2. A

 

Třídní učitelka:
Mgr. Dagmar Staňkováa

Školní rok 2021/2022