1. A

 

Třídní učitelka:
Mgr. Alena Bísková

Výlet ZOO Ohrada – 25. 5. 2023 
Krásné klidné slunečné počasí vítalo prvňáčky v ZOO Ohrada. Zhlédli divadelní představení plné písniček s názvem „O Červené Karkulce“, po skončení se nasvačili a při tom si nakoupili suvenýry. Pak už žáky čekala prohlídka zoologické zahrady a zastávka u výběhu koziček, ke kterým si mohli zájemci vlézt a pohrát si s nimi. Kdo chtěl, mohl si zasportovat na dětském hřišti. Výlet se podařil, nabídl dětem plno nezapomenutelných zážitků.

Výuka v CEV Dřípatka Ze života včel – 18. 5. 2023 
Dopolední program navazoval na učivo prvouky o životě včel. Žáci se dozvěděli o životě včel, vyzkoušeli si výrobu včelího domečku pro včely samotářky, vrtali dírky do polínek, stříhali rákos a malovali plechovky pro včelí domečky. Také plnili pracovní listy, hráli hry na sběr nektaru nebo pylu. Poté ochutnali květový med. Nechybělo pomazlení se zvířátky v zoo koutku nebo oblékání se do pomůcek pro včelaře. Dětem se den líbil.

Vystoupení ke Dnu matek v DMV – 15. 5. 2023 
Na pozvání jsme si pro obyvatele Domova Matky Vojtěchy připravili vystoupení ke Dni matek.
Využili jsme hru na flétnu z kroužku Přípravný zpěv – zpíváme s flétničkou, básně s jarní tématikou, které se děti naučily pro recitační soutěž a také jarní lidové písničky.
Program se nám povedl, všichni měli velkou radost. Za to si děti mohly vybrat jednu výbornou sladkost na cestu.

Den Země s CEV Dřípatka – 20. 4. 2023
Na tento svátek se žáci z I. A ZŠ Vodňanská Prachatice s třídní učitelkou Alenou Bískovou nechali zlákat prima nabídkou Centra ekologické výchovy Dřípatka s názvem „Ptáci“.
Seznámili se s pozorováním ptáčků dalekohledem v okolí budovy. Pod vedením ornitoložky mohli vidět i slyšet čížky, kosy, pěnkavy, rehky, sýkorky, hrdličky.
Pak se v ZOO koutku seznamovali s pracovnicí CEV s příběhy jednotlivých obyvatel jako byli švábi, scink, agama, strašilka, pakobylka, želvy nebo morče.
Jako třetí aktivita byla velmi poutavá beseda o vycpaných ptácích, kterou vedli studenti z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity z Českých Budějovic.
Akce se i přes nepříznivé počasí se sněžením povedla, zrušit se musel jen odchyt ptáků do sítě.

Výstava O Africe – 12. 4. 2023
Ve sklepích Staré radnice se nám podařilo navštívit úžasnou výstavu „Afrika v srdci“. Mohli jsme jako žáci I. A ZŠ Vodňanská pozorovat masky, sochy, pletené výrobky, obrazy, velkoformátové fotografie. Někteří využili možnost posadit se a zhlédnout film o těžkém, ale krásném životě lidí v Tanzánii a Ugandě.

CEV Dřípatka – 27. 3. 2023
Na výukový program „Velikonoce a otevřená dílna“ do Centra ekologické výchovy odešli žáci 1. A se svojí třídní učitelkou Alenou Bískovou hned ráno v osm hodin. Seznamovali se s velikonočními dny, názvy nedělí, tvořili si plstěné vajíčko a vyráběli linecká vajíčka. Ty si pak dozdobili čokoládovou polevou i s barevným posypem. Hráli hru Na Jidáše, připomněli si masopustní průvod s tancem, kluci honili děvčata s pomlázkou, hledali indicie a luštili odpověď na otázku Kdy se slaví Velikonoce. Den se všem líbil, děti se mnohému naučily a prožily si hodně zajímavých okamžiků.

Vystoupení s Českou písní – 20. 3. 2023
Úderem šesté hodiny se rozezněl ve Sklepích staré radnice koncert Vítání jara s Českou písní. Polovina dětí z naší třídy předvedla svůj dvacetiminutový program plný jarních písní, hry na flétničky a básní. Za odměnu jim byl potlesk posluchačů, kteří do posledního místečka zaplnili prostor k sezení. Každý si odnesl malé lízátko jako poděkování za jejich skvělý výkon.

Projektový den 30 let znovuobnovení českého státu – 17. 3. 2023
Páteční den byl ve znamení projektu a návštěvy dětí z mateřské školky na Skalce. Povídali jsme si o období třiceti let od znovu obnovení českého státu, učili se hymnu, lepili si státní vlajku. Také jsme si zadali domácí úkol. Nakoupíme za třicet korun a doma s prarodiči si porovnáme ceny. Pokladní doklad si pak přiložíme k lístku, na kterém si doplníme název státu, kde žijeme, hlavní město, světadíl, pohoří i řeku u nás. Také přidáme název naší české hymny, kterou jsme se naučili. Byl to prima poučný projektový den.

Projektový den 30 let Znovuobnovení českého státu – 17. 3. 2023
Páteční den byl ve znamení projektu a návštěvy dětí z mateřské školky na Skalce. Povídali jsme si o období třiceti let od znovu obnovení českého státu, učili se hymnu, lepili si státní vlajku. Také jsme si zadali domácí úkol. Nakoupíme za třicet korun a doma s prarodiči si porovnáme ceny. Pokladní doklad si pak přiložíme k lístku, na kterém si doplníme název státu, kde žijeme, hlavní město, světadíl, pohoří i řeku u nás. Také přidáme název naší české hymny, kterou jsme se naučili. Byl to prima poučný projektový den.

Návštěva MŠ – 14. a 17. 3. 2023
V úterý a v pátek se do třídy na třetí vyučovací hodinu byli podívat předškoláci z prachatických mateřských škol. V úterý byla hodina zaměřena na český jazyk, v pátek na matematiku. Program se dětem líbil a školákům se podařilo předvést aktivity, které běžně zažívají ve výuce. Slyšet pochvalu a uznání od paní učitelek, které je před rokem měly ve školce, bylo příjemné.

Vystoupení v DS MK – 30. 1. 2023
Na půl desátou se děti vypravily do Domova seniorů Mistra Křišťana, aby klienty potěšily svým zimním vystoupením. Zařazeny byly zimní písně, básně i hra na flétničky. Bylo fajn, když se s námi babičky a dědečkové rozezpívali a zavzpomínalo se na školní léta. Vystoupení se moc líbilo a domluvili jsme se na dalším jarním programu.

Finanční gramotnost – 30. 1. 2023
Za odměnu se žáci dostali do obchodu s potravinami, kde je vedoucí maminka Terezky. Mohli si vyzkoušet, jaké to je nakoupit si něco dobrého a zdravého za desetikorunu. Někdo to zvládl sám na poprvé, jiný se radil s prodavačkou nebo kamarády či paní učitelkou. Panovala spokojenost, zdarma ještě dostaly děti pitíčko a do třídy ovocný dort.

Setkání na půdě – 24. 1. 2023
V půdním sále se děti ve druhé vyučovací hodině zabývaly v preventivním programu budováním dobrých mezilidských vztahů ve třídě. Program vedl Mgr. Vlastimil Ondok. Během dvou her se ukázalo, že vztahy mezi dětmi jsou v pořádku.

Adventní divadlo na SPgŠ – 14. 12. 2022
Hned po svačině se žáci 1. A vydali na divadelní adventní představení do budovy SPgŠ v Husově ulici. Čekala nás tam PaedDr. Ivana Bečvářová se svými studenty. Připravili si krátké divadlo na téma Vánoční tradice v České republice. Program začal povídáním o tom, co děti vědí o našich tradicích i o Štědrém dnu. Pak zhlédli příběh rodiny, kterým přijela návštěva z New Yorku na Štědrý den. Po ukončení představení se znovu povídalo o tradicích, které byly v příběhu.
Následovalo přemístění všech do jiné třídy, kde se tvořilo. Pouštěly se lodičky z ořechů, vyráběly se papírové řetězy a ozdobičky ze dřeva, na které se lepily stromečky, hvězdičky, srdíčka z kartonu nebo papíru. Děti si mohly chytat papírové rybičky na udici a také poznávat čichem vánoční koření.
Během tvoření si studentky a studenti s dětmi během tvoření povídali nejen o Vánocích.
Končili jsme s dětskou otázkou: „Kdy sem zase půjdeme?“
To byla největší odměna pro studentky a studenty SPgŠ i paní profesorku Bečvářovou.
Mgr. Alena Bísková

Projektový den Adventní tvoření v CEV Dřípatka – 2. 12. 2022
Pěšky jsme se podívali do budovy na Zlaté stezce, kde jsme si prožili v programu adventní svátky. Někteří se převlékli za Cecilky, Lucky, Mikuláše, anděla nebo čertíky.  O svačině pak začaly tvořivé dílny. Vyrábělo se ve třech skupinách. Dřevěný sněhulák, vosková ozdobička a stromeček z vlny. Zbyla chvilka i na prohlídku místnosti se zvířátky. Projektový den byl velkým zážitkem pro všech dvacet dětí.

Vystoupení v Domově Matky Vojtěchy – 29. 11. 2022 
Po desáté hodině se děti vypravily v zamračeném uplakaném počasí do Domova Matky Vojtěchy. Na pozvání maminky Krištůfka, která zde pracuje, předvedly zdejším klientům, co se dosud v českém jazyce a v hudební výchově naučily. Půlhodinový program se povedl a přinesl oběma stranám plno radosti.

Adventní trhy – 24. 11. 2022 
Konaly se za pěkného podzimního počasí v přízemí školy, my se připravili na prodej ve třídě. Výrobky se nevešly do krásně ozdobeného stánku, a tak jsme si je rozložili i na lavice. Velký výběr byl pro kupující překvapivý. Děti aktivně pomáhaly s nabízením, dvě maminky pomáhaly s prodejem a staraly se o výdělek. Byly to dvě prima strávené hodiny, které dětem přinesly zábavu i užitek do třídního fondu.

Podzimní vystoupení pro seniory v DS MK – 24. 11. 2022 
V devět hodin jsme se vydali na cestu Skalkou, během které jsme si ukazovali různá obydlí pro učivo prvouky. Došli jsme za celkem pěkného počasí do Domova seniorů Mistra Křišťana. Tam nás vřele uvítali a my se pustili do předvádění programu plného podzimních písní a básní k písmenům. Přidali jsme ještě básně s pohybem, vyzvali babičky a dědečky ke společnému zpěvu jim známých lidových písní a užili si společně strávenou půlhodinku. Byla zakončena velkým potleskem a poděkováním.

Preventivní program „Buď opatrný“ – 1. 11. 2022
Ve třídě proběhl preventivní program, šlo o dvouhodinové besedování společnosti Krebul Prachatice vedené Štěpánkou Laurenčíkovou a Nikolou Železnou. Děti zjišťovaly, co udělat, abychom se všichni cítili bezpečně a v pohodě. Kreslila se hlava člověka, kdy je zdravý a kdy nemocný. Co dělat, aby se nestal úraz, jak uzdravit nemocného Péťu nebo promluvit o věci na obrázku, kterou najdeme občas venku. Poslední aktivitou bylo opakování o smyslu svítících semaforů.

Projektový den – 31. 10. 2022 
CEV Dřípatka pro děti připravila dopolední program s názvem „Stromy a keře kolem nás“. Programem nás provedla Bc. Šárka Frantová.
Program začal ve třídě rozhovorem o ročních obdobích, měsících, přezimování zvířat a změnách v přírodě na podzim, pokračovalo se prohlídkou šišek, kaštanů, žaludů, bukvic a povídáním o tom, co se děje se semínky. Nejvíc děti zaujaly dva stromy kousek od školy – liliovník tulipánokvětý a javor babyka. Dozvěděly se, že je poznají podle určitých znaků – tvar listu jako tulipán a sametový spodek listu u javoru babyky…Děti už učivo v prvouce probraly, a proto se hlásily, že plno věcí už znají.
Nově se také dozvěděly některé podzimní lidové pranostiky a snažily se odhadnout jejich význam.
Povídalo se o tvorbě zásob na zimu mezi zvířátky i u lidí.
Na hodinku se vydaly děti ven do teplého a slunečného dne. Pozorovaly stromy a keře v okolí školy, sbíraly se listy na další aktivity a ve dvojicích tvořily land – artové obrázky na plátýnko. Po svačině ve třídě tvořily v altánu otisk listu do Keraplastu.
Všechny aktivity ještě po závěrečném shrnutí doplnily krátké filmy o listnatých i jehličnatých stromech a video o křivce obecné a lasici hranostaj.
Na závěr si každý uklidil své pracovní místo v altánu a výrobky dal schnout na okno.
Projekt se povedl, skvělé bylo i počasí. Děti byly spokojené, protože se dozvěděly plno zajímavých informací a odnesly si zajímavý výrobek, který – až uschne – ještě domalují podzimními barvami.

Exkurze Zbytiny Matýskova stezka  – 6. 10. 2022 
Krásné podzimní počasí nás ráno přivítalo sluníčkem. Přišli všichni natěšeni a zvědaví, jak to s deváťáky bude. Sešli jsme se s nimi u šatny a hned před školou se k sobě přidali. Jelo se vlakem, byl hodně plný. Po půl hodině jsme vystoupili ve Zbytinách a odešli podle směrovek na Matýskovu stezku. Cestou děti pátraly po informačních tabulích, razítcích a dřevěných sochách. V altánu se svačilo, pozorovala se příroda, výhled byl dokonalý. Nechyběly ani společné hry Na buližník a Káně letí. Zpáteční cesta rychle uběhla a závěr byl, že se dětem výlet se staršími spolužáky moc líbil.

Ukliďme Česko – 15. 9. 2022 
Ráno sice pršelo, ale poslední hodinu při pracovní výchově už bylo přijatelné počasí pro splnění úkolu v úklidu okolí školy. Naše sběrné místo byl prostor v okolí prodejny Jednota ve Vodňanské ulici. Celá třída už se nemohla dočkat, až začneme. Každý byl vyzbrojen rukavicemi a igelitovou taškou. Bylo příjemné teplo, kolem chodili lidé a mile se na nás usmívali. Podařilo se nám brzy vše obejít a vyčistit od všeho, co do tohoto místa nepatří. Papírky, sklo, zbytky od cigaret nebo sušenek, víčka od lahví. Leckdo z dětí se podivil, co našel. Práce všechny bavila a po jejím skončení každý dostal list s poděkováním a ti nejlepší i diplom.

Světový den první pomoci – 9. 9. 2022
Na prachatickém Malém náměstí se konala tradiční akce integrovaného systému Světového dne první pomoci. Děti z první třídy se byly také podívat a vyzkoušely si, jak se vyznají v ošetřování zraněného, prohlédly si auta hasičů, policistů i sanitní vůz nebo celní dodávku. Byla zde i stanoviště ČCK nebo kynologického záchranného sboru. Počasí bylo sice oblačné, ale nepršelo. Děti si za své znalosti odnášely propagační materiály a drobné upomínkové předměty.

Přecházení s paní policistkou – 6. 9. 2022
V rámci prevence BESIPu se malí prvňáčci setkali se strážníkem Městské policie Prachatice Lenkou Habáskovou a nejprve ve třídě nacvičovali bezpečný pohyb po přechodu pro chodce. V další hodině pak vyšli před školu a na přechodu u polikliniky pak v praxi předváděli, co si zapamatovali. Za odměnu získali samolepku s obrázkem městské policie.