2. A

 

Třídní učitelka:
Mgr. Alena Bísková

Výuka na dopravním hřišti – 16. 5. 2024
Jako doplněk teoretické výuky dopravní výchovy v hodinách prvouky logicky následoval i výcvik praktických dovedností. Děti se cvičily bezpečnému silničnímu provozu v roli chodce i cyklisty. Zopakovaly si význam dopravních značek, uvědomovaly si nutnost předvídání svého jednání i jednání druhých. Jezdilo se na vlastních kolech i koloběžkách, někteří žáci si půjčili z nabídky DDM Prachatice. Novinkou byla jízda při zapnutých semaforech. Většině se dařilo udržovat bezpečnou jízdu. Počasí nám vydrželo, bylo příjemně.

Hýbej se a zbohatni 2. ročníku – Cvrčkov – 17. 4. 2024
Pověst Chvála hadů nás zavedla okruhem ze školy, Svatopetrskou stezkou k Hájíčku, přes hřiště k Tankovce až na kopec Cvrčkov. Cestou jsme pozorovali přírodu, ale i dřevěné sochy z kmenů a pařezů, zahráli si na dendrofon, vyfotili se u křížku na vrcholu Cvrčkova, kde jsme i posvačili. Cesta zpátky byla svižná, protože nám začalo pršet. Ve škole jsme měli čas na zhodnocení i na vyplnění pracovního listu. Den se povedl, cesta se nám moc líbila.

Úklid v okolí školy – 3. 4. 2024
V rámci týdne úklidu s názvem „Ukliďme Česko“ se naše třída věnovala místu okolo zvoničky a na plácku před školní družinou. Děti pilně nosily, co do těchto míst nepatří, pomohly jim třídní dětské rukavice od pana Schönbauera. Celkem našly dva pytle odpadu. Plastové lahve, kameny, větve, papírky, plastové kousky, ale i železo nebo staré čepice. Tato činnost je bavila, výborné bylo i příjemné počasí. Dobrý pocit z dobře provedené práci v rámci pracovní výchovy byl pro všechny největší odměnou.

Jarní koncert – 27. 3. 2024
Hodinu před polednem jsme v parku Hospice započali program našeho jarního koncertu pro zdejší klienty. Předvedli jsme hodně jarních písní, básní, hráli na flétny. Odvážlivci si zazpívali i sólo nebo přednesli báseň. Vystoupení se líbilo, přišli se na nás podívat i rodiče či prarodiče, zastavili se i kolemjdoucí a poslouchali náš výkon. Odměnou byl častý potlesk a výborné linecké vajíčko.

Vynášení Morany a třídní besídka – 25. 3. 2024
K Živnému potoku se vydali žáci prvního stupně, aby svými písněmi a básněmi vyhnali zimu a přivítali jaro. Odpoledne se naše třída sešla na besídce a tvořivé dílně. Program byl plný písní, hry na flétny a básní. Poté si děti společně s rodiči vyráběly dvě kraslice metodou enkaustiky, přivěsily si je na rašící březovou větvičku a jako dárek si domů nesly velikonoční balíček. Pochutnaly si i na mazanci či beránku. Děkujeme rodičům za dobroty a jejich čas!

Velikonoční výstava seniorů – 20. 3. 2024
Žáci se byli podívat na krásné Velikonoční výstavě seniorů v prachatickém muzeu loutky a cirkusu. Byli nadšení z nádherných výrobků, které je možné vytvořit z drátků, papíru, vlny, proutků, látky i vlny na jarní motivy. Také se společně podívali na obrovské městské kraslice na náměstí a na ozdobenou břízku.

 

Jarní vystoupení v Domově Matky Vojtěchy – 11. 3. 2024
Na jedenáctou hodinu se třída vypravila do Domova Matky Vojtěchy, aby svým jarním programem plným básní, písní a hry na flétnu potěšila shromážděné klienty v jídelní prostorách. Udělala radost nejen jim, ale i sobě. Za krásný výkon si pak každý odnesl výbornou „Fidorku“, kterou většina hned slupla.

Masopustní průvod městem – 13. 2. 2024
Žáci prvního stupně Základní školy Zlatá stezka v masopustních maskách a s doprovodem harmoniky, tamburíny a vozembouchu procházeli městem od své školy na Velké náměstí. Zpívali písně, zdravili kolemjdoucí a na náměstí pak probíhal masopustní rej a tanec s představiteli města v čele s panem starostou Ing. Janem Bauerem. Také naše třída si vyrobila škrabošky a přešli jsme s písní na rtech na Velké náměstí, kde jsme se dočkali průvodu a přidali se ke zpěvu písní i pohyblivému hadovi. Pěkné počasí přispělo ke zdaru akce, všem se připomenutí tradice líbilo.

Vánoční besídka – 18. 12. 2023
Úderem šestnácté hodiny se sešli žáci i rodiče na vánoční besídce. Tentokrát spojily síly obě třídy v ročníku a v prostoru půdního sálu se muzicírovalo. Atmosféru dotvořil adventní svícen i betlém. Děti byly moc šikovné a závěrem si i s rodiči společně zazpívaly několik známých koled.

Divadlo Advent – 8. 12. 2023 
V Divadle loutky a cirkusu se konalo adventní představení o svaté Barboře, svatém Mikuláši a svaté Lucii. Dětem se moc líbilo a některé si dokonce mohly v příběhu zahrát.

Příchod Mikuláše – 5. 12. 2023
„Kdy už přijde Mikuláš s čerty?“ „Neboj se, to uslyšíte!“ Bylo slyšet už od rána z dětských úst. A dočkaly se úžasného divadla. Mikuláš přišel důstojně s několika anděly, čerti se do třídy vřítili s rachotem a křikem. Děti seděly jako zařezané. Pozorovaly děj a ani nedutaly. Některé byly vyvolány a svoje hříchy si musely vykoupit básní nebo písní, ale i odprošením, že už to dělat nebudou. Za odměnu přijaly bonbón a pomalování uhlem.

Adventní trhy – 30. 11. 2023 
A je to tu zase. Bláznivý den adventních trhů. Zdobení stánku, vystavení výrobků na lavicích, ocenění, úklid krabic a prodej s počátkem druhé hodiny. Třída ožila dospěláky, rodiči i přáteli školy, dětmi z jiných tříd. Nakupovalo se, pozorovalo, povídalo. V půl páté se uklidil stánek, vracelo se do krabic neprodané zboží, zametala se třída. Druhý den pak děti v matematice počítaly tržbu. A pozorovaly, jak která bankovka nebo mince vypadá, kolik jich mají a sčítal se výdělek. Byl velmi pěkný. 11. 158 korun, z toho pak přijde 250 korun na příspěvek chovu vydry v ZOO Hluboká.

Recyklohraní – 21. 11. 2023
Při prvouce jsme se učili o různých oslavách, při kterých nechybí dárky a občerstvení. Nyní nastala hodina, ve které jsme se zamýšleli nad tím, jak naložit s ozdobami, zbytky po rozbalení dárků i po občerstvení. Něco se dá znovu využít na výrobu při pracovním vyučování nebo opakovaně použít na další oslavu, jiné přijde do tříděného odpadu nebo na kompost. Říkáme tomu recyklace.

Projekt „Hýbej se a zbohatni“ – 16. 11. 2023
Dnešní čtvrteční den začal indiánským pochodem – chvíli jsme po rovince běželi, chvilku šli. Nabádalo nás k tomu pěkné podzimní počasí se sluníčkem a příjemnou teplotou. Cílem bylo dojít ke kolotoči ve Lhotce. Děti znaly pověst O bílé paní prachatické, na jejímž základě se tato cesta uskutečnila. Fotili jsme se u dopravní značky Ostrova, u Živného potoka, u kapličky i na kolotoči. Zvládli jsme to včas, do třídy jsme přicházeli akorát na velkou přestávku. Posvačili jsme opečený toastový chléb s domácí rybízovou marmeládou a teplý hruškový čaj. Pak už nás čekalo plavání a po něm výborný holandský řízek s bramborovou kaší. Den se všem moc líbil. V pondělí pak jako třída budeme plnit společný pracovní list, na který se velmi těšíme.

Jsem laskavec ve třídě i v DMV – 13. 11. 2023 
V rámci týdne laskavostí se děti zabývaly možností udělat radost někomu v rodině, ve třídě i mimo školu. Doma si plnily výzvy podle sešitu v prvouce, ve třídě se k sobě hezky chovaly i si na lecčem pochutnaly. Mimo školu došly do Domova Matky Vojtěchy potěšit zdejší klienty pásmem písní, básní i hry na flétničky.

Projektové vyučování – Finanční gramotnost – 25. 10. 2023
Celý den se děti zabývaly světem financí. Na začátku si ve dvojici hrály na obchod, pak počítaly mince a spravedlivě dělily obnos. Také si zkusily napsat pozvánku na narozeninovou oslavu, koupit dárek v hodnotě 30 korun, následně ho zabalit a předat. Zpívala se píseň Narozeninová, ochutnávaly se dobroty, které si děti společně s rodiči vyrobily doma, chválilo se, povídalo. Samostatně si splnily tři cvičení ze sešitu finanční gramotnosti. Na závěr si děti udělaly sebehodnocení dne a sdělily, co se jim tento den nejvíce podařilo.

Exkurze Kvilda – 13. 10. 2023
Krásné lehce větrné podzimní počasí, slunečné s teplotou 17 stupňů Celsia nás přivítalo na parkovišti IC Kvilda. Cílem byla rysí a jelení obora. Tady jsme se s paní průvodkyní podívali na krmení rysa ostrovida a také jsme z první pozorovatelny v jelení oboře viděli statného jelena, laň a již zimně zabarveného koloucha. V informačním centru si každý mohl nakoupit něco na památku a prohlédnout si expozici mapující historii výskytu těchto zvířat na Šumavě.

Preventivní program Závislost – 10. 10. 2023
Dvouhodinový program s dětmi vedly pracovnice PORTUSu Klaudie a Štěpánka. Objevovali společně, na čem může vzniknout závislost a co s tím dělat. Jde o činnost, kterou člověk dělá stále do kola. Může být dobrá i špatná. Preventivně se děti více zabývali úskalími setkání s kouřením a alkoholem.

Projektový den ke Dni jazyků – Slovensko – 26. 9. 2023 
Žáci si doma shromáždili informace a udělali si prezentaci jako delegáti cestovní kanceláře, která láká klienty na Slovensko. Před třídou pak své plakáty prezentovali. Dále zvládli ochutnávku slovenských sýrů, kterou si připravil Filip Schönbauer a také lokše s povidly od paní učitelky Aleny Bískové. Po svačině se besedovalo s vedoucí školní jídelny Markétou Ivanovou o slovenských jídlech a jejich výběru, ale také o sportování na Slovensku. Nechyběl poslech a výuka hymny, sledování slovenských lidových písní, pohádky nebo krátký pohled na slovenskou zemi. Den byl pestrý a plný zajímavostí, který děti zakončily zhodnocením do žákovského deníku.

Den branné přípravy na Malém náměstí – 18. 9. 2023
Poslední vyučovací hodinu jsme se vydali na Malé náměstí, abychom si jako každý rok procvičili první pomoc, zhlédli ukázky činnosti jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, podívali se na předvedení vyhledávání člověka záchranářským psem a také získali informace, jak se zachovat při nalezení pomůcek pro narkomany. Odvážní si vyzkoušeli ošetření raněného, slyšeli jsme o bezpříspěvkovém dárcovství krve, nechali si změřit krevní tlak i tep. Někteří se zvážili a dozvěděli se kolik máme podkožního tuku a svalstva.

Uklízení v okolí školy – 11. 9. 2023 
Jako každý podzim i letos se koná Týden úklidu v okolí školy v rámci akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět‘‘. S pomocí třídních rukavic od pana Schönbauera jsme hned v první hodině při prvouce vzali velký pytel a přešli jsme do okolí Jednoty, kde jsme se dali do sběru všeho, co na zem nepatří. Téměř plný pytel byl dokladem toho, že stále mezi námi žijí lidé, kteří neodhazují odpadky do košů nebo kontejnerů na tříděný odpad, což nás velmi mrzí.

Školní rok 2022/2023

T-Mobile Olympijský běh – 21. 6. 2023
Krátce po osmé hodině se na běžecké dráze začal připravovat stan pro start štafetového běhu tříd v rámci Olympijského dne. Pomocníci z řad nejstarších žáků školy pomáhali s organizací paní zástupkyni Mgr. Šárce Grabmüllerové a paní vychovatelce Janě Teringlové. Na startu se postavily s vlajkami školy dvě závodnice z IX. A a s každou třídou oběhly školu. Pak následoval štafetový běh deseti jednotlivců, jehož čas se evidoval a bude se porovnávat mezi třídami.

Výlet ZOO Ohrada – 25. 5. 2023 
Krásné klidné slunečné počasí vítalo prvňáčky v ZOO Ohrada. Zhlédli divadelní představení plné písniček s názvem „O Červené Karkulce“, po skončení se nasvačili a při tom si nakoupili suvenýry. Pak už žáky čekala prohlídka zoologické zahrady a zastávka u výběhu koziček, ke kterým si mohli zájemci vlézt a pohrát si s nimi. Kdo chtěl, mohl si zasportovat na dětském hřišti. Výlet se podařil, nabídl dětem plno nezapomenutelných zážitků.

Výuka v CEV Dřípatka Ze života včel – 18. 5. 2023 
Dopolední program navazoval na učivo prvouky o životě včel. Žáci se dozvěděli o životě včel, vyzkoušeli si výrobu včelího domečku pro včely samotářky, vrtali dírky do polínek, stříhali rákos a malovali plechovky pro včelí domečky. Také plnili pracovní listy, hráli hry na sběr nektaru nebo pylu. Poté ochutnali květový med. Nechybělo pomazlení se zvířátky v zoo koutku nebo oblékání se do pomůcek pro včelaře. Dětem se den líbil.

Vystoupení ke Dnu matek v DMV – 15. 5. 2023 
Na pozvání jsme si pro obyvatele Domova Matky Vojtěchy připravili vystoupení ke Dni matek.
Využili jsme hru na flétnu z kroužku Přípravný zpěv – zpíváme s flétničkou, básně s jarní tématikou, které se děti naučily pro recitační soutěž a také jarní lidové písničky.
Program se nám povedl, všichni měli velkou radost. Za to si děti mohly vybrat jednu výbornou sladkost na cestu.

Den Země s CEV Dřípatka – 20. 4. 2023
Na tento svátek se žáci z I. A ZŠ Vodňanská Prachatice s třídní učitelkou Alenou Bískovou nechali zlákat prima nabídkou Centra ekologické výchovy Dřípatka s názvem „Ptáci“.
Seznámili se s pozorováním ptáčků dalekohledem v okolí budovy. Pod vedením ornitoložky mohli vidět i slyšet čížky, kosy, pěnkavy, rehky, sýkorky, hrdličky.
Pak se v ZOO koutku seznamovali s pracovnicí CEV s příběhy jednotlivých obyvatel jako byli švábi, scink, agama, strašilka, pakobylka, želvy nebo morče.
Jako třetí aktivita byla velmi poutavá beseda o vycpaných ptácích, kterou vedli studenti z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity z Českých Budějovic.
Akce se i přes nepříznivé počasí se sněžením povedla, zrušit se musel jen odchyt ptáků do sítě.

Výstava O Africe – 12. 4. 2023
Ve sklepích Staré radnice se nám podařilo navštívit úžasnou výstavu „Afrika v srdci“. Mohli jsme jako žáci I. A ZŠ Vodňanská pozorovat masky, sochy, pletené výrobky, obrazy, velkoformátové fotografie. Někteří využili možnost posadit se a zhlédnout film o těžkém, ale krásném životě lidí v Tanzánii a Ugandě.

CEV Dřípatka – 27. 3. 2023
Na výukový program „Velikonoce a otevřená dílna“ do Centra ekologické výchovy odešli žáci 1. A se svojí třídní učitelkou Alenou Bískovou hned ráno v osm hodin. Seznamovali se s velikonočními dny, názvy nedělí, tvořili si plstěné vajíčko a vyráběli linecká vajíčka. Ty si pak dozdobili čokoládovou polevou i s barevným posypem. Hráli hru Na Jidáše, připomněli si masopustní průvod s tancem, kluci honili děvčata s pomlázkou, hledali indicie a luštili odpověď na otázku Kdy se slaví Velikonoce. Den se všem líbil, děti se mnohému naučily a prožily si hodně zajímavých okamžiků.

Vystoupení s Českou písní – 20. 3. 2023
Úderem šesté hodiny se rozezněl ve Sklepích staré radnice koncert Vítání jara s Českou písní. Polovina dětí z naší třídy předvedla svůj dvacetiminutový program plný jarních písní, hry na flétničky a básní. Za odměnu jim byl potlesk posluchačů, kteří do posledního místečka zaplnili prostor k sezení. Každý si odnesl malé lízátko jako poděkování za jejich skvělý výkon.

Projektový den 30 let znovuobnovení českého státu – 17. 3. 2023
Páteční den byl ve znamení projektu a návštěvy dětí z mateřské školky na Skalce. Povídali jsme si o období třiceti let od znovu obnovení českého státu, učili se hymnu, lepili si státní vlajku. Také jsme si zadali domácí úkol. Nakoupíme za třicet korun a doma s prarodiči si porovnáme ceny. Pokladní doklad si pak přiložíme k lístku, na kterém si doplníme název státu, kde žijeme, hlavní město, světadíl, pohoří i řeku u nás. Také přidáme název naší české hymny, kterou jsme se naučili. Byl to prima poučný projektový den.

Projektový den 30 let Znovuobnovení českého státu – 17. 3. 2023
Páteční den byl ve znamení projektu a návštěvy dětí z mateřské školky na Skalce. Povídali jsme si o období třiceti let od znovu obnovení českého státu, učili se hymnu, lepili si státní vlajku. Také jsme si zadali domácí úkol. Nakoupíme za třicet korun a doma s prarodiči si porovnáme ceny. Pokladní doklad si pak přiložíme k lístku, na kterém si doplníme název státu, kde žijeme, hlavní město, světadíl, pohoří i řeku u nás. Také přidáme název naší české hymny, kterou jsme se naučili. Byl to prima poučný projektový den.

Návštěva MŠ – 14. a 17. 3. 2023
V úterý a v pátek se do třídy na třetí vyučovací hodinu byli podívat předškoláci z prachatických mateřských škol. V úterý byla hodina zaměřena na český jazyk, v pátek na matematiku. Program se dětem líbil a školákům se podařilo předvést aktivity, které běžně zažívají ve výuce. Slyšet pochvalu a uznání od paní učitelek, které je před rokem měly ve školce, bylo příjemné.

Vystoupení v DS MK – 30. 1. 2023
Na půl desátou se děti vypravily do Domova seniorů Mistra Křišťana, aby klienty potěšily svým zimním vystoupením. Zařazeny byly zimní písně, básně i hra na flétničky. Bylo fajn, když se s námi babičky a dědečkové rozezpívali a zavzpomínalo se na školní léta. Vystoupení se moc líbilo a domluvili jsme se na dalším jarním programu.

Finanční gramotnost – 30. 1. 2023
Za odměnu se žáci dostali do obchodu s potravinami, kde je vedoucí maminka Terezky. Mohli si vyzkoušet, jaké to je nakoupit si něco dobrého a zdravého za desetikorunu. Někdo to zvládl sám na poprvé, jiný se radil s prodavačkou nebo kamarády či paní učitelkou. Panovala spokojenost, zdarma ještě dostaly děti pitíčko a do třídy ovocný dort.

Setkání na půdě – 24. 1. 2023
V půdním sále se děti ve druhé vyučovací hodině zabývaly v preventivním programu budováním dobrých mezilidských vztahů ve třídě. Program vedl Mgr. Vlastimil Ondok. Během dvou her se ukázalo, že vztahy mezi dětmi jsou v pořádku.

Adventní divadlo na SPgŠ – 14. 12. 2022
Hned po svačině se žáci 1. A vydali na divadelní adventní představení do budovy SPgŠ v Husově ulici. Čekala nás tam PaedDr. Ivana Bečvářová se svými studenty. Připravili si krátké divadlo na téma Vánoční tradice v České republice. Program začal povídáním o tom, co děti vědí o našich tradicích i o Štědrém dnu. Pak zhlédli příběh rodiny, kterým přijela návštěva z New Yorku na Štědrý den. Po ukončení představení se znovu povídalo o tradicích, které byly v příběhu.
Následovalo přemístění všech do jiné třídy, kde se tvořilo. Pouštěly se lodičky z ořechů, vyráběly se papírové řetězy a ozdobičky ze dřeva, na které se lepily stromečky, hvězdičky, srdíčka z kartonu nebo papíru. Děti si mohly chytat papírové rybičky na udici a také poznávat čichem vánoční koření.
Během tvoření si studentky a studenti s dětmi během tvoření povídali nejen o Vánocích.
Končili jsme s dětskou otázkou: „Kdy sem zase půjdeme?“
To byla největší odměna pro studentky a studenty SPgŠ i paní profesorku Bečvářovou.
Mgr. Alena Bísková

Projektový den Adventní tvoření v CEV Dřípatka – 2. 12. 2022
Pěšky jsme se podívali do budovy na Zlaté stezce, kde jsme si prožili v programu adventní svátky. Někteří se převlékli za Cecilky, Lucky, Mikuláše, anděla nebo čertíky.  O svačině pak začaly tvořivé dílny. Vyrábělo se ve třech skupinách. Dřevěný sněhulák, vosková ozdobička a stromeček z vlny. Zbyla chvilka i na prohlídku místnosti se zvířátky. Projektový den byl velkým zážitkem pro všech dvacet dětí.

Vystoupení v Domově Matky Vojtěchy – 29. 11. 2022 
Po desáté hodině se děti vypravily v zamračeném uplakaném počasí do Domova Matky Vojtěchy. Na pozvání maminky Krištůfka, která zde pracuje, předvedly zdejším klientům, co se dosud v českém jazyce a v hudební výchově naučily. Půlhodinový program se povedl a přinesl oběma stranám plno radosti.

Adventní trhy – 24. 11. 2022 
Konaly se za pěkného podzimního počasí v přízemí školy, my se připravili na prodej ve třídě. Výrobky se nevešly do krásně ozdobeného stánku, a tak jsme si je rozložili i na lavice. Velký výběr byl pro kupující překvapivý. Děti aktivně pomáhaly s nabízením, dvě maminky pomáhaly s prodejem a staraly se o výdělek. Byly to dvě prima strávené hodiny, které dětem přinesly zábavu i užitek do třídního fondu.

Podzimní vystoupení pro seniory v DS MK – 24. 11. 2022 
V devět hodin jsme se vydali na cestu Skalkou, během které jsme si ukazovali různá obydlí pro učivo prvouky. Došli jsme za celkem pěkného počasí do Domova seniorů Mistra Křišťana. Tam nás vřele uvítali a my se pustili do předvádění programu plného podzimních písní a básní k písmenům. Přidali jsme ještě básně s pohybem, vyzvali babičky a dědečky ke společnému zpěvu jim známých lidových písní a užili si společně strávenou půlhodinku. Byla zakončena velkým potleskem a poděkováním.

Preventivní program „Buď opatrný“ – 1. 11. 2022
Ve třídě proběhl preventivní program, šlo o dvouhodinové besedování společnosti Krebul Prachatice vedené Štěpánkou Laurenčíkovou a Nikolou Železnou. Děti zjišťovaly, co udělat, abychom se všichni cítili bezpečně a v pohodě. Kreslila se hlava člověka, kdy je zdravý a kdy nemocný. Co dělat, aby se nestal úraz, jak uzdravit nemocného Péťu nebo promluvit o věci na obrázku, kterou najdeme občas venku. Poslední aktivitou bylo opakování o smyslu svítících semaforů.

Projektový den – 31. 10. 2022 
CEV Dřípatka pro děti připravila dopolední program s názvem „Stromy a keře kolem nás“. Programem nás provedla Bc. Šárka Frantová.
Program začal ve třídě rozhovorem o ročních obdobích, měsících, přezimování zvířat a změnách v přírodě na podzim, pokračovalo se prohlídkou šišek, kaštanů, žaludů, bukvic a povídáním o tom, co se děje se semínky. Nejvíc děti zaujaly dva stromy kousek od školy – liliovník tulipánokvětý a javor babyka. Dozvěděly se, že je poznají podle určitých znaků – tvar listu jako tulipán a sametový spodek listu u javoru babyky…Děti už učivo v prvouce probraly, a proto se hlásily, že plno věcí už znají.
Nově se také dozvěděly některé podzimní lidové pranostiky a snažily se odhadnout jejich význam.
Povídalo se o tvorbě zásob na zimu mezi zvířátky i u lidí.
Na hodinku se vydaly děti ven do teplého a slunečného dne. Pozorovaly stromy a keře v okolí školy, sbíraly se listy na další aktivity a ve dvojicích tvořily land – artové obrázky na plátýnko. Po svačině ve třídě tvořily v altánu otisk listu do Keraplastu.
Všechny aktivity ještě po závěrečném shrnutí doplnily krátké filmy o listnatých i jehličnatých stromech a video o křivce obecné a lasici hranostaj.
Na závěr si každý uklidil své pracovní místo v altánu a výrobky dal schnout na okno.
Projekt se povedl, skvělé bylo i počasí. Děti byly spokojené, protože se dozvěděly plno zajímavých informací a odnesly si zajímavý výrobek, který – až uschne – ještě domalují podzimními barvami.

Exkurze Zbytiny Matýskova stezka  – 6. 10. 2022 
Krásné podzimní počasí nás ráno přivítalo sluníčkem. Přišli všichni natěšeni a zvědaví, jak to s deváťáky bude. Sešli jsme se s nimi u šatny a hned před školou se k sobě přidali. Jelo se vlakem, byl hodně plný. Po půl hodině jsme vystoupili ve Zbytinách a odešli podle směrovek na Matýskovu stezku. Cestou děti pátraly po informačních tabulích, razítcích a dřevěných sochách. V altánu se svačilo, pozorovala se příroda, výhled byl dokonalý. Nechyběly ani společné hry Na buližník a Káně letí. Zpáteční cesta rychle uběhla a závěr byl, že se dětem výlet se staršími spolužáky moc líbil.

Ukliďme Česko – 15. 9. 2022 
Ráno sice pršelo, ale poslední hodinu při pracovní výchově už bylo přijatelné počasí pro splnění úkolu v úklidu okolí školy. Naše sběrné místo byl prostor v okolí prodejny Jednota ve Vodňanské ulici. Celá třída už se nemohla dočkat, až začneme. Každý byl vyzbrojen rukavicemi a igelitovou taškou. Bylo příjemné teplo, kolem chodili lidé a mile se na nás usmívali. Podařilo se nám brzy vše obejít a vyčistit od všeho, co do tohoto místa nepatří. Papírky, sklo, zbytky od cigaret nebo sušenek, víčka od lahví. Leckdo z dětí se podivil, co našel. Práce všechny bavila a po jejím skončení každý dostal list s poděkováním a ti nejlepší i diplom.

Světový den první pomoci – 9. 9. 2022
Na prachatickém Malém náměstí se konala tradiční akce integrovaného systému Světového dne první pomoci. Děti z první třídy se byly také podívat a vyzkoušely si, jak se vyznají v ošetřování zraněného, prohlédly si auta hasičů, policistů i sanitní vůz nebo celní dodávku. Byla zde i stanoviště ČCK nebo kynologického záchranného sboru. Počasí bylo sice oblačné, ale nepršelo. Děti si za své znalosti odnášely propagační materiály a drobné upomínkové předměty.

Přecházení s paní policistkou – 6. 9. 2022
V rámci prevence BESIPu se malí prvňáčci setkali se strážníkem Městské policie Prachatice Lenkou Habáskovou a nejprve ve třídě nacvičovali bezpečný pohyb po přechodu pro chodce. V další hodině pak vyšli před školu a na přechodu u polikliniky pak v praxi předváděli, co si zapamatovali. Za odměnu získali samolepku s obrázkem městské policie.