školy nás zastihla za velmi pěkného počasí. Děti si přinesly svoje pracovní rukavice a menší igelitové pytlíky nebo tašky, do kterých nalezený odpad sbíraly. Podařilo se nám sesbírat za jednu vyučovací hodinu celý jeden velký pytel nepořádku a přispět svou troškou k lepšímu prostředí v okolí školy.

Branný den – 10. 9. 2021
První vyučovací hodinu se konal štafetový běh v rámci celorepublikové akce „Běh olympijského dne“. Běhalo se na běžecké dráze tam a zpátky 95 metrů. Předával se štafetový kolík. Deset žáků – závodníků to uběhlo za 3 minuty. Třída dostala certifikát „Vodňanka v pohybu“, každý běžec pak chutnou raw tyčinku a na krk pamětní medaili. Domů si nesly diplom, na který si měl každý nakreslit nebo nalepit svůj sportovní vzor.
Po svačině následovala vycházka na Malé náměstí, kde se na stanovištích obvazovalo, povídalo o důležitosti krve, zdravém městě Prachatice, skákal panák, pozoroval se policejní vůz, záchranářští psi i vybavení hasičského auta. Počasí bylo velmi teplé, ale zvládli jsme to v pohodě. Děti toho hodně věděly a chovaly se vzorně.

Pasování na čtenáře – 9. 9. 2021
Uskutečnilo se ve 13 hodin v Radničním sále pod taktovkou Městské knihovny Prachatice v čele s paní ředitelkou Mgr. Hanou Mrázovou. Program obsahoval pasování na čtenáře rukou paní spisovatelky Michaely Fišarové, děti předvedly v krátkém vystoupení báseň Jiřího Žáčka Kde jsem doma a píseň Adámku náš. Vyslechly si úryvek z knihy První školní výlet, kterou jim četl herec Miroslav Reil. Dostaly také pasovací glejt, knihu, ze které slyšely ukázku, a od víly Majolenky památeční připínací placku. Akce se zúčastnilo vedení školy, třídní učitelka i paní vychovatelka.

Beseda v knihovně – 9. 9. 2021
V Městské knihovně Prachatice se sešly obě druhé třídy na besedě s paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Povídala jim o svých knížkách pro malé děti, ukázky zajímavě četl herec Miroslav Reil. Hodinka byla veselá, zábavná, poučná. Děti vzorně spolupracovaly, výborně se pobavily.

Druháci trénovali na zebře – pátek 3. 9. 2021
Děti si společně s policistkou Městské policie Prachatice paní Lenkou Habáskovou zopakovaly správná pravidla při přecházení vozovky po přechodu. Nacvičily si jednotlivě i ve dvojici správný postup. Cílem bylo zautomatizování bezpečného chování při příchodu a odchodu ze školy, které se vloni z důvodu pandemie nemohlo uskutečnit.

Školní rok 2020/2021

Projektový den mimo školu – ZOO Ohrada – 25. 6. 2021
Podařilo se domluvit termín pro projektový den mimo školu na téma „Skrytý život lesa“. Vše mají žáci zdarma, hrazené je ze šablon. Děti se podívaly do vzdělávacího centra v ZOO, kde si program velmi užily. Po krátké svačince pokračovalo dopoledne prohlídkou ZOO. Nechybělo ani krátké sportování na hřišti, i pomazlení s kozičkami v jejich výběhu, kam smí návštěvníci. Návrat byl na oběd ve třináct hodin, pak už děti odcházely do školní družiny nebo domů.


Výstava k 1. světové válce – 16. 6. 2021
Na výstavu do půdních prostor velkého společenského sálu se na výstavu k 1. světové válce byli podívat žáci I. A. Odborný výklad jim podal autor Mgr. Pavel Študlar, učitel dějepisu. Překvapil děti svými znalostmi i zajímavými postřehy pro zapamatování různých dějinných dat. Žáci si mohli projít a vyzkoušet jaké to bylo v zákopech, slyšet hemžení krys nebo si zastřílet z atrapy pistole. Také skládali puzzle, vyzkoušeli si ochrannou masku, viděli ostnatý drát. Ve třídě si pak nakreslili žáci památeční obrázek.


Den plný her v I. A – 15. 6. 2021
Dům dětí a mládeže připravil dvouhodinový program ke Dni dětí pro školáky. Nabídl jim sedm různých stanovišť v areálu i na přilehlém dopravním hřišti. „Den plný her“ obsahoval hody na různé koše, skákání na míčích, jízdu zručnosti, chůzi na chůdách, triq, skákací panáky, střílení na branku, překážkovou dráhu. Obešli jsme všechno a nasbírali obrázková razítka za absolvování stanovišť. Na závěr každý dostal balónek a malou sladkou dobrotu. Počasí nám přálo, děti byly s netradiční závodivou tělesnou výchovou velmi nadšené.


Den dětí se třídou I. A – 1. 6. 2021
Pěkné počasí dovolilo využít svátek dětí pro delší pobyt v přírodě. Cíl byl Hájíček. Zde si děti do své připravené „Lesní knížky“ sbíraly rostlinné barvy lesa. Z listů, stonků, květů tvořily skvrnky různých barev i odstínů. „Nalovily“ slušné sbírky. Byla radost je pozorovat, jak nadšeně hledají a objevují. Mezitím si také zobly nějakou tu dobrůtku a užívaly si společné chvíle. Ve třídě ještě dostaly děti omalovánku nebo vystřihovánku auta, zahrály si hry. Den se podařil.Ukliďme Česko, ukliďme svět… – 24. 3. 2021
Tato pro naši školu tradiční akce, které se jako třída vždy účastníme, měla letos jiný průběh. Díky distanční výuce museli vypomoci s dohledem rodiče. U školy byly k vyzvednutí pytle, rukavice si děti vzaly vlastní a hurá se sluníčkem v zádech na úklid v okolí domovů, školy, při procházce kolem potoka nebo třeba i na dopravním hřišti. Uspokojením pro všechny byl pocit z dobře odvedené práce a alespoň malá pomoc přírodě při jarním úklidu.


TV doma – 22. 3. 2021
I takhle může vypadat domácí tělesná výchova! Takhle prý cvičí každý večer. Klobouk dolů!


Klíčení hrachu – 20. 3. 2021
Ve Slabikáři u písmene CH nás čekal další výzkumný pokus. Tentokrát šlo o pozorování luštěnin, které necháme klíčit na teple a světle. Děti si pokus založily, čekaly, až se semena nasají vodou, zvětší se a začnou klíčit. První klíčky byly radostnou událostí. Později se jim začínaly klubat lístky, rostly jim stonky. Pokus se dětem podařil i s čočkou a fazolemi.


Vaření kaše podle popisu – 12. 3. 2021
Ve Slabikáři při vyvozování nové hlásky a písmene Ř, ř měli žáci ve svých Slabikářích pohádku Hrnečku, vař! Na další stránce pak na ně čekal recept, jak na to. Přečetli si s rodiči samostatně popis a pustili se do vaření večeře. Na snímcích se usmívali a bylo vidět, že je tato činnost velmi bavila. Udělala jim nejen radost, ale také přinesla chutnou odměnu. Originální zdobení přímo lákalo k ochutnání…


Pokus s vajíčkem – 24. 2. 2021
Ve škole děti zhlédly video, při kterém pozorovaly pokus s plavajícím vajíčkem. Měly si nakreslit postup a doma ověřit, zda funguje. Byla to pro ně velká zábava. Ověřily si, že přidání moučkového cukru do vody ve větším množství způsobí, že syrové vajíčko ve sklenici vody plave.

21. 1. 2021 PV na sněhu
Tak takového sněhuláka postavit nebylo jen tak, ale zdařilo se! Přiznávám, že bez pomocníků by to určitě nešlo…


Den laskavosti – 17. 11. 2020
Každým rokem se děti ve třídách zapojují k výzvě vymyslet nějakou laskavost pro své okolí. Letos ale díky distanční výuce nebyla šance společně něco připravit. A tak se vymýšlelo doma v rodinách…


Beseda Tonda Obal na cestách – 2. 10. 2020
Naše první beseda se jmenovala „Tonda Obal na cestách“ a přijela za námi paní lektorka Alenka z Ekokomu České Budějovice. Povídala si s námi o tom, jak nakládat s odpady v domácnosti nebo ve třídě. Byli jsme moc šikovní, hodně jsme toho znali. Prohlédli jsme si ukázky granulátů z plastů, skla, papíru… Zvládli jsme určovat, kam které věci patří, když nám doslouží. Za odměnu jsme dostali záložku do knihy s pravítkem, webovými stránkami s hrami a planetami Sluneční soustavy. Hodina nám rychle utekla.


Seznamovací táborák 9. A, B + 1. A, B – 24. 9. 2020
/Mgr. J. Pangl, Mgr. A. Bísková, Mgr. V. Sítková, Mgr. M. Hromádková/
Z důvodu Covidu – 19 byla zrušena návštěva Matýskovy stezky ve Zbytinách. V rámci navázání nových přátelství s našimi staršími kamarády – patrony, kteří nás budou provázet první třídou, jsme zvolili náhradní variantu – táborák na „Škváráku“.
Po 8. hodině jsme vyšli s našimi staršími kamarády a jejich učiteli Svatopetrskou stezkou směrem ke hřbitovu, přes Hájíček na Škvárové hřiště. Zde 1. A + 9. A rozdělala oheň a opekla si společně vuřty na novém veřejném tábořišti. 1. B + 9. B si prošli hru šipkovanou směrem k ZŠ Národní, kde si všichni společně zahráli hry, též s míčem. I. A si pohrála na venkovním workoutovém hřišti. Poté se skupiny vyměnily. Celodenní pobyt na čerstvém vzduchu byl využit nejen k poznávání se, ale též k osvojování učiva prvouky, TV a PV. Tato akce se velmi povedla i díky pěknému počasí.
Alena Bísková, Martina Hromádková


Běh olympijského dne – 16. 9. 2020
Krátce po svačinové přestávce jsme převlečeni do sportovního úboru odešli na školní běžeckou dráhu. Uvítala nás paní zástupkyně Šárka Grabmüllerová a paní vychovatelka Ivana Šmejkalová v chládku pod morušemi. Tady jsme dostali pokyny, jak budeme běhat. Na sprinterské rovince jsme vybíhali po jednom a předávali si „olympijský kolík“. I Terezka se zlomenou rukou se zapojila, i když nemusela. Dominik s šitým kolenem celou dráhu přešel svým tempem, hlídala ho paní učitelka, aby neběžel. Děti skupinově fandily a vytvořily tak úžasnou atmosféru. Na závěr každý dostal medaili a pamětní účastenský list. Paní učitelka za loňskou účast v sérii závodů „Běhej jako Emil“ vybojovala 1. místo mezi učitelkami a dostala pohár, tričko, červenou barvu na VV a štětec. Tu jsme hned následnou hodinu využili při otiskování jablíček na téma kamarádi.
Alena Bísková, tř. učitelka


„Ukliďme svět – ukliďme Česko“ – 15. 9. 2020
Hned první vyučovací hodinu jsme se vypravili na úklid v okolí školy. Naše místo bylo území kolem Jednoty. Měli jsme rukavice, pytlíky i igelitové tašky, paní učitelka velký černý pytel. Sbírali jsme vše, co do trávníku a na místní dětské hřiště nepatří. Co jsme posbírali, skončilo v přilehlém kontejneru. Bavilo nás to. Za odměnu jsme si mohli chvilku pohrát. Někteří si sjeli po skluzavce, jiní se zhoupli.
Třídní učitelka Alena Bísková


Světový den první pomoci – 15. 9. 2020
Na prachatickém Malém náměstí jsme se byli hodinku podívat na tradiční akci záchranných složek. Poučili jsme se o první pomoci při různých úrazech, někteří si to i zkusili. Také jsme se zastavili u stánku společnosti Prevent, kde jsme se dozvěděli o nebezpečných injekčních stříkačkách, které se leckde povalují, a co s nimi máme udělat. Kdybychom neměli pak dělenou hodinu, mohli jsme se ještě podívat k záchranným psům, hasičům, Českému červenému kříži…
Třídní učitelka Alena Bísková