8. B

 

Třídní učitel:
PaedDr. Jaroslav Pangl

Exkurze Temelín – 20. 5. 2024
V pondělí 20. května 2024 vyrazili žáci osmého ročníku, 8. A i 8. B na plánovanou exkurzi do areálu JETe u Týna nad Vltavou. Počasí bylo nádherné a i štěstí se na nás usmálo v podobě řidiče pohodáře pana Jiřího.  První naší zastávkou byla přehrada Hněvkovice, kde pan Jiří pracuje a zde nám také dal o ní podrobný výklad, potom následovalo zastavení v malebném  městě Týn nad Vltavou ,kde se každý mohl občerstvit. Exkurze v informačním středisku Jete byla velmi zajímavá a vrcholem byla virtuální exkurze po elektrárně v Temelíně. Po filmu paní průvodkyně zodpověděla dotazy dětí a učitelů   a pak jsme vyrazili k domovu. 

Žáci z 8. A stanovovali kyselosti a zásaditosti neznámého roztoku
O tom, že se dá stanovit zásaditost a kyselost roztoku z výluhu červeného zelí se přesvědčili osmáci při určování pH roztoků při laboratorní práci z chemie. U neznámých vzorků za pomoci této jednoduché metody stanovili jejich kyselost, či zásaditost tedy nebezpečnost pro člověka a potom hodnoty pH ověřili univerzálními indikátorovými papírky.

Exkurze 8. ročníku do Technického a Zemědělského muzea – 21. 11. 2023
Obě třídy a to 8. A a 8. B navštívily v rámci podzimní exkurze Prahu a to dvě muzea Technické a Zemědělské. Zvláště se velké pozornosti těšily exponáty v technickém muzeu, kde zejména zaujal policejní motocykl a pak také , jeden z nejdražších exponátů muzea a to předchůdce fomule 1 automobil Mercedes Benz z roku 1938.

Školní rok 2021/2022

Návštěva kláštera ve Vyšším Brodě – 14. 6 2023
Třídy 7. A a 7. B společně navštívily areál  a samotný cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. Měli jsme štěstí, protože jsme byli svědky výměny obrazu u hlavního oltáře, který se mění pouze 4 x do roka. Za pomoci kladek byl obraz vyměněn. Všechny zaujala rozsáhlá knihovna kláštera , která má na 70.000 svazků starých knih a tisků.

Spaní ve škole – listopad 2022
Na konci měsíce listopadu naše třída realizovala spaní ve škole. Chtěli jsme ve škole spát už minulé období, ale opatření proti COVIDu nám náš záměr překazila. Spaní ve škole jsme si náležitě užili, protáhli jsme těla v tělocvičně a pak jsme si pochutnali na pizze. Na jaře se těšíme na další společnou akci.

Školní rok 2021/2022

Prevence a my – 7. 2. 2022
Poslední zaměstnání jsme měli tento týden, kdy jsme pracovali s panem Gabrielem z prachatického Krebulu. V rámci našeho setkání jsme se zapojili do mnoha aktivit.

Závislosti a my – podzim 2021
V souvislosti s coronavirovou epidemií se u mnoha lidí objevily problémy. Tyto se nemusí vyhnout ani nám, a proto jsme měli 3 hodinové zaměstnání s pracovnicemi agentury “Do světa” o závislostech v našem životě.

Projektový den – 26. 10. 2021
V rámci projektového dne jsme si připravili pro ostatní třídy praktické cvičení o bílkovinách, které jsme si sami vyzkoušeli.

Podzimní exkurze
Na podzim jsme využili jednoho krásného dne a s naší sousední třídou 6. A jsme navštívili zámek Kratochvíle u Netolic. Prohlédli jsme si krásnou zámeckou zahradu a renesanční interiéry zámku. Vyplnili jsme pracovní listy a potom jsme šli pěšky do Netolic cyklistickou stezkou, která vede okolo koňského závodiště. V Netolicích jsme si dali zmrzlinu a pak jsme jeli do Prachatic.

Adapťák – září 2021
Tak jsem v šesté třídě. Všichni jsme plni očekávání. Někteří ze třídy odešli studovat na gymnázium, ale zase nám do třídy přišli noví spolužáci.

Školní rok 2020/2021

Školní rok 2019/2020

Výlet 3. tříd do Českého Krumlova – 4. 6. 2019 V úterý 4. června jsme se vypravili na náš školní výlet. Tentokrát jsme se vydali za poznáním města Českého Krumlova. V Českém Krumlově jsme začali naše putování v zámecké zahradě. Prošli jsme si ji, obdivovali zámeček Belárii, barokní fontánu a celý areál zámku. Následovala 1. prohlídková trasa interiérů zámku. Děti se dozvěděly něco málo z historie zámku a mohly shlédnout komnaty a sály, ve kterých se dříve bydlelo a hodovalo. Pak jsme sešli k Vltavě, procházeli jsme se krumlovskými uličkami a hledali místa, která se objevila v pohádce Anděl Páně 2. To nejhezčí nás ale teprve čekalo: grafitový důl, speciální obleky s přílbami a baterkami, jízda vláčkem do podzemí a jeho další pěší prohlídka. Někteří se trochu báli. Našli jsme poklady ukryté permoníky a dokonce i jednoho permoníka. Překvapilo nás, že důl vznikl až v roce 1975, mysleli jsme si, že je mnohem starší. V podzemí jsme se příjemně ochladili a mohli jsme se vydat na cestu domů. Výlet se nám vydařil a s novými zážitky a poznatky jsme se šťastně vrátili domů. Žáci třetích tříd ZŠ ve Vodňanské ulici

Krajské kolo turnaje Hokejbal proti drogám – 6. 5. 2019 V úterý 6. 5. bojovaly děti z 2. a 3. tříd v krajském kole turnaje HPD. V konkurenci vítězů ze Zlaté stezky, Jindřichova Hradce a Sedlice obsadily krásné 3. místo. Jak okomentoval turnaj jeden z hráčů Vojta F.: „Já jsem hlavně rád, že jsme postoupili až sem. Nikdy jsem nikam nepostoupil!“ 🙂
Exkurze 3. ročníku – Stožec – 22. 4. 2019 V pátek 26. dubna jsme oslavili Den Země (22.4.) ve Stožci, kde pro nás pracovníci Národního parku Šumava připravili 14 velmi zajímavých stanovišť. Všechna stanoviště měla společné téma – příroda na Šumavě a ekologie. Vše bylo perfektně přichystané a úkoly na stanovištích byly opravdu pestré. Děti měly možnost navštívit i informační centrum a nakoupit si tam spoustu zajímavých a poučných suvenýrů. Na konci programu všechny děti, které splnily všechny úkoly na stanovištích – posbíraly 14 razítek, dostaly spoustu dárečků – samolepky, pohlednici, kartičky, plakát, brožurky o fauně a flóře. Zkrátka to tam stálo za to!!!!


Výborná reprezentace školy v turnaji hokejbal proti drogám – 12. 4. 2019 V pátek 12. dubna se výběr žáků a jedné žákyně z druhých a třetích ročníků zúčastnil sportovního turnaje Hokejbal proti drogám, pořádaným prachatickým DDM ve spolupráci s místním hokejbalovým klubem Horalů. Ve všech utkáních si naši „vodníčci“ počínali velmi dobře, bojovali do posledních vteřin a díky tomu si nakonec vybojovali druhé místo a postup do krajského kola, které se uskuteční 6. května opět v prachatické Highlanders aréně! 🙂 O výsledky ale nešlo, hlavní byl zápal pro hru, fair-play a pohyb na čerstvém vzduchu! Takže dle našeho pokřiku: „RAZ, DVA, TŘI, VODŇANKAAA!“ 🙂 Mgr. Pavel Študlar

Exkurze do Prahy s návštěvou TV Nova na Barrandově – 5. 3. 2019 V úterý 5. března 2019 třídy 3. A a 3. B byly pozvány na prohlídku TV NOVA, která sídlí v Barrandovských ateliérech. S ohromnou radostí jsme tuto nabídku využili a spojili jsme ji s procházkou po historické Praze. Naše putování začalo na Pohořelci. Odtud jsme pomalu sešli k Pražskému hradu. Společně jsme se vyfotili u sochy T. G. Masaryka a poté děti zaujala hradní stráž u bran Hradu, kterou si se zájmem fotily stejně jako nádhernou vyhlídku na Prahu, která se nám od tamějších hradem naskytla. Dále naše putování pokračovalo Nerudovou uličkou. Tato malebná ulička nás zavedla až ke Karlovu mostu, kde jsme objevili sochu Bruncvíka se zlatým mečem a lvem, o kterém jsme si v minulém týdnu četli pověst. Po schůdkách ze slavného mostu jsme sestoupili na Kampu. Tam jsme v parku s okouzlující vyhlídkou na Vltavu, Staré Město a Národní divadlo měli přestávku na oběd. Zde naše putování Prahou skončilo. Autobus nás následně převezl do areálu TV NOVA na Barrandově. Zde nás již očekával tatínek Emmičky Polákové a provedl nás různými studii TV NOVA. Děti měly možnost navštívit trikové studio, kostymérnu, maskérnu, ale nejvíce zážitků měly ze studia vysílání večerních zpráv a ranní snídaně s novou. Mohly si vyzkoušet a zažít práci kameramana, moderátora zpráv či předpovědi počasí. Zpátky jsme odjížděli plni mnoha velkých dojmů, zážitků i zkušeností a budeme na tuto exkurzi.


„Běhej jako Emil“ – běh do schodů – 22. 11. 2018 Emilové z 3. B statečně sbírají body do celkového hodnocení a zatím se jim daří skvěle.


Den laskavosti – 13. 11. 2018 Udělat dobrý skutek a někomu radost je vždy příjemné. My jsme se rozhodli, že darujeme našim rodičům poukaz na domácí práce a sami si mohou vybrat, jaká to domácí práce bude. Všem dětem ve škole a všem zaměstnancům školy jsme ve třídě připravili jablečné jednohubky máčené v hořké čokoládě. Ve dvojicích jsme je roznesli a moc jim chutnali. Největší radost jsme však měli z čokolády, která zbyla a mohli jsme se do ní pustit, až jsme ji měli až za ušima.

Exkurze do Boubínského pralesa – 25. 9. 2018 V úterý 25. 9. jsme se navzdory počasí vypravili do Boubínského pralesa. Venkovní teplota se blížila k nule, tak jsme se rozhodli rychlou chůzí zahřát svá prokřehlá těla a dojít až k jezírku a ještě výše podél jádra pralesa po naučné stezce. Cestou jsme pozorovali stromy, jak žijí, umírají a vedle nich vyrůstají nové. Živočichy jsme žádné nezahlédli, zato houbami se to všude hemžilo. Na zpáteční cestě nás už očekával pak Vozábal v krásně vytopeném infocentru v Idině pile. Vyprávěl nám o historii Boubínského pralesa a o plavení dřeva z Boubínského jezírka. Seznámili jsme se se zvířecími a rostlinnými obyvateli pralesa, stopovali jsme zvěř, poslouchali hlasy ptáků a samozřejmě nakoupili drobné dárečky a upomínkové předměty. Autobus nás stihl dovézt na oběd do školy a všechny krásy a zajímavosti z exkurze jsme druhý den zapsali do našich deníčků.