2. B

 

Třídní učitelka:
Mgr. Martina Hromádková

Hýbej se a zbohatni 2. ročníku – Cvrčkov – 17. 4. 2024
Pověst Chvála hadů nás zavedla okruhem ze školy, Svatopetrskou stezkou k Hájíčku, přes hřiště k Tankovce až na kopec Cvrčkov. Cestou jsme pozorovali přírodu, ale i dřevěné sochy z kmenů a pařezů, zahráli si na dendrofon, vyfotili se u křížku na vrcholu Cvrčkova, kde jsme i posvačili. Cesta zpátky byla svižná, protože nám začalo pršet. Ve škole jsme měli čas na zhodnocení i na vyplnění pracovního listu. Den se povedl, cesta se nám moc líbila.

Podzimní stezka – 24. 11. 2023
Program ZŠ Zlatá stezka, Dřípatka. Kvízy, 3D brýle, mikroskopy, otěr a  tvrdost minerálů, hry s Albi tužkou, řešení šifry.
Dětem se program velmi líbil.

Exkurze Kvilda – 13. 10. 2023
Krásné lehce větrné podzimní počasí, slunečné s teplotou 17 stupňů Celsia nás přivítalo na parkovišti IC Kvilda. Cílem byla rysí a jelení obora. Tady jsme se s paní průvodkyní podívali na krmení rysa ostrovida a také jsme z první pozorovatelny v jelení oboře viděli statného jelena, laň a již zimně zabarveného koloucha. V informačním centru si každý mohl nakoupit něco na památku a prohlédnout si expozici mapující historii výskytu těchto zvířat na Šumavě.

Školní rok 2022/2023

Výlet ZOO Ohrada – 25. 5. 2023 
Krásné klidné slunečné počasí vítalo prvňáčky v ZOO Ohrada. Zhlédli divadelní představení plné písniček s názvem „O Červené Karkulce“, po skončení se nasvačili a při tom si nakoupili suvenýry. Pak už žáky čekala prohlídka zoologické zahrady a zastávka u výběhu koziček, ke kterým si mohli zájemci vlézt a pohrát si s nimi. Kdo chtěl, mohl si zasportovat na dětském hřišti. Výlet se podařil, nabídl dětem plno nezapomenutelných zážitků.

Městské divadlo: „Malá čarodějnice“ – 24. 4. 2023 
Hned po víkendu v pondělí nás čekalo Městské divadlo v Prachaticích, kde jsme shlédli veselou pohádku o malé čarodějnici.
Malá čarodějnice si moc přála být s ostatními čarodějnicemi na setkání na Kamenném vrchu a tancovat s nimi. Protože jí ale bylo pouze 124 let, byl jí – jako malé čarodějnici –  vstup zakázán. Ona však nařízení obešla, šla tam tajně, jenže ostatní ji odhalili. Byla potrestána tím, že jí bylo zabaveno létající koště a bylo jí doporučeno učit se celý rok čarovat. Malá čarodějnice pilně studovala Knihu kouzel, konala s kouzly dobré skutky a trestala kouzly zlé lidi. Radil jí při tom její dobrý přítel Havran. Za rok předvedla před shromážděním čarodějnic, co všechno se naučila, ale bylo jí vytýkáno, že dělala pouze dobré skutky. Ona však zůstala hodnou čarodějnicí, která svými kouzly lidem pomáhala.
Dětem se pohádka moc líbila, v průběhu představení spolupracovaly s herci a v závěru je odměnily potleskem.
Naučily se, že pokud chce člověk něčeho dosáhnout, nesmí být líný. Také se dozvěděly, že být hodný a spravedlivý je v životě vždycky to nejlepší.
Zároveň si děti zopakovaly slušné chování v divadle a byly pochváleny za svižný přechod ve dvojicích ze školy na náměstí /poučily se výtek učitelky při nedávném přechodu na Dřípatku/.

Den Země s CEV Dřípatka – „PTÁCI“ – 20. 4. 2023
Přírodu mají prvňáčci rádi, a proto uvítali zajímavou nabídku k jejímu svátku z Centra ekologické výchovy Dřípatka s názvem „Ptáci“.
I když jim doslova aprílové počasí příliš nepřálo a hustě sněžilo, seznámili se s pozorováním ptáčků dalekohledem v okolí budovy. Pod vedením ornitoložek mohli vidět i slyšet rehky, čížky, kosy, pěnkavy, sýkorky a hrdličky.
Dále se v ZOO koutku dozvěděli od pracovnice CEV Dřípatka příběhy jednotlivých zvířátek – morčátek, křečků, myšek, švábů, scinku, agamy, strašilky, pakobylky, želvy, rybiček, užovky, osmáků nebo andulky.
Následovala velmi poutavá beseda o vycpaných ptácích, kterou vedli studenti z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Nejvíc všechny zaujalo povídání o ťuhýkovi. Tento statečný menší pták si dovolí i na sojku „práskačku„ , která mu ráda chodí na vajíčka. Zato krahujce musí bezpečně od sojky rozlišit, protože toho – místo jeho vajíček – zajímá ťuhýk sám…Tím, že bezpečně ptáky rozezná, si vlastně zachrání život!
Ťuhýk obecný nám obohatil slovní zásobu na Ť. Dnes jsme totiž toto písmenko probírali 😊.
Škoda jen, že se kvůli počasí musel zrušit odchyt ptáků do sítě. I tak byla oslava Dne Země úspěšná akce. Děti se o přírodě a hlavně o ptácích dozvěděli plno nových informací.

Ukliďme Česko – 30. 3. 2023
1. B uklízela ve čtvrtek 30.3. u garáží a louku u Komerční banky. Děti za hodinu nasbíraly skoro půl pytle odpadků, které se tu nahromadily.

Už toho plno umíme 🙂 – 19. 12. 2022
Už toho plno umíme – písmenka, počítání do 10, čteme krátké věty…A dávno pracujeme se SLABIKÁŘEM. A dokonce už někteří z nás píší perem do písanky.

Preventivní program – BUĎ OPATRNÝ – 1. 11. 2022
Dnes za námi do třídy přišly dvě slečny – Štěpa a Nikča. Jsou zaměstnané v PORTUSU Prachatice – Primární prevence FÉNIX a měly pro nás připravený program „Buď opatrný“. Témata programu se týkala nemoci x úrazu, cesty do a ze školy i co se může stát ve třídě. Rozhovor o rozdílech mezi nemocí a úrazem žáčky rozmluvil. Spolupracovali také na interaktivní tabuli, kde vybírali pro nemocného Péťu z možností, jak se nejrychleji uzdravit. V tématu Cesta do školy si děti zopakovaly správný přechod přes zebru a co znamenají barvy na semaforu. Nejzajímavější byla aktivita – Co jsi našel/našla při cestě ze školy – a jak se zachováš? Děti spolupracovaly ve dvojici – vybraly vždy jeden obrázek, na kterém se domluvily a vysvětlily ostatním, jak by se v dané situaci zachovaly, jak by bylo možné ji vyřešit. Mohly najít ohryzek, nedopalek, mobil, zlatý prstýnek, mrtvého ptáčka, nůž, žiletku, injekční stříkačku, bonbon, květinu, peníze,  rozbitou skleněnou láhev , PETku a další věci. Děti převážně věděly, jak situaci řešit. Pokud si rady úplně nevěděly, přednášející slečny i paní učitelka je doplnily. Aktuální téma bylo o tom, co všechno by se mohlo stát ve třídě. I když jsme si třídní pravidla mockrát opakovali a hned při porušení si pravidlo připomínáme znovu, nebylo na škodu o nich mluvit znovu. Stále se totiž najdou jednotlivci, kteří je občas porušují. Závěrem jsme si vše nové, co jsme se naučili, shrnuli.

 A kromě jiného si budeme pamatovat, že NEJDŘÍV CHRÁNÍME SEBE, AŽ PAK OSTATNÍ ! Preventivní program měl pro děti smysl, jistě teď budou opatrnější…

Projektový den – 31. 10. 2022
CEV Dřípatka pro děti připravila dopolední program s názvem „Stromy a keře kolem nás“. Programem nás provedla Bc. Šárka Frantová.
Program začal ve třídě rozhovorem o ročních obdobích, měsících, přezimování zvířat a změnách v přírodě na podzim, pokračovalo se prohlídkou šišek, kaštanů, žaludů, bukvic a povídáním o tom, co se děje se semínky. Nejvíc děti zaujaly dva stromy kousek od školy – liliovník tulipánokvětý a javor babyka. Dozvěděly se, že je poznají podle určitých znaků – tvar listu jako tulipán a sametový spodek listu u javoru babyky…Děti už učivo v prvouce probraly, a proto se hlásily, že plno věcí už znají.
Nově se také dozvěděly některé podzimní lidové pranostiky a snažily se odhadnout jejich význam.
Povídalo se o tvorbě zásob na zimu mezi zvířátky i u lidí.
Na hodinku se vydaly děti ven do teplého a slunečného dne. Pozorovaly stromy a keře v okolí školy, sbíraly se listy na další aktivity a ve dvojicích tvořily land – artové obrázky na plátýnko. Po svačině ve třídě tvořily v altánu otisk listu do Keraplastu.
Všechny aktivity ještě po závěrečném shrnutí doplnily krátké filmy o listnatých i jehličnatých stromech a video o křivce obecné a lasici hranostaj.
Na závěr si každý uklidil své pracovní místo v altánu a výrobky dal schnout na okno.
Projekt se povedl, skvělé bylo i počasí. Děti byly spokojené, protože se dozvěděly plno zajímavých informací a odnesly si zajímavý výrobek, který – až uschne – ještě domalují podzimními barvami.

Ukliďme Česko – 15. 9. 2022
Dnešní ráno sice pršelo, ale to nám nebránilo účastnit se celorepublikové akce Ukliďme Česko. Přinesli jsme si do školy pracovní rukavice, staré igelitky, vyfasovali jsme velký pytel a vyrazili uklízet prostor kousek od školy – garáže. Celá třída už se nemohla dočkat, až začneme… Bylo příjemné teplo, kolem chodili lidé, mile se na nás usmívali a jedna paní s pejskem nás dokonce i pochválila.. Podařilo se nám brzy vše obejít a vyčistit od všeho, co do tohoto místa nepatří. Papírky, sklo, zbytky od cigaret nebo sušenek, víčka od lahví. Leckdo z dětí se podivil, co našel. Práce všechny bavila a po jejím skončení měli všichni radost z čistého prostředí, ke kterému sami přispěli.

Naše první setkání s deváťáky – 15. 9. 2022
V polovině září už prvňáci věděli, jak to ve velké škole chodí, a tak nastal vhodný čas seznámit se s deváťáky, kteří budou letos jejich „patrony“. Když za nimi konečně přišli do 1. B, až na výjimky se nikdo s nikým neznal. Prvňáčci byli vyzváni, ať si svého parťáka vyberou sami. Aby se dvojice o sobě něco dozvěděly, dostali všichni prostor popovídat si spolu. Vznikla tak krásná nová přátelství. Prvňáci jsou ze svých nových kamarádů ohromně nadšeni a od té doby je o velké přestávce vyhlížejí, aby si mohli svého „kámoše či kámošku“ užít. Překvapila i vstřícnost a péče deváťáků, kteří se své role průvodců nejmenších ve škole zhostili skvěle. Všichni se již těší na exkurzi do Zbytin na Matýskovu stezku, kam pojedou začátkem října vláčkem. Zároveň je společně čeká nácvik a vystoupení v závěru roku na školní akademii.

Světový den první pomoci – 9. 9. 2022
I letos se na prachatickém Malém náměstí konala tradiční akce integrovaného záchranného systému Světového dne první pomoci. Děti z první třídy se byly také podívat a vyzkoušely si, jak se vyznají v ošetřování zraněného, prohlédly si auta hasičů, policistů i sanitní vůz nebo celní dodávku. Byla zde i stanoviště ČČK nebo kynologického záchranného sboru. Počasí bylo sice oblačné, ale nepršelo. Děti si za své znalosti odnášely propagační materiály a drobné upomínkové předměty.

Přecházení s paní policistkou – 6. 9. 2022
Dnes se noví žáci z prvních tříd učili chovat bezpečně v městském provozu. V rámci prevence BESIPu se malí prvňáčci setkali se strážníkem Městské policie Prachatice Lenkou Habáskovou. Nejprve ve třídě nacvičovali bezpečný pohyb po přechodu pro chodce. V další hodině vyšli před školu a na „zebře“ u polikliniky pak v praxi předváděli, co si zapamatovali. Nebylo vůbec jednoduché převést svoji „malou sestru“, kterou paní strážnice každému zahrála…Přidala i plno důležitých rad, jak se chovat jako chodec v silničním provozu. Všechny získané dovednosti využijí malí žáčci právě při cestě do školy či domů. Za odměnu všichni získali svítící samolepku s obrázkem městské policie, kterou si nalepili na svoji tašku, aby byli na silnici lépe vidět.