6. B

 

Třídní učitelka:
Mgr. Stanislava Zíková

Výtvarná výchova  – čtyři živly
Při dnešní lekci jsme se soustředili na práci s barvou. Tématem byly čtyři živly: voda, vzduch, země a oheň. Cílem bylo abstraktně vyjádřit tyto živly jako životní síly. Naše práce se chvílemi měnila v akční malbu. Z daných archů následně vytvoříme koláž.

Za zážitky do Zeměráje – 7. 5. 2025
Nastal květen a obě šesté třídy se vydaly na plánovanou exkurzi do zážitkového parku s poetickým názvem Zeměráj. A že to byl skutečně ráj! Přestože nám počasí nebylo úplně nakloněno, nenechali jsme si tím vůbec pokazit dobrou náladu a s chutí jsme společně procházeli jednotlivé atrakce. Celý park je koncipován jako oživený archeoskanzen. Hned na začátku nás přivítala paní průvodkyně v kruhové svatyni plné kostí, žulových balvanů, starobylých stromů a amuletů, seznámila nás zde s naší slovanskou minulostí a s některými pohanskými bohy – např. s Perunem či Stribogem. Odtud jsme pokračovali k vesničce Hruškov. V raně středověké osadě nás přivítaly dvě její obyvatelky, které nám ukázaly, jak se ve vesničce vlastně žilo. Jako bychom skutečně podnikli cestu zpět časem. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací – např. o tom, kde takovou ves založit, zda použít ke stavbě domů stromy živé či padlé, že je důležité pozorovat zvířata, kde si lehnou, kam vysadit lípu, jak chytat ryby anebo chovat ovce, kde pěstovat bylinky anebo jak rozdělat oheň, kterak si nachystat pec na pečení chleba, jak si umlít mouku či utkat látku, jak vyčinit kůže nebo vyrobit hliněné nádoby, jak léčit zranění a kam chodit na záchod, jak se starat o své blízké a žít spokojený život v souznění s přírodou. Děti šokovalo, že lidem stačil ke štěstí domeček o výměře 4 m2 a ohniště uprostřed vsi, trocha jablek a medu, maso od lovců a pohádky od stařešin. Paní nám také ukázala, jakou sílu má myšlenka a jak proutkařit, doslova před námi čarovala, což se dětem opravdu líbilo a mě bavilo pozorovat, jak mlčky a se zájmem hltají každé její slovo. Za jejím výkladem se skrývala skutečná moudrost a poučení. Když nám vysvětlovala jednotlivé aspekty života v raném středověku, které se na první pohled jevily jako čistě náboženské nebo mystické, ukázalo se, že často mají i svůj praktický, ekologický či sociální význam a logiku. Z Hruškova jsme postupně přešli k tzv. stezce naboso. Vyzuli jsme si boty a ponožky a prošli jsme se bahnem, potokem, trávou, šiškami, po kamínkách a oblázcích, přes klacíky a dále po kládách a žebřících. Tato trasa byla asi 1 km dlouhá a někteří ji zvládli dokonce dvakrát. Překvapivé bylo, že na začátku byla všem zima, ale díky pohybu a vydatné masáži bezpočtu tlakových bodů na našich chodidlech bylo všem brzy doslova horko. Jako by nám krev a lymfa proudila v těle dvakrát rychleji. Už dávno si člověk odvykl chodit bos, cítit pod sebou přírodu, ze které by mohl čerpat sílu. V parku na děti čekalo množství výukových a poznávacích prvků, prolézaček a hlavolamů. Asi největší úspěch sklidila simulace vodního mlýna – žáci pumpovali vodu a pouštěli ji do dřevěných okapů, aby roztočili lopatkové kolo. Měli jsme také možnost se občerstvit v místní hospůdce a využít v přilehlé stodole spoustu deskových her a hlavolamů. Žákům se také líbily kozy a ovce, bludné balvany a v neposlední řadě bludiště tvořené opracovanými kládami. Zeměráj je skutečně místo, které probouzí naši všímavost a pro nás to bylo nevšedně strávené úterý a zároveň poučná škola hrou v praxi. 

Projektové vyučování – Hýbej se a zbohatni II. díl – 17. 4. 2024
Ve středu 17. dubna 2024 se výuka nekonala ve školních lavicích jako obvykle, ale místo toho vyrazil celý druhý stupeň do přírody. Naše třída si za cíl vybrala vrch Libín, a tak jsme se v osm hodin ráno sešli před školou a směle jsme vyrazili vzhůru. Čekal nás příjemný výšlap cca 15 km dlouhý, během kterého jsme absolvovali čtvero ročních období. Poradili jsme si i s náročnějším terénem a odměnou nám byl dobrý pocit při zdolání kopce a svačinka pod rozhlednou Libín. Prachatická dominanta se s námi rozloučila sněžením a my se po krátké pauze vydali zpět domů. Cestou jsme ještě prošli kolem zookoutku u Feferských rybníčků. Ještě nás čeká sada pracovních listů s různorodými úkoly, např. na angličtinu nebo na finanční gramotnost, věřím ale, že i tento úkol hravě zvládneme a už teď se těším na další kilometry se svou třídou!
Mgr. Zíková

Ukliďme Česko – ukliďme okolí školy – 4. 4. 2024
Naše třída se ve čtvrtek 4. 4. 2024 zúčastnila akce „Ukliďme Česko“. Jedná se o již tradiční dobrovolnické úklidy, které probíhají na území celé České republiky. Naše skupinka se rozhodla uklidit veřejná prostranství v našem městě, a tak jsme se vydali do sportovního areálu Tatran, kde jsme poklidili ve skateparku, kolem ramp a překážek a také u U-rampy. Cestou zpět jsme posbírali pohozené odpadky v okolí prachatického bazénu a na přilehlém dětském hřišti. Všichni se pustili do práce s chutí a těšilo nás zanechat za sebou uklizené prostředí.
Zapsala: S. Zíková 

Atom v 6. ročnících – listopad 2023
Porozumět , jak to vypadá v tak malé částici hmoty jakou je atom, chce názornost. Abychom si dokázali tento mikrosvět představit, kde je v atomu jádro a proton a kde obal a elektron.

Branný den pro žáky 6. ročníků – 12. 10. 2023
Ve čtvrtek 12. 10. 2023 naši žáci absolvovali tzv. branný den, kde prověřili své týmové schopnosti. Během akce, která začínala střelbou ze vzduchovky v prostoru bývalé střelnice, se museli co nejrychleji přesouvat na jednotlivá stanoviště, plnit zadané úkoly a dopravit se až do cíle v Kahově, kde na ně čekalo v bývalém vojenském prostoru malé občerstvení. Na jednotlivých pozicích řešili úkoly z oblasti topografie, otázky spojené s kyberšikanou, snažili se identifikovat pachatele, absolvovali simulaci poskytnutí první pomoci ve stresových podmínkách, posléze házeli granátem, s policií ČR řešili kvíz s dopravními značkami, poté přenášeli pneumatiky či šplhali po laně. Po společné svačince a oddechu jsme se z příjemné pěší procházky z lesa vrátili opět do školy, kde už na nás čekal oběd.

Exkurze Kratochvíle, Netolice – 26. 9. 2023
Žáci šestých ročníků se dne 26. září vydali na exkurzi na Kratochvíli a do netolického muzea. Na zámku Kratochvíle si prohlédli pestrý interiér zámku s odborným výkladem místních průvodců a následně si prošli i bohatou okolní zahradu celého zámku.
Poté je čekala procházka směr netolické náměstí, kde navštívili Muzeum JUDr. Otakara Kudrny. Viděli zde např. středověkou studnu, výstavu fotografií města, které porovnávají Netolice dříve a dnes či sbírky vltavínů.
Dále zde mohli vidět ukázku z velké sbírky pohlednic, sbírku dýmek, zbraní, skla, porcelánu, cínových předmětů a dalších sbírkových předmětů.
Celou exkurzi jsme zakončili společnou zmrzkou na netolickém náměstí.

Sběr odpadků v rámci akce „Ukliďmě Česko“- 14. 9. 2023
Třída 6. B se  dnes účastnila akce „Ukliďme Česko“ a povedlo se nám společnými silami posbírat necelé dva pytle odpadků! Děkuji celé třídě za spolupráci.
Mgr. Zíková  

Šesté ročníky mají za sebou tradiční adaptační kurz
Žáci 6. A a 6. B společně absolvovali 7. – 8. 9. 2023 adaptační kurz, jehož program vyplnil čtvrteční a páteční vyučování minulého týdne. Na čtvrtek pro ně byly v sále školy připraveny týmové aktivity pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Ondoka, které měly stmelit třídní kolektiv a umožnit novým i „domácím“ žákům se vzájemně lépe poznat, v pátek obě třídy vyrazily do areálu lesních her nad Lázněmi sv. Markéty. Počasí nám přálo a pobyt na čerstvém vzduchu byl příjemným zahájením nového školního roku.

Školní rok 2022/2023

Exkurze do Prahy – 7. 6. 2023
Dne 7. června jsme navštívili Prahu.
Viděli jsme spoustu památek, jeli jsme lanovkou na Petřín, vyhlíželi Prahu z Petřínské rozhledny, bloudili v bludišti plném zrcadel,…
Pokračovali jsme k Pražskému hradu do Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, do Vladislavského sálu, do Zlaté uličky a okolo věže Daliborky dále po Starých zámeckých schodech.
Protáhli jsme se nejužší uličkou v Praze, prošli se po Karlově mostu a hurá na Staroměstské náměstí. Ale tam jsme se potkali s velmi veselými fotbalovými fanoušky. Naštěstí naše setkání dobře dopadlo a my jsme viděli Pražský orloj, Betlémskou kapli i Národní divadlo.
Bylo to náročné, ale stálo to za to!!!

Zájezd 5. ročníku do Rakouska - 24. - 26. 5. 2023

Mikulášské pečení – 6. 12. 2022
Děti z 5. B si v úterý 6. 12 mohly zkusit upéct vlastní figurku Mikuláše, čerta a anděla. Pracovaly společně s paní lektorkou R. Vincikovou podle osvědčených postupů našich předků a všem se to dařilo. Děkujeme Růžence za předání zkušeností a trpělivost a paní kuchařce Attendornové za přípravu těsta. Projekt Tady jsme doma – regionální folklor do školy stále pokračuje.
Děti z 5. B a J. Panglová

Školní rok 2021/2022

Experimentování v přírodovědě – duben 2022
O tom, že je v přírodovědě důležitá nejenom teorie, ale i praxe se přesvědčili žáci 4.B, kteří se v rámci tohoto předmětu podívali do odborné učebny fyziky a chemie a zde si zkusili některé praktické úkoly z přírodovědy čtvrtého ročníku. Praktické práce všechny děti zaujaly.

Školní rok 2020/2021


Divadelní představení – 13. 1. 2020 Do Městského divadla Prachatice jsme šli hned ráno. Hráli nám od půl deváté příběh O Dášeňce, čili životě štěněte od pana spisovatele Čapka. Seděli jsme v posledních řadách jako velké děti a moc jsme si pestré představení užili. Slyšeli jsme, jak se to přihodilo, že kokršpanělům a dobrmanům se zkracují ocásky, i jak Dášeňka pomalu rostla. Byla to fajn hodinka s třemi herci pro všechny role.


Vánoční den – 20. 12. 2019 Žáci druhých tříd si Vánoční den prožili společně. Hned po ránu si vyšli na procházku, během které si připomínali staré památky i nové budovy města Prachatice. Vnímali při tom vánoční atmosféru. Cesta vedla na Skalku, odkud je krásný výhled na celé město i okolí. Počasí nám přálo, bylo slunečno. Nezapomněli jsme na ptáčky, kterým jsme ozdobili tři lísky dobrotami pro ně určenými. Vycházka pokračovala kolem slunečních hodin k městským hradbám, kde jsme se zastavili u břečťanového srdce. Zde jsme zapálili svíčky u pamětní desky věnované Sametové revoluci a Pochodu smrti. Ve škole na nás čekal slavnostní vánoční oběd, při kterém nás obsluhovali starší žáci školy. Poté jsme si společně zazpívali pětici koled a přišel čas na besedu s paní katechetkou Lenkou Hanžlovou. S ní jsme si prožili vánoční příběh o narození Ježíška. Následovala ochutnávka domácí „černé omáčky“ od paní učitelky Bískové a cukroví od maminek. Dodrželi jsme tradiční rozkrojení jablíčka a všem se nám ukázala hvězdička věštící zdraví v roce 2020. Co bylo na závěr tohoto výjimečného dne? To, na co děti nejvíce čekají. Vzájemné rozdávání dárků. Tak šťastné a veselé!


Vánoční jarmark v hospicu – 19. 12. 2019 V prachatickém Hospicu se dnes konal tradiční vánoční jarmark. K naladění se na vánoční čas přispěly děti ze ZŠ Vodňanská Prachatice. Druhá A, B a děti z Přípravného zpěvu předvedly svůj program před diváky z mateřské školy, ale i nakupujícími dospělými. Za svůj výkon sklidily zasloužený potlesk. Do školy si odnášely vykoledované dobroty od zaměstnanců Hospicu.


Vánoční koncert v ZUŠ – 17. 12. 2019 Letos se mohli žáci druhých tříd zúčastnit krásného vánočního koncertu v ZUŠ Prachatice. Viděli a slyšeli naživo své spolužáky, kteří ve svém volném čase hrají na hudební nástroje nebo se věnují sólovému zpěvu. Příjemné bylo, že programem provázela paní učitelka s pomocí adventního kalendáře a zopakovala s dětmi české tradice, které se váží k prosincovým dnům. Zaslechli hru na klávesy, akordeon, klavír, kytarový a flétnový soubor i sólisty. Nejvíce posluchače zaujal smíšený soubor, který předvedl orientální rytmy pomocí různých nástrojů – fléten a bicích. Bylo by dobré, kdyby některý z diváků rozšířil řady žáků ZUŠ.


Třídní besídka – 11. 12. 2019 Na třídní vánoční besídku jsme se opět spojily obě třídy dohromady. Na programu jsme měli zimní písně i koledy, hru na flétny, báseň Vánoční stromeček. V druhé části jsme se spojili s rodiči a zazpívali si vánoční koledy. To byl velký soubor zpěváků! Poté jsme se s částí dětí zapojili do akce „Česko zpívá koledy“ na prachatickém Velkém náměstí. Naladili jsme se tím na blížící se svátky a připravili dětem nezapomenutelný společný zážitek.


Adventní trhy – 28. 11. 2019 Na trhy jsme se připravovali dopředu. Tvořili jsme ve výchovách drobné výrobky, většina přinesla krásné věci z domova, na kterých leckdo z dětí přiložil ruku k dílu s rodiči, tetou i prarodiči. Příprava stánku během dopoledne zaměstnala všechny děti, nejtěžší bylo rozložení a ocenění výrobků na stánku i na lavicích. Od čtrnácti hodin se rozeběhl prodej, do kterého se postupně zapojily děti i paní učitelky s některými rodiči. Dobře se prodávaly bylinky, pečené čaje, vánoční cukroví, drobná adventní výzdoba, šperky či vánoční korálkové ozdoby nebo voňavé pytlíčky. Děti si při tom procvičovaly sčítání a odčítání do sta, leckdy i přes stovku. Společnými silami si vydělaly na další aktivity třídy, které nás ještě spolu čekají.


Výstava v muzeu – 2. 12. 2019 V rámci prvouky jsme vyrazili do města. Cílem bylo městské muzeum. Prohlédli jsme si s paní průvodkyní výstavu Svět kostiček, zkusili si doplnit kvíz a pak si stavěli z LEGA u malých stolečků podle vlastních nápadů. Následovala prohlídka výstavy o činnosti prachatických seniorů v Zimní zahradě městského úřadu. Hledali jsme mezi fotografiemi naše známé tváře z Domova seniorů Mistra Křišťana. Obě vyučovací hodiny utekly jako voda, všem se na výstavách líbilo.


Oslava svátku svatého Mikuláše – 5. 12. 2019 Krátce po začátku první hodiny se ve třídě objevila hlučná skupina s Mikulášem, andělem a několika čerty. Věděli jsme, že jde o deváťáky, ale přesto to v některých z nás nabudilo pocit strachu. Zodpovědně jsme přednášeli báseň, zpívali píseň. Pak došlo na jednotlivce, kteří museli přede všemi povědět o svém hříchu a vykoupit se básní, písní nebo cvičením. Na konci každé dítě dostalo bonbón a ti „zlobiláci“ byli pro výstrahu čertovsky „pomalováni“.


Beseda o rumunském Banátu – 6. 12. 2019 Druháci ze ZŠ Vodňanská měli zajímavou příležitost dozvědět se něco o našich krajanech vzdálených tisíc kilometrů od nás – z rumunského Banátu. Na Vánoce totiž do České republiky za svými vnuky a vnučkou přijel dědeček Aničky Salabové z Chrobol. Se svým synem, Aniččiným tatínkem, nám ochotně vyprávěl o místě, kde má jejich rodina kořeny již skoro dvě stě let. Naši předkové odcházeli na výpomoc za prací do Rumunska již v době Rakouska – Uherska a zpátky jim již nebylo dovoleno se vrátit. Vybudovali si tedy v malebné krajině v podhůří hor malé vesničky, které po několik generací udržují české tradice a hospodaří na polích soběstačným způsobem. Pan Josef Salaba pochází z Rovenska, zde také část života prožil tatínek Aničky. Těžkosti, které museli všichni krajané snášet za vlády diktátora Csauseska, byly hodně podobné problémům, které naši lidé zažívali v období totality u nás – za Železnou oponou. Naše milá návštěva přinesla dětem ukázat starou helmu a karbidovou lampičku, kterou používali jako horníci v dolech. Překvapivé bylo, že horníky při jejich těžké práci informovaly o úniku metanu krysy, které tam byly velmi vážené – zachránili jim mnohdy život, když se snažily z ohroženého místa uprchnout. Pan Vasil Salaba děti překvapil také tím, že zachránil život mladému člověku. O rumunském Banátu v současnosti existuje již hodně videí na internetu, ze kterých se můžeme dozvědět víc, třeba jak žijí děti a mladí lidé v Banátu dnes. Po Sametové revoluci mnoho Čechů svým krajanům pomohlo zlepšit životní podmínky – třeba vybudovat elektřinu a internet. Díky tomu se může rozdělená rodina vídat častěji alespoň přes Skype. Mnoho mladých lidí se již přestěhovalo do České republiky za pohodlnějším životem a tato generace bude v Banátu chybět. Naše společnost s vyspělou technikou vidí v Banátu klid, sounáležitost lidí a krásnou neporušenou přírodu. Pro děti může být příkladem, že si lidé umějí pomáhat a nezapomenou na své předky a jejich kořeny. Protože dnes už můžeme cestovat po světě, pozval nás dědeček Aničky do rodného Rovenska. Možná, až budou naši školáci větší, vzpomenou si, že existuje místo v Rumunsku, kde všichni mluví česky a budou ho chtít navštívit. Martina Hromádková, Alena Bísková, učitelky ZŠ Vodňanská


Den laskavosti u druháků v ZŠ Vodňanská 287 – 18.11. 2019 Další aktivitu ke Dni laskavosti si druháci ze ZŠ Vodňanská připravili během hodin hudební výchovy a čtení pro obyvatele Domova seniorů Mistra Křišťana. Jednalo se o pásmo známých lidových písní z Moravy a Čech doplněné hrou na flétny, tancem a básněmi Františka Hrubína, Josefa Bruknera a Jiřího Žáčka. Dědečků a babiček se sešla plná jídelna a vytvořili výbornou atmosféru. Zpívali s dětmi, tleskali, usmívali se, skvěle reagovali. Program se dětem vyvedl a závěrem každý senior dostal na památku vlastnoručně vyrobený obrázek. Alena Bísková a Martina Hromádková


Jsem laskavec – Den laskavosti ve 2. B V naší třídě II. B se snažíme být na sebe laskaví každý den, protože jsme zjistili, že je to příjemné, hned se nám lépe pracuje a žije v naší škole. Každou chvilku někdo přinese nakrájenou mrkvičku „na oči“ pro všechny, nebo jablíčka, oříšky, mětýnky, mufiny, bonbon, čokoládku či záložky. Zjistili jsme, že se to od nás učí i náš nový spolužák Benco z Ukrajiny, který všem donesl krásně vybarvená jablíčka. Proto to má smysl, cítíme se hned líp a můžeme ho pochválit. Je dobré mu jít příkladem. Při Dnu laskavosti jsme si vzpomněli na Vydrýska a jeho kamarády, které jsme vloni navštívili při školním výletě v ZOO Ohrada. Každý přinesl libovolnou částku jako příspěvek na jejich rybí potravu. Stejně jako vloni bude naše škola posílat vybrané peníze právě těmto šelmičkám a my máme radost, že určitý díl finanční pomoci bude i od nás. Sešli jsme se tento den i s našimi kamarády ze II. A. Potěšili nás překvapením – zdravou svačinkou pro všechny. Potom jsme společně procvičili pásmo písniček a básní pro dědečky a babičky z DSMK v Prachaticích, kam jim všichni půjdeme pro radost zazpívat 18. 11. Domluvili jsme se, že se pokusíme každý den najít něco pěkného a druhé pochválit nebo jim s něčím pomoci. Tak by to totiž měli dělat všichni… Martina Hromádková


Projektový den na Vodňance – 25. 10. 2019 Předprázdninový den se na ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 vzpomínalo na období před 30 lety, kdy v naší republice proběhla Sametová revoluce. Projektové vyučování pro děti připravilo zajímavá témata. Ti nejmenší se věnovali hračkám, knihám, starší si vyzkoušeli nácvik spartakiády s písní Michala Davida Poupata, v jiné třídě se věnovali oblečení před 30 lety, ve kterém rovnou přišli do školy. Dále se hrály hry, zkoumaly se různé staré předměty. Starší ročníky se věnovaly tzv. Železné oponě, poznávaly metody vyslýchání STB, seznamovaly se s dobovou hudbou, kulturou či obchodem. Druháci měli ojedinělou příležitost vyslechnout si pohádky v jazyce maďarském, ukrajinském a slovenském, které jim přišli přečíst někteří rodiče z obou tříd. Tito rodiče jsou jiné národnosti a jejich děti překonávají jazykovou bariéru. Všechny děti si vyzkoušely, jak těžké je odhadnout význam slov v pohádce v jiné řeči. Nejtěžší bylo pochopení maďarštiny. Výhodné bylo to, že mohly nejenom slyšet cizí řeč, ale i sledovat obraz na interaktivní tabuli, který jim hodně napověděl děj. V další pohádce se již jen poslouchalo a tehdy žáci i paní učitelky jen stěží odhadovali, o čem maminka čte. Ukrajinská pohádka O zlatých housličkách byla srozumitelnější a dalo se odhadnout už více podobně znějících slov. A samozřejmě nejsnazší pro pochopení byla řeč našich nejbližších sousedů – slovenština. I tady jsme ale potřebovali vysvětlení některých odlišných slov. Až sem na naši školu přijedou kamarádi z partnerské školy z Dobré Nivy, jistě s nimi najdeme společnou řeč. Na projekt se žáci druhých tříd připravovali s předstihem – doma se stali malými reportéry a zjišťovali oblíbenost dětských knih v rodině před 30 lety. Ukázku z domácí knihovničky si na výstavu přinesli do školy. Vyráběli si ve výtvarné a pracovní výchově svého čtenáře či čtenářku, zatančili si podle lidové písně taneček „Když jsem chodil do školy“. Zároveň si našli cestičku i do žákovské knihovny, kde se detailně seznámili s tituly dětské literatury oblíbené dříve, ale i dnes. Každý celé dopoledne hrdě nosil připnutou „placku“ s nápisem „KNIHA TI SLUŠÍ“. Všechny tyto aktivity podpořily děti v zájmu o čtení a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Projektový den se vydařil a splnil očekávání vyučujících i dětí, že na důležité události v dějinách naší republiky se dá vzpomínat poutavě a zajímavě. Třídní učitelky druhých tříd Alena Bísková a Martina Hromádková


Výstava hub – 20. 9. 2019 Houby je potřeba znát, a proto jsme využili možnosti zajít si prohlédnout opravdové houby. Na výstavě v chodbě staré Radnice jich bylo na stolech mnoho druhů a byly přehledně označené barvami podle jedlosti – jedlé, nejedlé a jedovaté. Pan Světlík, stejně jako v loňském roce – zajímavě vyprávěl druháčkům o tom, jak houby od sebe rozeznat a které houby můžou bezpečně sbírat. Všechny zaujaly vzácné druhy hub – třeba drahý lanýž. A v lese už jistě všichni rozeznají zápach hadovky smrduté, ke které měli možnost přičichnout.

Hned vedle výstavy je Informační centrum města Prachatice – „íčko“. Proto jsme využili příležitosti podívat se do něj. Ochotná paní zaměstnankyně dětem ukázala, co všechno jim, rodičům a turistům infocentrum může nabídnout. Byly tam vystaveny letáčky, mapy a prachatické suvenýry. Zajímavostí zde byla starodávná freska, která na stěně vznikla v době, kdy v budově Staré radnice byl soud a vězení. Druháci se dozvěděli, že se tyto historické kresby musejí chránit a nesmějí se zamalovat barvou.


Kvilda s druháky – 19. 9. 2019 Na exkurzi jsme odjeli za velmi chladného, ale slunečného rána. Cesta na Kvildu trvala hodinku, při ní žáci pozorovali zajímavosti v přírodě a zapisovali si svoje postřehy do zápisníčků. V Informačním středisku Kvilda nás provedla paní Mgr. Dana Zývalová, pak si každý mohl volně projít krásnou a zajímavou interaktivní expozicí sám. Následoval 17 minutový film o NP Šumava, krátká svačina v jejich knihovně u stolu a pak už malé nákupy suvenýrů v přízemí budovy. Potom se odjíždělo na parkoviště, odtud se šlo k rysímu výběhu v lese, ale neviděli jsme ani jednoho na vlastní oči. V budově infocentra nám pak pustili nahrávku, na které jsme se pokochali krásou samce i samice rysa z obory. Vyslechli jsme si také několik zajímavostí o této rysí dvojici, prohlédli si expozici, nakoupili suvenýry. Dalším cílem exkurze byla Jezerní slať. Vystoupali jsme na dřevěnou rozhlednu, pověděli si o tomto rašeliništi a popošli chodníkem na blízkou vyhlídku. Z parkoviště už se kolem poledne odjíždělo zpět do školy a hurá na oběd. Exkurze splnila účel, nikomu se nic nestalo.


Světový den první pomoci – 16. 9. 2019 Žáci druhých tříd se vydali v rámci VMEGS a EVVO procvičovat své znalosti a dovednosti do Zahradní ulice, kde město Prachatice organizovalo oslavu Světového dne první pomoci. Podívali se na různá stanoviště IZS, psích záchranářů, zdravotní pojišťovny, ČČK, zacházení s odpady… Všude bylo připraveno něco zajímavého a poučného. Akce měla smysl, dětem se ani odtud nechtělo.


Běh pro zdraví – 3. 9. 2019 Na DDM Prachatice se žáci II. tříd pustili do běhu pro zdraví. Odstartovali od domu dětí a s průvodci ze ZŠ Zlatá stezka si oběhli stezku kolem Hůlova rybníka – nyní koupaliště Hulák. Po doběhu získali pamětní účastenský list, na který si mohli nechat dát i razítko. Nikomu se nic nestalo, vše proběhlo bez problémů, akce zabrala jednu vyučovací hodinu z TV.

Olympijský běh, beseda, pasování – 19. 6. 2019 To jsme za jediný den ve škole stihli věcí! Hned ráno jsme si přečetli článek o Tikumovi, pak jsme si někteří zaběhli školní štafetu a společný třídní běh školní zahradou. Obě sportovní akce byly organizovány v rámci „Běhu olympijského dne“. Pak následovalo vyhlášení celoročních běhů s Emilem a ti nejlepší dostali pravé poháry. Každé zapojené dítě do série běhů si vylosovalo číslo a vyhrálo jednu z hodnotných cen tomboly. Po svačině jsme odešli do městské knihovny, kde nás čekal pan spisovatel Marek Šolmes Srazil. Pobesedovali jsme s ním o jeho knihách, zazpívali si i zatančili. Odpoledne pak nás pasoval na čtenáře v Radničním sále Staré radnice. Předvedli jsme zde krátký program s písní, básněmi a tancem, vystoupením provázeli dva kluci z našich tříd v roli kouzelníků. Každý dostal od pana starosty pasovací glejt, od paní ředitelky městské knihovny malou knížku básní Miloše Kratochvíla Krtčí metro a z rukou víly Majolenky krtčí lízátko.


Akce školy s BESIPEM „RIDE WHEEL – 14. 6. 2019 Pro první i druhý stupeň byla určena akce „RIDE WHEEL“ s BESIPem. Šlo o ukázku jízdy Lukáše Müllera, držitele dvou českých rekordů – skoku 128 cm přes pásku na 26 palcovém kole a 166,5 cm skoku „do háku“ na palety. Přitom s dětmi zopakoval pravidla bezpečné jízdy na kole a vybavení kola.


Vystoupení s letním programem v Parku Hospice – 11. 6. 2019 Žáci „Přípravného zpěvu – zpíváme s flétničkou“ si domluvili letní koncert pro klienty Domova Matky Vojtěchy a Hospice zde v Prachaticích. Přinesli si s sebou flétny a na ně zahráli lidové písně. V programu se dále objevila taneční hra a také místní lidové písně Pivoňka a Mám zahrádku. Zpívalo a hrálo se v pergole vedle vchodu Hospice.


Vystoupení s letním programem – 11. 6. 2019 Po svačině se žáci z obou prvních tříd vypravili se svým programem potěšit seniory v DS MK. Připraveny měli básně, lidové písně, dětskou hru s tancem Mám, šáteček, mám, příběh O bílém koníčku z knihy Ráno od Josefa Kožíška. Letní vystoupení přineslo radost samotným dětem, ale hlavně velkému počtu dědečků a babiček v jídelně Domova seniorů Mistra Křišťana.


Sportovní den – 10. 6. 2019 Na místním stadionu Tatran byla pro žáky připravena akce „Pojď si vybrat, co tě baví“. Děti si vyzkoušely atletiku, trampolíny, rybolovnou techniku, veslování a hokejbal. Bylo velké vedro, ale zvládly to. Den se jim moc líbil, viděly tam i několik sportovních hvězd: Jarmilu Kratochvílovou, Ludmilu Formanovou, Václava Chalupu, Horsta Siegla. Dopolednem děti provázela celá řada místních trenérů. Doufají, že se některé děti k nim přihlásí v září na jejich kroužky a začnou se pravidelně sportu věnovat.


Třídní besídka – 3. 6. 2019 Pro maminky, tatínky a vlastně celou rodinu byla určena besídka na závěr roku. Připravený program potěšil básněmi, písněmi, hrou s tancem i hádankami. Děti si také připravily jeden příběh z pera Josefa Kožíška s názvem O bílém koníčku. Prostřídaly se v povídání a společnými silami dovedly děj do konce. Pro rodiče byly připraveny kytičky konvalinek, obrázky, přáníčko a pusinky. Udělali rodičům velkou radost. Děti byly pozorné a dobře reprezentovaly svoji třídu.


Koncert cimbálovky – 31. 5. 2019 Cimbálová muzika Réva přivezla z Moravy housle, cimbál, basu a klarinet, flétnu, saxofon. Hrála nám píseň ovocnou, hororovou, rokovou, pohádkovou, zpívaly se společně lidové i umělé písně. Nechyběla možnost si zahrát soutěž, zatančit i zatleskat v rytmu hudby. Dokonce nám zahráli i ukázku ze skladby Bedřicha Smetany Vltava.


Školní výle do ZOO Ohrada Hluboká – 29. 5. 2019 Předpověď počasí dávala všem na srozuměnou, že náš první společný školní výlet proběhne v dešti. Děti přišly s gumovkami, pláštěnkami, deštníky, některé si vzaly i slabé rukavice a čepice. A vůbec neudělaly chybu. Těšily se na prohlídku ZOO Ohrada i na divadlo „Minimax a mravenec“. Nezklamalo nás ani jedno. Divadelní představení bylo legrační i poučné, děti výborně spolupracovaly s paní herečkou a posouvaly společně děj dopředu. Pak následovala prohlídka ZOO a malé nákupy suvenýrů. Nikdo se nenudil, děti byly plné dojmů a radosti z objevování zvířecího světa. Nikomu nevadila nepřízeň počasí. Ke konci prohlídky se konečně dostaly do prostoru, ve kterém jsou doma vydry. Ty nás zajímaly také proto, že naše škola se stala na počátku kalendářního letošního roku „adoptivním rodičem“ jedné z vyder říčních. Dostala od nás jméno Vydrýsek podle příběhu ve Večerníčku. V době naší návštěvy si pěkně v klidu pochrupávala v pelíšku ze slámy. S hrdostí jsme se vyfotografovali před tabulkou s logem naší školy a těšíme se na další setkání nejen s vydrou, ale i s dalšími obyvateli zahrady. Třídní učitelky prvních tříd Alena Bísková a Martina Hromádková


Výuka na dopravním hřišti – 15. 5. 2019 Za podmračeného rána si děti do školy vedly jízdní kola. Čekal nás nácvik dopravní výchovy mimo školní budovu. Na dopravním hřišti se nám věnoval pan Ivo Novotný z městské policie a za drobného poprchávání s námi vydržel celou hodinku tréninku. Děti se s ním naučily rozeznávat důležité dopravní značky, jízdu podle nich si také náležitě procvičily. Zažily i soutěž v pomalé jízdě na svém kole nebo si zopakovaly rozhlédnutí se před vstupem na přechod pro chodce. Učily se také pohybovat na kruhovém objezdu a správně ho opustit. Závěrem pak děti mohly deset minut jezdit podle svého uvážení po celém areálu dopravního hřiště a snažit se dodržovat pravidla silničního provozu pro malé cyklisty. Alena Bísková


Městská knihovna pro prvňáčky z Vodňanky – 6. 5. 2019 Konečně! Naučili jsme se všechna písmena, čteme si v čítance a to je ten správný čas, kdy je potřeba navštívit městskou knihovnu. Podívat se mezi 20 000 knížek, časopisů, komiksů, leporel, pohádek, her a tematických kufříků. Dozvědět se, jak se knihy hledají, půjčují a vracejí. Děti si postupně vyhledávaly písmenka pro vyluštění tajenky – vyšlo slovo KNIHOMOL :). To si následně vysvětlily. Poté se zamýšlely nad obrázkem, ve kterém vyhledávaly, co je správné a nesprávné chování v knihovně. Závěrem je paní knihovnice pozvala na čtení z knih Prvního čtení. Mohly si s vybranou knihou sednout na pohodlné barevné „gauče“ a začíst se. Čtenářem se může stát každý, kdo s rodičem přijde do knihovny, zaplatí 50 korun roční poplatek a dostane průkazku. Domů si žáci odnesli list s „Rodičovským desaterem o čtení“ a pracovní list o chování v knihovně. Na konci června se do městské knihovny vrátíme na besedu se spisovatelem, který děti bude slavnostně pasovat na čtenáře. Třídní učitelky prvních ročníků Alena Bísková a Martina Hromádková


Policejní pohádky – 23. 4. 2019 Hodinku při prvouce jsme strávili s paní Joklovou z PČR Prachatice. Přinesla nám do třídy knihu „Policejní pohádky“. Četla nám z ní napínavý velikonoční příběh o Martínkovi, Elišce a podivném pánovi. Děti pozorně poslouchaly a držely oběma dětem palce, aby vše dobře dopadlo. Poznaly, jak se řeší podobné případy s policií i soudci. Následně si popovídaly o nebezpečí, které dětem hrozilo a jak se zachovat ve skutečném životě. Závěrem si vyslechly poučení z knihy. Další pohádka vyprávěla o tom, jak Jaromírovi v nové škole ubližovala parta spolužáků a jak se ho Oldřich zastal. Poslední příběh si vybraly samy děti. Byl o starších dětech a „psaníčku“ s podivným práškem vypadajícím jako prášek do pečiva. Paní Joklová dětem přinesla také zábavné doplňovací karty. Na nich si mohly zkusit vybarvovačku, doplňovačku, spojovačku nebo projít labyrintem. Děti byly pozorné, dokázaly vyjádřit svůj názor a obhájit ho. Předvedly, že si umí s případnými otázkami poradit a v životě se neztratí.
Návštěvy předškoláků – 18. – 21. 3. 2019 V prvních třídách se po čtyři dny byli podívat na třetí vyučovací hodinu předškoláci z prachatických mateřských škol. Potkali se zde s kamarády, sledovali, jak jim jde učení českého jazyka. Naučili se od školáků nová písmena, potrénovali dělení slov na slabiky i na hlásky. Zkusili si psaní na mazací tabulky, psali i do Slabikáře. Společně si děti zazpívaly jarní písně, zahrály na tělo s písní Kdo je kamarád, pochlubily se s jedničkami v žákovské knížce. Na památku si předškoláci odnášeli malý dárek – podanou ruku kamarádovi.


Divadlo v anglickém jazyce – 26. 2. 2019 Do tělocvičny školy přijel „Dr. Klutzky“ s představením v anglickém jazyce. Děti měly nejdříve obavy, zda divadlu v cizím jazyce porozumí. Hned na začátku ale pochopily, že jejich strachování bylo zbytečné. Celé představení se skládalo z postupného opakování anglických slovíček při klaunském hraní s různými rekvizitami. Do děje mohly zasáhnout i některé odvážné děti, které se přihlásily a byly vybrány. Hodinový program rychle plynul, děti výborně spolupracovaly, smály se, učily se další a další slovní spojení.


„Veselé zoubky“ u prvňáčků na Vodňance – 4. 2. 2019 4. 2. 2019 se žáci prvních tříd na ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 věnovali projektovému dnu. Zapojili se do dm preventivního programu „Veselé zoubky“, který připravila společnost dm drogerie markt s. r. o. Obě třídy obdržely materiály pro výuku prevence zubního kazu – pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, metodický program pro interaktivní tabuli, taštičku s pastou, kartáčkem na zuby, přesýpacími hodinami a žvýkačkami bez cukru. Nechyběl pracovní list a samolepka s návodem na správné čištění zoubků. Zubní kaz je totiž nejčastější nemocí na světě. Projektový den si třídy obohatily ještě o nácvik čištění zubů s jejich kamarády z devátého ročníku. V rámci prvouky byla dále zařazena exkurze do blízké lékárny Dr. Max, kde nás „zákulisím“ velmi ochotně provedla paní magistra Nováková. Připravila dětem zajímavý program, při kterém využily své dosavadní znalosti v péči o chrup. Ve skupinách si vyzkoušely vážení na digitální laboratorní váze, míchání krému, tvoření roztoku a na velkém papíru si malovaly svoje představy zdravého zubu. Na památku si děti odnesly dárečky – lahvičku na pití, vzorek vitamínů a krémů. Projektový den dětem poskytl mnohé zážitky a nové poznatky. Bude jim dobrým vodítkem při péči o jejich vlastní zdravé zoubky. Třídní učitelky děkují dm drogerii markt s. r. o. a Lékárně Dr. Max Prachatice za pomoc při tomto projektu. Mgr. Alena Bísková a Mgr. Martina Hromádková, učitelky 1. tříd ZŠ Vodňanská


Vystupování s vánočním programem – 18. 12. 2018 Hodinu před obědem se obě první třídy vypravily na venkovní vánoční vystoupení do parku Hospice. Před baštou předvedly svůj vánoční program plný básní, zimních písní a koled. Polovina dětí hrála koledy na flétny – docházejí na kroužek Přípravný zpěv – zpíváme s flétničkou. Odpoledne se děti z obou tříd sešly na vánoční třídní besídce v I. A. Zpívalo se, přednášelo se, hrálo na flétny. S koledami nám na konci rádi pomohli i rodiče a prarodiče. Program zpestřila četbou z knihy o staročeských zvycích paní učitelka Hromádková, o doprovod na kytaru se postarala paní učitelka Bísková.


19. 12. 2018 – DS MK Dopoledne se děti vydaly do Domova seniorů Mistra Křišťana na vánoční vystoupení.


Tady jsme doma na Vodňance – 3. – 4. 12. 2018 V rámci projektu Tady jsme doma se rodiče a děti z prvních tříd v odpoledních hodinách zaměřili s paní Růženkou Vincikovou a třídními učitelkami Alenou Bískovou a Martinou Hromádkovou na svátek Mikuláše. Popátrali v paměti, proč a jak se tento den slavil u našich předků a jak ho slavíme dnes, zazpívali si společně píseň o Mikuláši. Společnými silami tvořili postavy Mikuláše, čerta a anděla z kynutého pečiva. Na dětech bylo vidět, jak je tato aktivita baví a jak jsou spokojené, že si na ně maminky, babičky nebo sourozenci udělali čas. Na upečení si své krásně nazdobené výtvory odnášeli domů, kde to úžasně zavonělo Vánocemi. Mgr. Alena Bísková, třídní učitelka I. A


Prvňáčci z Vodňanky potěšili seniory… – 14. 11. 2018 V rámci Dne laskavosti se do Domova seniorů Mistra Křišťana vypravili žáci z obou prvních tříd ze ZŠ Prachatice, Vodňanská 287. Nacvičili si společně rozmanité vystoupení, jako „ochutnávku“ z toho, co se již stihli naučit od začátku školního roku. Cílem bylo potěšit klienty domova svým půlhodinovým programem plným lidových písní, básní, říkadel, hrou na flétničky, nechyběly ani hry na tělo. Babičky byly vtaženy do vystoupení, zpívaly sborem jim známé písničky, recitovaly i některé říkanky. Pomáhaly pochovat panenky, které děti využily při ukolébavce „Halí, belí“. Pod taktovkou Mgr. Aleny Bískové zaznělo i několik lidových písní, které zahrály děti na flétničky. Musíme je pochválit, co všechno se na tento nástroj za dva měsíce v kroužku „Přípravného zpěvu – zpíváme s flétničkou“ již naučily. Překvapením pro ně bylo předání přáníčka od žáků II. B Mgr. Moniky Jandové a domácích jablíček ze zahrádky paní učitelky Bískové, které děti předaly během recitace říkadla „Byla jedna babka…“ V rámci pracovní výchovy se děti naučily předem vyrábět papírové čepice, které zde využily při zpěvu pochodové písně „Tluče bubeníček“ vedené Mgr. Hromádkovou. Nasadily si je nejen sobě, ale i seniorům v obecenstvu. Třešničkou na dortu bylo závěrečné popovídání si s babičkami o jejich dětství. Děti si odnášely nejen radost z prvního letošního vystoupení, ale i sladkou pozornost od vedení domova. Celým programem milým slovem i hrou na kytaru provázela třídní učitelka Alena Bísková. Třídní učitelky Mgr. Alena Bísková a Mgr. Martina HromádkováVýuka v CEV – 12. 11. 2018 „Mravenčí království“ se stalo tématem výuky v prostorách Dřípatky pod vedením pedagožky Vlasty Mrázové. Děti se ledasco dozvěděly, lecjaké znalosti předvedly ostatním, prožily si společně fungující mraveniště. Naučily se mluvit o stádiích vývoje tohoto hmyzu, postavily si mraveniště, zkoušely si mluvit jen tykadly, recitovaly básničky o mravencích. Celé tři hodiny si děti užívaly s mravenci. Překvapením byl počet obyvatel mraveniště – 150 000 jedinců, i počet dosud známých druhů mravenců žijících na naší planetě – 9,5 000. Odměnou jim bylo prolezení norou a obrázek mravence. Celým výukovým programem je provázela loutka Ferdy Mravence.


Celotýdenní projektové vyučování „Hračky před 100 lety“ – 26. 10. 2018 Děti se zamyslely nad hračkami před 100 lety v rodině, odpověděly na tři otázky ve výzkumu. Vyrobily si dvě jednoduché hračky našich prarodičů, pohrály si s nimi. Navštívily dvě prachatická muzea, kde si prožily zajímavý výukový program. Zazpívaly si oblíbenou píseň T. G. M. Ach synku, synku. Zahrály si pochodovou píseň Tluče bubeníček, hru Mám šáteček, mám, vyslechly si českou hymnu. Prolistovaly si několik zajímavých encyklopedií z městské o hračkách. Na ukázku si přinesly nejstarší hračku ze svého domova, o které řekly pár slov spolužákům.

Barevné vyučování – exkurze na Libín – 27. 9. 2018 Krásný podzimní den uvítal partnerské první a deváté třídy na autobusovém nádraží. Hned krátce po osmé hodině odjely děti dvěma autobusy na Sedýlko, kde začínal jejich partnerský výstup na Libín. Každý deváťák si vedl svého prvňáčka po modré turistické značce k vrcholu hory. Cestou si povídali, pozorovali zajímavosti okolní přírody. Na stanovištích házeli šiškami na cíl, stavěli domečky pro lesní skřítky nebo zvířátka, hráli hru Káně letí. Vystoupali sto třiceti osmi schody na libínskou rozhlednu, odkud si podle mapy ukazovali jednotlivé okolní hory, města, vesnice, lomy apod. Bylo teplé počasí, nefoukalo, dobrá viditelnost umožnila vidět i vrcholky Alp. Po krátkém zjištění znalostí prvňáčků si domů odnášeli na památku pohlednice Libína nebo okolních šumavských kopců. Po práci by měl následovat odpočinek – starší kamarádi rozdělali oheň a společně si opekli vuřty namísto svačiny. Moc všem chutnalo. Někteří si ještě opékali pečivo, povídalo se. Nakonec si dvojice malých a velkých kamarádů společně vyhodnotili zážitky. Ty si nalepí následně do žákovské knížky. Cesta z kopce dolů byla svižnější, i když smutnější. Deváťáci šli totiž zpět do školy pěšky, a prvňáčkům se bez nich cestou na parkoviště autobusu na Sedýlko stýskalo. Jízda proběhla už v družném hovoru malých školáků. Celá exkurze v rámci Barevného vyučování přispěla k navázání kamarádských vztahů a společné zážitky pomohly oběma skupinám stmelit kolektivy.


Výstava hub – 21. 9. 2018 V přízemí Staré radnice byla připravena tradiční podzimní výstava hub. Podílela se na ní i naše CEV Dřípatka. Vyslechli jsme si na úvod povídání o druzích hub, jejich třídění, různých zajímavostech a nebezpečí z úst Pana Špatného a pana Světlíka – dalších organizátorů výstavy. Na stolech bylo připraveno velké množství druhů, označeny byly barevnými popisky podle toho, zda jsou jedlé, nejedlé nebo jedovaté.Zdravá pětka – 20. 9. 2018 Měli jsme možnost prožít si dvě vyučovací hodiny na téma „Jak se zdravě stravovat“. Dozvěděli jsme se o tom, jak funguje naše kouzelné tělo, co s čím souvisí, jak vypadá zdravé dítě. Poznali jsme nebezpečí pro naše tělo, která se ukrývají v nezdravých potravinách, jako je coca-cola, smažené lupínky, sušenky… Paní lektorka nám na bídla zdravou náhradu, kterou si můžeme s rodiči společně připravit sami. Zkusili jsme si ve skupinách třídit potraviny na zdravé a nezdravé, tvořili jsme „Zdravý talíř“ z čerstvých surovin – zeleniny, kterou nám připravila paní lektorka z nadačního fondu Albert. Překvapila nás chuť hranolků červené řepy, nakrouhaného bílého zelí, slabých plátků cukety. Srdečně zveme rodiče k nahlédnutí na stránky www.zdrava5.cz


Prohlídka školní budovy – 5. 9. 2018 Třetí den se prvňáčci pořádně rozhlédli po škole. Navštívili suterén – pracoviště pana školníka, paní kuchařek, paní vedoucí školní jídelny. Vystoupali do přízemí, kde si ukázali tělocvičnu a počítačovou učebnu. V prvním patře je přivítala paní zástupkyně Šárka Grabmüllerová – ukázala jim cenné medaile ze svých závodů, které hlídal obrovský klokan s malým klokánkem ve svém vaku. Dále viděli sborovnu, studio, pracoviště paní ekonomky a účetní, relaxační místnost a třídy starších žáků. Na dalším podlaží je už čekala paní ředitelka Petra Sandanyová, která je seznámila s důvody, proč se jim může podařit se do ředitelny během roku podívat znovu – za odměnu či za trest. Cestou žáci potkali několik dalších zaměstnanců školy. Slušně je pozdravili – přesně podle pravidel školního řádu. Cestou pozorovali krásnou výzdobu své školy.


BESIP – 4. 9. 2018 Hned druhý den školy si děti vyzkoušely, jak bezpečně přejít přes přechod u své školy. Přišla za nimi paní policistka Lenka Habásková do třídy, kde si teoreticky nacvičily tři důležitá pravidla: 1. Stůj! 2. Rozhlédni se doleva, doprava, doleva! 3. Když nic nejede: Svižně přecházej! Nebylo to venku tak jednoduché, jak se zpočátku ve třídě zdálo. Ale děti to zvládly. Nejvíce zabrat jim dalo převést přes přechod paní policistku v roli mladšího sourozence.