1. B

 

Třídní učitelka:
Mgr. Martina Hromádková

Výlet ZOO Ohrada – 25. 5. 2023 
Krásné klidné slunečné počasí vítalo prvňáčky v ZOO Ohrada. Zhlédli divadelní představení plné písniček s názvem „O Červené Karkulce“, po skončení se nasvačili a při tom si nakoupili suvenýry. Pak už žáky čekala prohlídka zoologické zahrady a zastávka u výběhu koziček, ke kterým si mohli zájemci vlézt a pohrát si s nimi. Kdo chtěl, mohl si zasportovat na dětském hřišti. Výlet se podařil, nabídl dětem plno nezapomenutelných zážitků.

Ukliďme Česko – 30. 3. 2023
1. B uklízela ve čtvrtek 30.3. u garáží a louku u Komerční banky. Děti za hodinu nasbíraly skoro půl pytle odpadků, které se tu nahromadily.

Už toho plno umíme 🙂 – 19. 12. 2022
Už toho plno umíme – písmenka, počítání do 10, čteme krátké věty…A dávno pracujeme se SLABIKÁŘEM. A dokonce už někteří z nás píší perem do písanky.

Preventivní program – BUĎ OPATRNÝ – 1. 11. 2022
Dnes za námi do třídy přišly dvě slečny – Štěpa a Nikča. Jsou zaměstnané v PORTUSU Prachatice – Primární prevence FÉNIX a měly pro nás připravený program „Buď opatrný“. Témata programu se týkala nemoci x úrazu, cesty do a ze školy i co se může stát ve třídě. Rozhovor o rozdílech mezi nemocí a úrazem žáčky rozmluvil. Spolupracovali také na interaktivní tabuli, kde vybírali pro nemocného Péťu z možností, jak se nejrychleji uzdravit. V tématu Cesta do školy si děti zopakovaly správný přechod přes zebru a co znamenají barvy na semaforu. Nejzajímavější byla aktivita – Co jsi našel/našla při cestě ze školy – a jak se zachováš? Děti spolupracovaly ve dvojici – vybraly vždy jeden obrázek, na kterém se domluvily a vysvětlily ostatním, jak by se v dané situaci zachovaly, jak by bylo možné ji vyřešit. Mohly najít ohryzek, nedopalek, mobil, zlatý prstýnek, mrtvého ptáčka, nůž, žiletku, injekční stříkačku, bonbon, květinu, peníze,  rozbitou skleněnou láhev , PETku a další věci. Děti převážně věděly, jak situaci řešit. Pokud si rady úplně nevěděly, přednášející slečny i paní učitelka je doplnily. Aktuální téma bylo o tom, co všechno by se mohlo stát ve třídě. I když jsme si třídní pravidla mockrát opakovali a hned při porušení si pravidlo připomínáme znovu, nebylo na škodu o nich mluvit znovu. Stále se totiž najdou jednotlivci, kteří je občas porušují. Závěrem jsme si vše nové, co jsme se naučili, shrnuli.

 A kromě jiného si budeme pamatovat, že NEJDŘÍV CHRÁNÍME SEBE, AŽ PAK OSTATNÍ ! Preventivní program měl pro děti smysl, jistě teď budou opatrnější…

Projektový den – 31. 10. 2022
CEV Dřípatka pro děti připravila dopolední program s názvem „Stromy a keře kolem nás“. Programem nás provedla Bc. Šárka Frantová.
Program začal ve třídě rozhovorem o ročních obdobích, měsících, přezimování zvířat a změnách v přírodě na podzim, pokračovalo se prohlídkou šišek, kaštanů, žaludů, bukvic a povídáním o tom, co se děje se semínky. Nejvíc děti zaujaly dva stromy kousek od školy – liliovník tulipánokvětý a javor babyka. Dozvěděly se, že je poznají podle určitých znaků – tvar listu jako tulipán a sametový spodek listu u javoru babyky…Děti už učivo v prvouce probraly, a proto se hlásily, že plno věcí už znají.
Nově se také dozvěděly některé podzimní lidové pranostiky a snažily se odhadnout jejich význam.
Povídalo se o tvorbě zásob na zimu mezi zvířátky i u lidí.
Na hodinku se vydaly děti ven do teplého a slunečného dne. Pozorovaly stromy a keře v okolí školy, sbíraly se listy na další aktivity a ve dvojicích tvořily land – artové obrázky na plátýnko. Po svačině ve třídě tvořily v altánu otisk listu do Keraplastu.
Všechny aktivity ještě po závěrečném shrnutí doplnily krátké filmy o listnatých i jehličnatých stromech a video o křivce obecné a lasici hranostaj.
Na závěr si každý uklidil své pracovní místo v altánu a výrobky dal schnout na okno.
Projekt se povedl, skvělé bylo i počasí. Děti byly spokojené, protože se dozvěděly plno zajímavých informací a odnesly si zajímavý výrobek, který – až uschne – ještě domalují podzimními barvami.

Ukliďme Česko – 15. 9. 2022
Dnešní ráno sice pršelo, ale to nám nebránilo účastnit se celorepublikové akce Ukliďme Česko. Přinesli jsme si do školy pracovní rukavice, staré igelitky, vyfasovali jsme velký pytel a vyrazili uklízet prostor kousek od školy – garáže. Celá třída už se nemohla dočkat, až začneme… Bylo příjemné teplo, kolem chodili lidé, mile se na nás usmívali a jedna paní s pejskem nás dokonce i pochválila.. Podařilo se nám brzy vše obejít a vyčistit od všeho, co do tohoto místa nepatří. Papírky, sklo, zbytky od cigaret nebo sušenek, víčka od lahví. Leckdo z dětí se podivil, co našel. Práce všechny bavila a po jejím skončení měli všichni radost z čistého prostředí, ke kterému sami přispěli.

Naše první setkání s deváťáky – 15. 9. 2022
V polovině září už prvňáci věděli, jak to ve velké škole chodí, a tak nastal vhodný čas seznámit se s deváťáky, kteří budou letos jejich „patrony“. Když za nimi konečně přišli do 1. B, až na výjimky se nikdo s nikým neznal. Prvňáčci byli vyzváni, ať si svého parťáka vyberou sami. Aby se dvojice o sobě něco dozvěděly, dostali všichni prostor popovídat si spolu. Vznikla tak krásná nová přátelství. Prvňáci jsou ze svých nových kamarádů ohromně nadšeni a od té doby je o velké přestávce vyhlížejí, aby si mohli svého „kámoše či kámošku“ užít. Překvapila i vstřícnost a péče deváťáků, kteří se své role průvodců nejmenších ve škole zhostili skvěle. Všichni se již těší na exkurzi do Zbytin na Matýskovu stezku, kam pojedou začátkem října vláčkem. Zároveň je společně čeká nácvik a vystoupení v závěru roku na školní akademii.

Světový den první pomoci – 9. 9. 2022
I letos se na prachatickém Malém náměstí konala tradiční akce integrovaného záchranného systému Světového dne první pomoci. Děti z první třídy se byly také podívat a vyzkoušely si, jak se vyznají v ošetřování zraněného, prohlédly si auta hasičů, policistů i sanitní vůz nebo celní dodávku. Byla zde i stanoviště ČČK nebo kynologického záchranného sboru. Počasí bylo sice oblačné, ale nepršelo. Děti si za své znalosti odnášely propagační materiály a drobné upomínkové předměty.

Přecházení s paní policistkou – 6. 9. 2022
Dnes se noví žáci z prvních tříd učili chovat bezpečně v městském provozu. V rámci prevence BESIPu se malí prvňáčci setkali se strážníkem Městské policie Prachatice Lenkou Habáskovou. Nejprve ve třídě nacvičovali bezpečný pohyb po přechodu pro chodce. V další hodině vyšli před školu a na „zebře“ u polikliniky pak v praxi předváděli, co si zapamatovali. Nebylo vůbec jednoduché převést svoji „malou sestru“, kterou paní strážnice každému zahrála…Přidala i plno důležitých rad, jak se chovat jako chodec v silničním provozu. Všechny získané dovednosti využijí malí žáčci právě při cestě do školy či domů. Za odměnu všichni získali svítící samolepku s obrázkem městské policie, kterou si nalepili na svoji tašku, aby byli na silnici lépe vidět.