4. B

 

Třídní učitelka:
Mgr. Monika Jandová

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2021/2022

Školní výlet do Areálu lesních her – 20. 6. 2022
Hned krátce po osmé jsme odešli na vlakové nádraží, odkud jsme se svezli vláčkem na Lázně svaté Markéty. Odtud jsme vystoupali k Areálu lesních her. Zde jsme se poučili o chování v areálu a vyzkoušeli si všechna stanoviště. Bavilo nás to moc. Kolem jedenácté hodiny nám zábavu přerušila bouřka, před níž jsme se byli nuceni schovat ve firmě Leitz. Pak jsme se přesunuli zpět do školy, vybarvili si obrázek, napsali několik vět o dnešním výletě a odešli na oběd. Ještě nám zbyla chvilka na povídání o zážitcích a zhodnocení celého výletu.

Máme nový žížalín – 22. 4. 2022
V dubnu jsme se zapojili do výzvy RECYKLOVÁNÍ, která nás naučila kompostování bioodpadu.
Nejdříve jsme shlédli dvě videa, kde jsme se o tématu dozvěděli plno užitečných věcí – třeba co do kompostu patří či nepatří, co vlastně je a jak založit vermikompostér se žížalami i k čemu je to vlastně všechno dobré… Výroby našeho žížalína se zúčastnili všichni žáci ze třídy. Každý něco přinesl – někdo vhodný bioodpad ze své domácnosti, jiný nalezené žížaly ze zahrádky či měkkou dešťovou vodu z barelu pod okapem.Pětilitrovou nádobu a zeminu obstarala paní učitelka. Každý se vystřídal u vrstvení jednotlivých podlaží Žížalína. Skleněnou nádobu jsme potom – podle návodu – obalili kolem dokola papírovým válcem, aby měly žížalky klid a temno, přesně tak, jak to potřebují… Experiment byl vytvořen a nastal čas pozorování žížalek…
Každý den sledujeme, jak se žížaly pohybují a jak rychle mizí v jejich útrobách bioodpad, který jim nosíme. V pětilitrovém kyblíčku jsme si udělali ještě jeden malý vermikompostér. Ten budeme jen promíchávat, plnit bioodpadem a rosit dešťovou vodou. Do něj sice nevidíme, ale změny – rozklad bioodpadu a aktivita žížalek – je i v něm patrná. Už víme, proč je kompostování dobré pro zahrádku a zdravou bohatou úrodu. Poučíme též naše rodiče i prarodiče, co jsme všechno pokusem se žížalínem zjistili a kdo na zahrádce kompost ještě nemá založený, poradíme mu, jak na to… Na konci tohoto pokusu , který by měl končit v červnu, uvidíme, jak naše žížalky zhodnotily bioodpad na úrodnou zeminu. Poté jim dáme svobodu, protože začnou prázdniny a neměl by se o ně kdo starat. Kvalitní zeminu ze žížalína přisypeme na náš třídní záhonek, aby hrášek, ředkvičky či kytičky, které jsme tam již dříve zaseli, byly co největší!

Velikonoční výstava – 8. 4. 2022
Krátce po desáté hodině jsme se byli podívat na vernisáži Velikonoční výstavy ve vestibulu školy. Poslechli jsme si vystoupení školního sboru s písněmi z pohádky Tajemství staré bambitky a projev paní ředitelky. Pak jsme sportovali při tělocviku a trénovali skok daleký. Převlékli jsme se a konečně se mohli vypravit nakupovat výrobky na výstavu. Rádi jsme si vše prohlédli a potěšily nás i naše třídní výtvory.

Projektové vyučování Moje tělo – 26. 10. 2021
Žáci zhlédli motivační film, zkusili se naučit podle pravidel skákat gumu, mohli ostatním prezentovat domácí rodinný výzkum, vyzkoušet hry a hračky, s nimiž si hrály kdysi jejich paní  učitelky, které jsou ve své rodině abičkami. Nejprve jsme si hráli ve třídě s hrami, jako jsou kostky, „bžunidlo“, drápky, blechy, přebírání, stavěli s kuličkami, s dřevěnými nebo plastovými tvary, zkusili kouzlit s kuličkou v barvách v krabici.
Zkoušeli jsme i venkovní hry – školku s míčem či se švihadlem i skákání panáka. Celý den jsme se snažili spolupracovat ve skupině a hrát si společně bez zbytečných strkanic a boje o nejoblíbenější hračky. Na své si přišly i paní učitelky, které se vrátily do svých mladých let a zavzpomínaly na hračky, které měly jako malé holky doma. Děti dále kreslily podle fotografie svého prarodiče a vyplnily pracovní list o obdobích života. Také jsme si ve školní knihovně ujasnili, proč vlastně slavíme 28. říjen. Den se nám moc líbil, děti si zhodnotily projektové vyučování a řekly všem, která část je bavila nejvíc. Vyhrály to – samozřejmě – staré jednoduché hry, kterými se děti mohou krásně zabavit, třeba o přestávce. Máme radost, že jsme spojili projektový den nejen se sbíráním nových, zajímavých informací, ale i s hraním a zábavou. Byl to moc fajn den a těšíme se na další podobné zážitky.

Plavecký výcvik – 7. 10. 2021
Jsme za polovinou plaveckého výcviku a dnes jsme se znovu učili nové plavecké styly, skákali jsme z bloků šipky, lovili jsme ze dna předměty a trénovali jsme celkovou vytrvalost. Za odměnu jsme se mohli vždy vyhřát ve vířivce. Používali jsme plno barevných pomůcek z měkkého PVC – ježky, žížaly či desky, které nám pomohly v tom, abychom získali oporu a mohli tak nové dovednosti lehčeji procvičovat. Hodí se nám to všechno trénování na poslední den plavání, kdy si navzájem ve skupinách změříme síly v plaveckých závodech o diplomy. Všichni též dostanou své Plavecké vysvědčení. Záleží pak na každém z nás, zda budeme dál zdokonalovat své plavecké dovednosti třeba s rodiči či prarodiči…

Exkurze Kvilda – 11. 10. 2021
V pondělí ráno za mrazivého, ale slunečného počasí vyrazily druhé třídy na podzimní exkurzi směrem šumavská Kvilda. Cestou jsme viděli východ slunce, krásná panoramata šumavských vrcholů Boubín, Bobík a Libín. Pozorovali jsme, kudy jedeme a proměny podzimní přírody. Cílem bylo Infocentrum na Kvildě, Jezerní slať a Jelení obora. Obě třídy se vystřídaly, krásné počasí dovolilo zahlédnout jelení zvěř při krmení. V infocentru jsme zhlédli film o Šumavě, v přízemí jsme poznávali faunu i flóru Šumavy. Nejvíc se nám líbila interaktivní expozice a možnost si zakoupit pěkné suvenýry.

Sportovní den – 27. 9. 2021
Po ranním zahájení na stadiónu se dětští sportovci rozeběhli za vlajkonoši na rozehřívacím kole oválem Tatranu. Pak už se startoval běh smíšených štafet. Ty také absolvovaly jedno kolo. Hned byly výsledky odměněny pamětním listem „Vodňanka v pohybu“ a sušenkou. První a druhé třídy se vracely zpět do školy, aby soutěžily v areálu hřiště. Házelo se kriketovým míčkem, sprintovalo se na 50 metrů a skákalo se do dálky. Pomáhali starší žáci školy s měřením i zapisováním. Také určovali pořadí. Pak se rozdávaly diplomy a medaile těm nejlepším. První třídy v altánu, druhé ve třídě II. A. Všichni se snažili o co nejlepší výkony a nesportující jim přejícně fandili. Nikdo se nezranil a oblačné počasí nám vydrželo.

Výstava hub – 24. 9. 2021
V prostorách Staré radnice v Prachaticích se konala tradiční výstava hub z šumavských lesů. Organizátory je CEV a její pomocníci sběrači. Expozicí provázel velmi poutavě pan Světlík a pan Špatný. Přiblížili dětem systém růstu hub i různé zajímavosti o jednotlivých druzích. Také vysvětlili semafor označení hub na miskách i ty nejvíce nebezpečné člověku.

Prohlídka parku – 24. 9. 2021
Zbyl čas i na pomalou prohlídku hospicového parku, kde děti sledovaly různé ptačí druhy, o kterých si povídali v rámci učiva českého jazyka. Také se podívaly na staré odrůdy ovocných stromů a jejich zvláštní podzimní plody nebo si prohlédly listy zdejších stromů.

Vodňanka vystoupila s Českou písní – 22. 9. 2021
Smíšený sbor Česká píseň si jako hosta na svůj koncert Loučení s létem a vítání podzimu tentokrát vybral dětský soubor z Vodňanky pod vedením Mgr. Aleny Bískové. V programu zazněly lidové písně, básně    i říkanky. Všechny děti zahrály podle svých schopností na flétničky a potěšily nejen své rodiny, účinkující, ale i přihlížející posluchače.

Alena Bísková

2021-ceskaPisenNamesti

„Ukliďme Česko – ukliďme svět“ – 14. 9. 2021
Celotýdenní akce úklidu v okolí školy nás zastihla za velmi pěkného počasí. Děti si přinesly svoje pracovní rukavice a menší igelitové pytlíky nebo tašky, do kterých nalezený odpad sbíraly. Podařilo se nám sesbírat za jednu vyučovací hodinu celý jeden velký pytel nepořádku a přispět svou troškou k lepšímu prostředí v okolí školy.

Pasování na čtenáře – 9. 9. 2021
Uskutečnilo se ve 13 hodin v Radničním sále pod taktovkou Městské knihovny Prachatice v čele s paní ředitelkou Mgr. Hanou Mrázovou. Program obsahoval pasování na čtenáře rukou paní spisovatelky Michaely Fišarové, děti předvedly v krátkém vystoupení báseň Jiřího Žáčka Kde jsem doma a píseň Adámku náš. Vyslechly si úryvek z knihy První školní výlet, kterou jim četl herec Miroslav Reil. Dostaly také pasovací glejt, knihu, ze které slyšely ukázku, a od víly Majolenky památeční připínací placku. Akce se zúčastnilo vedení školy, třídní učitelka i paní vychovatelka.

Beseda v knihovně – 9. 9. 2021
V Městské knihovně Prachatice se sešly obě druhé třídy na besedě s paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Povídala jim o svých knížkách pro malé děti, ukázky zajímavě četl herec Miroslav Reil. Hodinka byla veselá, zábavná, poučná. Děti vzorně spolupracovaly, výborně se pobavily.

Besip – pátek 3. 9. 2021
Děti si společně s policistkou Městské policie Prachatice paní Lenkou Habáskovou zopakovaly správná pravidla při přecházení vozovky po přechodu. Nacvičily si jednotlivě i ve dvojici správný postup. Cílem bylo zautomatizování bezpečného chování při příchodu a odchodu ze školy, které se vloni z důvodu pandemie nemohlo uskutečnit.

Školní rok 2020/2021Den plný her v I. B – 15. 6. 2021
Dům dětí a mládeže připravil dvouhodinový program ke Dni dětí pro školáky. Nabídl jim sedm různých stanovišť v areálu i na přilehlém dopravním hřišti. „Den plný her“ obsahoval hody na různé koše, skákání na míčích, jízdu zručnosti, chůzi na chůdách, triq, skákací panáky, střílení na branku, překážkovou dráhu. Obešli jsme všechno a nasbírali obrázková razítka za absolvování stanovišť. Na závěr každý dostal balónek a malou sladkou dobrotu. Počasí nám přálo, děti byly s netradiční závodivou tělesnou výchovou velmi nadšené.

Beseda Tonda Obal na cestách – 2. 10. 2020
Naše první beseda se jmenovala „Tonda Obal na cestách“ a přijela za námi paní lektorka Alenka z Ekokomu České Budějovice. Povídala si s námi o tom, jak nakládat s odpady v domácnosti nebo ve třídě. Byli jsme moc šikovní, hodně jsme toho znali. Prohlédli jsme si ukázky granulátů z plastů, skla, papíru… Zvládli jsme určovat, kam které věci patří, když nám doslouží. Za odměnu jsme dostali záložku do knihy s pravítkem, webovými stránkami s hrami a planetami Sluneční soustavy. Hodina nám rychle utekla.


Seznamovací táborák 9. A, B + 1. A, B – 24. 9. 2020
/Mgr. J. Pangl, Mgr. A. Bísková, Mgr. V. Sítková, Mgr. M. Hromádková/ Z důvodu Covidu – 19 byla zrušena návštěva Matýskovy stezky ve Zbytinách. V rámci navázání nových přátelství s našimi staršími kamarády – patrony, kteří nás budou provázet první třídou, jsme zvolili náhradní variantu – táborák na „Škváráku“. Po 8. hodině jsme vyšli s našimi staršími kamarády a jejich učiteli Svatopetrskou stezkou směrem ke hřbitovu, přes Hájíček na Škvárové hřiště. Zde 1. A + 9. A rozdělala oheň a opekla si společně vuřty na novém veřejném tábořišti. 1. B + 9. B si prošli hru šipkovanou směrem k ZŠ Národní, kde si všichni společně zahráli hry, též s míčem. I. A si pohrála na venkovním workoutovém hřišti. Poté se skupiny vyměnily. Celodenní pobyt na čerstvém vzduchu byl využit nejen k poznávání se, ale též k osvojování učiva prvouky, TV a PV. Tato akce se velmi povedla i díky pěknému počasí. Alena Bísková, Martina Hromádková